article

Carnivorous plants in natural history and biology – content analysis of Framework Educational Programme and textbooks

Karolína Kapuciánová

information

volume: 32
year: 2023
issue: 2
fulltext: PDF
elektronická příloha

online publishing date: 6/12/2023
DOI: 10.14712/25337556.2023.2.2
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

This paper discusses carnivorous plants in biology education. It presents the results of a content analysis of the Czech curriculum and textbooks for teaching the thematic area of Plant Botany intended for students of secondary education. The aim of the research was to find out whether specific teaching about carnivorous plants is present in these documents and, if they are, to clarify its nature. Eighteen textbooks for the second level of primary school and two textbooks for upper secondary schools were analyzed. The results of the content analysis show that the concept of carnivorous plants does not exist in the Framework Educational Program for Primary Education, but there are themes that can be developed through the teaching of carnivorous plants. In 67% of the textbooks for primary education there was at least one mention of carnivorous plants, with the most frequent mention being of the round-leaved sundew as a plant found in Czech peat bogs, followed by information on how they “hunt”, what other functions the leaves have, or “why these plants are carnivorous”. Both textbooks analyzed for secondary schools contained brief information about carnivorous plants. The results showed no association between the frequency of information on carnivorous plants and the number of pages, valid Ministry of Education, Youth and Sports endorsement, the designated year, the year of first publication, and the authors of the textbooks.


keywords

Science education, secondary education, carnivorous plants, natural history textbooks, plant biology.

fulltext (PDF )

PDF

References

Allen, W. (2003). Plant blindness. BioScience, 53(10), 926-926. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2003)053[0926:PB]2.0.CO;2

Amprazis, A., & Papadopoulou, P. (2018). Primary school curriculum contributing to plant blindness: Assessment through the biodiversity perspective. Advances in Ecological and Environmental Research, 3(11), 238-256.

Amprazis, A., Papadopoulou, P., & Malandrakis, G. (2021). Plant blindness and children’s recognition of plants as living things: a research in the primary schools context. Journal of Biological Education, 55(2), 139-154. https://doi.org/10.1080/00219266.2019.1667406

Amprazis, A., & Papadopoulou, P. (2020). Plant blindness: a faddish research interest or a substantive impediment to achieve sustainable development goals?. Environmental Education Research, 26(8), 1065-1087. https://doi.org/10.1080/13504622.2020.1768225

Balas, B., & Momsen, J. L. (2014). Attention “blinks” differently for plants and animals. CBE—Life Sciences Education, 13(3), 437-443. https://doi.org/10.1187/cbe.14-05-0080

Bolek, J. (2017). Faktory ovlivňující oblíbenost/neoblíbenost přírodopisu v jednotlivých ročnících na 2. stupni ZŠ (diplomová práce). Nepublikováno. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice.

Burian, M. (2017). Masožravé rostliny a jejich využití ve výuce (bakalářská práce). Nepublikováno. Univerzita Karlova, Praha.

Comeau, P., Hargiss, C. L., Norland, J. E., Wallace, A., & Bormann, A. (2019). Analysis of Children's Drawings to Gain Insight into Plant Blindness. Natural Sciences Education, 48(1), 1-10. https://doi.org/10.4195/nse2019.05.0009

Čabradová, V., Hasch, F., Sejpka, J., & Vaněčková, I. (2005). Přírodopis 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia. Plzěň: Fraus.

Čabradová, V., Hasch, F., Sejpka, J., & Vaněčková, I. (2010). Přírodopis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus.

Černík, V. (2016). Přírodopis 7 pro základní školy Zoologie a botanika. Olomouc: SPN – Pedagogické nakladatelství a. s.

Černík, V., Bičík, V., & Martinec, Z. (1999). Přírodopis 1 pro 6.ročník základní školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství.

Černík, V., Hamerská, M., Martinec, Z., & Vaněk, J. (2008). Přírodopis 7 – Zoologie a botanika pro ZŠ. Praha: SPN.

Černík, V., Hamerská, M., Martinec, Z., & Veněk, J. (2013). Přírodopis 6 – Zoologie a botanika pro ZŠ. Olomouc: SPN – Pedagogické nakladatelství a. s.

Dančák, M. (2019). Přírodopis 6 – Rostliny. Olomouc: Prodos.

Dobroruka, L. J., Gutzerová, N., Kučera, T., Chocholoušková, Z., & Havel, L. (2003). Přírodopis II pro 7. r. ZŠ. Praha: Scientia.

Fančovičová, J., & Prokop, P. (2011). Plants have a chance: outdoor educational programmes alter students' knowledge and attitudes towards plants. Environmental Education Research, 17(4), 537-551. https://doi.org/10.1080/13504622.2010.545874

Fraus. (2005). Přírodopis 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice. Praha: FRAUS.

Gavora, P. (2015). Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby. Pedagogická orientace, 345–371. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-3-345

Hall, M. (2011). Plants as persons: A philosophical botany. Suny Press.

Hanzalová, P. (2019). Oblíbemost témat výuky přírodopisu na 2. stupni základní školy (diplomová práce). Nepublikováno. Univerzita Karlova, Praha.

Hedvábná, H. (2008). Přírodopis 7. r. 2. díl – Botanika. Brno: Nová škola.

Hemingway, C., Dahl, W., Haufler, C., & Stuessy, C. (2011). Building botanical literacy. Science, 331(6024), 1535-1536. https://doi.org/10.1126/science.1196979

Hershey, D. R. (1996). A historical perspective on problems in botany teaching. The American Biology Teacher, 58(6), 340-347. https://doi.org/10.2307/4450174

Jelínek, J., & Zicháček, V. (2004). Biologie pro gymnázia (teoretická a praktická část). Olomouc: Nakladatelství Olomouc.

