article

Perception of Fieldwork in Geography by Pupils and Teachers

Ivana Jakouběová, Radek Pileček

information

volume: 30
year: 2021
issue: 1
fulltext: PDF

online publishing date: 24/3/2021
DOI: 10.14712/25337556.2021.1.4
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

Geographical education in primary and secondary schools, including grammar schools, is undergoing a development that reflects a shift in geographical research, changes in the spatial organization of society, and also various require- ments and goals of the educational process. Related to this is the emphasis on the inclusion of interactive forms of teaching, which would suitably complement the classic lectures. Specifically, in geography lessons various forms of fieldwork education can be used which provide different opportunities to demonstrate, practically, the issues being studied. It offers more space for the active involvement of pupils, who can, for example, take part in the mapping of various geographical phenomena or participate in solving specific problems in their municipality. The main aim of this study was to find out how key actors of the educational process perceive field teaching: pupils on the one hand and teachers on the other. Using semi-structured interviews at five selected schools in Prague and the Central Bohemian Region, we analyzed the most frequently mentioned positive and negative aspects of its implementation and looked for similarities and differences in the perception of field teaching of geography through the eyes of pupils and teachers. Among other things, the possibility of teamwork or a stay in an outdoor environment was evaluated very positively. The teachers interviewed perceived more disincentives than the pupils: for example, the difficulty of fieldwork for preparation, and health risks.


keywords

geography, fieldwork education, qualitative research, interview, perception, Czechia

fulltext (PDF )

PDF

References

ČINČERA, J. (2016). Environmentální výchova z pohledu učitelů. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.14712/18023061.534

ČINČERA, J., & HOLEC, J. (2016). Outdoor education in formal education. Envigogika, 11(2), 1-19. https://doi.org/10.14712/18023061.533

DUBCOVÁ, A. (2013). Didaktika geografie v teréne. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

FOSKETT, N. (1997). Teaching and learning through fieldwork. In Teaching and Learning Geography, 189–201.

GAVORA, P. (2010). Úvod do pedagogického výzkumu (2. vydání). Brno: Paido.

HOFMANN, E. (1999). Jedovnice a okolí: modelová oblast pro terénní vyučování. Brno: Cerm.

HOFMANN, E. (2003). Integrované terénní vyučování. Brno: Paido.

HOFMANN, E., TRÁVNÍČEK, M., & SOJÁK, P. (2011). Integrovaná terénní výuka jako systém. In Smíšený design v pedagogickém výzkumu, 310-315. https://doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-11

CHRÁSKA, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu: základy kvalitativního výzkumu. Praha: Grada Publishing.

JAKOUBĚOVÁ, I. (2019). Terénní výuka z pohledu různých aktérů (bakalářská práce). Nepublikováno. Univerzita Karlova, Praha.

JÁČ, M. (2013). Zeměpisná exkurze jako terénní cvičení. Geografické rozhledy, 22(3), 16-17.

KRAJHANZL, J. (2014): Psychologie vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7063-2014

LYNCH, K. (1960). The Image of The City. Cambridge: The MIT Press.

MARADA, M. (2006). Jak na výuku zeměpisu v terénu?. Geografické rozhledy, 15(3), 2-5.

MIOVSKÝ, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing.

MUNDAY, P. (2008). Teacher Perceptions of the Role and Value of Excursions in Years 7-10 Geography Education in Victoria, Australia. International Research in Geographical and Environmental Education, 17(2), 146-169. https://doi.org/10.1080/10382040802148638

RICKINSON, M., DILLON, J., TEAMEY, K., MORRIS, M., CHOI, M. Y., SANDERS, D., & BENEFIELD, P. (2004). A review of Research on Outdoor Learning. London: King‘s College.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2008). Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: výuka v krajině. Praha: Univerzita Karlova.

SCOTT, I., FULLER, I., & GASKIN, S. (2006). Life without Fieldwork: Some Lecturers‘ Perceptions of Geography and Environmental Science Fieldwork. Journal of Geography in Higher Education, 30(1), 161-171. https://doi.org/10.1080/03098260500499832

SKALKOVÁ, J. (1999). Obecná didaktika. Praha: Institut sociálních vztahů.

SVOBODOVÁ, H., MISAŘOVÁ, D., DURNA, R., ČEŠKOVÁ, T., & HOFMANN, E. (2019): Koncepce terénní výuky pro základní školy. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019

ŠUPKA, J., HOFMANN, E., & RUX, J. (1993). Didaktika geografie I. Brno: Masarykova univerzita.

ŠVAŘÍČEK, R., & ŠEĎOVÁ, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.


We use cookies to analyse our traffic. More information