article

Opinions and awareness of Moravian-Silesian Region teachers regarding integrated teaching and its implementation at secondary schools

Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši

information

volume: 29
year: 2020
issue: 4
fulltext: PDF

online publishing date: 1/12/2020
DOI: 10.14712/25337556.2020.4.2
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

This article presents the results of a survey (in the form of a questionnaire) conducted at the turn of 2018/2019 in the Moravian-Silesian Region to discover teachers' awareness of integrated teaching at secondary schools. The aim of the survey was to ascertain the level of the implementation of integrated teaching at secondary schools in the Moravian-Silesian Region. The article provides answers to the opinions of Czech teachers on the implementation of integrated teaching and compares the prerequisites for its implementation set out in the Framework Educational Programmes with the teachers’ answers. It identifies from what sources teachers draw in the preparation of integrated teaching, by what forms or methods teachers implement integrated teaching in their lessons and what the reasons are for not implementing this method of teaching. The article evaluates the answers of 146 respondents from the Moravian-Silesian Region. It includes answers from teachers of various subjects from different types of secondary schools. Most respondents include integrated teaching in their lessons in the form of projects combining knowledge from multiple subjects with practical experience and productive activities. The most frequent reasons for not implementing integrated teaching in lessons were duration, lack of suitable didactic materials and the fact that teachers do not know how specifically to implement integrated teaching in their lessons.


keywords

integrated teaching, Framework Educational Programs, teachers’ views

fulltext (PDF )

PDF

References

Bartoňová, M. (2019). Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na SŠ. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Katedra chemie

Hejnová, E. (2011). Integrovaná výuka přírodovědných předmětů na základních školách v českých zemích – minulost a současnost [online]. Scientia in educatione, 2(2), s. 77-90. ISSN 1804-7106. https://doi.org/10.14712/18047106.24

Jeská, H. (2012). Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ. Diplomová práce. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra pedagogiky

Kolektiv autorů. (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá kniha. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Praha: Tauris. ISBN 978-80-262-0403-9

Kolektiv autorů. (2007). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [online]. Praha: MŠMT.

ISBN 978-80-87000-11-3. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/159

Kolektiv autorů. (2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: MŠMT. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/43792/

Kolektiv autorů. (2019). Podkladová studie. Chemie. Praha: NÚV. Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/3632_1_1/

Kotvaltová Sezemská, K. (2019). Interdisciplinární přístup a výuka vybraných interdisciplinárních témat v chemii a biologii v prostředí českých středních škol. Biologie‑chemie-zeměpis [online], 28(1), s. 35-47. ISSN 2533-7556 https://doi.org/10.14712/25337556.2019.1.4

Kuželová, N. (2014). Interdisciplinární přístup k výuce přírodovědných předmětů na středních odborných školách nechemického zaměření. Bakalářská práce. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra chemie a didaktiky chemie

Maršíková, M. & Jelen, V. (2019). Hlavní výstupy z Mimořádného šetření ke stavu zajištění výuky učiteli v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ [online]. MŠMT. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/50371/

Průcha, J. & Walterová, E. & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. Praha: Portál, s.r.o. ISBN 978-80-262-0403-9

Šíba, M. (2009). Integrace biologických poznatků do výuky chemie. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra učitelství a didaktiky chemie

Šíba, M. (2013). Integrovaná přírodovědná výuka a historie přírodních věd v chemickém vzdělávání. Disertační práce. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra učitelství a didaktiky chemie

Šimíčková, H. (2001). Názory učitelů na integrované vyučování v primární škole – zpráva z předvýzkumu. Pedagogická orientace, 4, s. 40-52. ISSN 1211-4669

Šimíčková, H. (2005). Transformace české školy a integrované vyučování. Pedagogická orientace, 2, s. 43-52. ISSN 1211-4669

Škoda, J. & Doulík, P. (2007). Jaké možnosti přinášejí RVP ZV pro přírodovědné vzdělávání? In: Člověk a příroda: první krok k integraci výuky přírodovědných předmětů. Sborník příspěvků z mezinárodní elektronické konference. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, s. 7-31. ISBN 978-80-7044-918-9

Šumberová, K. (2014). Integrované téma "Jak přežít na pustém ostrově aneb chemie v praxi". Bakalářská práce. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání

Young, M. F. D. (2002). The Curriculum of the Future. Abingdon, UK: Taylor & Francis. ISBN 978-0-203-20929-5 https://doi.org/10.4324/9780203019191


We use cookies to analyse our traffic. More information