Jurčák, J., & Froněk, J. (2012). Přírodopis 7. Olomouc: Prodos.

Kaasinen, A. (2019). Plant species recognition skills in Finnish students and teachers. Education Sciences, 9(2), 85. https://doi.org/10.3390/educsci9020085

Kincl, L., Kincl, M., & Jakrlová, J. (2000). Biologie rostlin pro 1. ročník gymnázií. Praha: Fortuna.

Kroufek, R., & Jančaříková, K. (2021). Školní reálie a EVVO (Kroufek, Jančaříková) [Video file]. Načteno z Youtube: https://youtu.be/jrGvnFbjGOM

Kubiatko, M. (2011). Bez prírodopisu to nejde alebo ako ho vnímajú žiaci základných škôl. Studia paedagogica, 16(2), 75-88. https://doi.org/10.5817/SP2011-2-4

Kubiatko, M. (2013). Postoje žiakov druhého stupňa základných škôl k prírodovedným predmetom (habilitační práce). Masarykova Univerzita, Brno.

Kubiatko, M., & Vlčková, J. (2011). Návrh výzkumného nástroje na zkoumání postojů žáků 2. stupně ZŠ k přírodopisu. Scientia in educatione, 2(1), 49-67. https://doi.org/10.14712/18047106.15

Kvasničková, D., Pecina, P., Froněk, J., Jeník, J., & Cais, J. (2009). Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy (2. část). Pyšely: FORTUNA.

Kvasničková, D., Pecina, P., Froněk, J., Jeník, J., & Cais, J. (2019). Ekologický přírodopis pro 7. r. ZŠ (1. část). Pyšely: Fortuna.

Link‐Pérez, M. A., Dollo, V. H., Weber, K. M., & Schussler, E. E. (2010). What’s in a Name: Differential labelling of plant and animal photographs in two nationally syndicated elementary science textbook series. International Journal of Science Education, 32(9), 1227-1242. https://doi.org/10.1080/09500690903002818

Malcová, K., & Janštová, V. (2018). Jak jsou hodnoceny jednotlivé obory biologie žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia?. Biologie-Chemie-Zeměpis, 27(1), 23-34. https://doi.org/10.14712/25337556.2018.1.3

Maleninský, M. (2010). Přírodopis pro 6. r. – Botanika 1, Zoologie 1. Praha: ČGS.

Maleninský, M., Novák, J., Švecová, M., & Toběrná, V. (2006). Přírodopis pro 7. r. – Botanika 2, Zoologie 2. Praha: ČGS.

Málková, M. (2001). Přírodopis Botanika pro základní školy – pro sluchově postižené. Praha: Septima.

MŠMT. (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Praha.

MŠMT. (2020). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Praha.

MŠMT. (2021a). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP.

MŠMT. (2021b). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: VÚP.

MŠMT. (2022). Zadání pro NPI ČR, velké revize RVP v ZV, č. j.: MSMT-21618/2022-5.

Musiová, E., & Konětopský, A. (2007). Přírodopis 1. díl – Úvod do učiva přírodopisu. Brno: NNS.

OECD. (2007). PISA 2006: Science Competencies for tomorrow´s world. Paris: OECD.

Pany, P. (2014). Students’ interest in useful plants: A potential key to counteract plant blindness. Plant Science Bulletin, 60(1), 18-27.

Patrick, P., & Tunnicliffe, S. D. (2011). What plants and animals do early childhood and primary students’ name? Where do they see them?. Journal of Science Education and Technology, 20, 630-642.

Pelikánová, I., & Markvartová, D. (2019). Přírodopis 7 s nadhledem 2v1. Praha: Fraus.

Pelikánová, I., Čabradová, V., Hasch, F., & Sejpka, J. (2021). Přírodopis 7 Hybridní učebnice: Pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Fraus.

Pelikánová, I., Čabradová, V., Hasch, F., & Sejpka, J. (2021). Přírodopis 6 Hybridní učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia nová generace. Plzeň: Fraus.

Peterová, D., Žídková, H., & Knůrová, K. (2018). Hravý přírodopis 7. Praha: TAKTIK.

Prokop, P., Prokop, M., & Tunnicliffe, S. D. (2007). Is biology boring? Student attitudes toward biology. Journal of biological education, 42(1), 36-39. https://doi.org/10.1080/00219266.2007.9656105

Prokop, P., Tuncer, G., & Chudá, J. (2007). Slovakian students’ attitudes toward biology. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(4), 287-295. https://doi.org/10.12973/ejmste/75409

Průcha, J. (1995). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Ryplová, R. (2019). Možné příčiny „plant blindness“ v českém přírodovědném kurikulu. Praha: Conference: Mezinárodní konference DiDSci plus.

Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání. (2022). In MŠMT. Získáno z https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/seznam-ucebnic-a-ucebnich-textu-pro-zs

Skýbová, J. (2011). Přírodopis Botanika. Praha: Septima.

Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic. (2013). Praha: MŠMT.

Strgar, J. (2007). Increasing the interest of students in plants. Journal of Biological Education, 42(1), 19-23. https://doi.org/10.1080/00219266.2007.9656102

Školský zákon. (2022). Sbírka zákonů. Česko: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Uno, G. E. (2009). Botanical literacy: What and how should students learn about plants?. American journal of botany, 96(10), 1753-1759. https://doi.org/10.3732/ajb.0900025

Uno, G. E. (2018). