article

Species occurrence database — tips for use in lessons, species distribution maps

Karel Chobot

information

volume: 26
year: 2017
issue: 2
fulltext: PDF

online publishing date: 30/6/2017
DOI: 10.14712/25337556.2017.2.5
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

Species Occurrence Database is an ofcial instrument run by Nature Conservation Agency of the Czech Republic to fulfl the duties in species surveillance. Besides that, it has a wide spectrum of uses and applications, including several public sources, which could be useful also for the educational purposes. Among those, Species Map-sites are especially worth mentioning. Tese sites interpret the data of the database into information-rich species grid maps, which are also comparable on the same site with the published sources or paralleled with the time distribution of records as phenological diagrams.


keywords

atlas of distribution, species occurrence database

fulltext (PDF )

PDF

References

DOLNÝ, A.; BÁRTA, D.; WALDHAUSER, M. et al. (2007). Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření: The dragonflies of the Czech Republic: Ecology, conservation and distribution. Vydání 1. Vlašim: Český svaz ochránců přírody Vlašim. 672 s. ISBN 978-80-86327-66-2.

EHRENDORFER F. & HAMANN U. (1965). Vorschlage zu einer floristischen Kartierung von Mitteleuropa. Berichte des Deutschen Botanischen Gesselschaft, 78: 35–50.

MIKÁTOVÁ, B.; VLAŠÍN, M.; ZAVADIL, V. (2001). Atlas rozšíření plazů v České republice: Atlas of the distribution of reptiles in the Czech Republic. Brno: AOPK ČR. 258 s.

SLÁMA, M. (1998). Tesaříkovití - Cerambycidae České republiky a Slovenské republiky: (brouci - Coleoptera) : výskyt, bionomie, hospodářský význam, ochrana. Krhanice: Milan Sláma. 383 s. ISBN 80-238-2627-1.

SLAVÍK, B. (1986). Fytokartografické syntézy ČSR 1: Phytocartographical syntheses of the ČSR. Průhonice: Botanický ústav ČSAV. 199 s.

ŠŤASTNÝ, K.; BEJČEK, V.; HUDEC, K. (2006). Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice: 2001-2003. Vydání první. Praha: Aventinum. 463 s. ISBN 978-80-86858-88-3.


We use cookies to analyse our traffic. More information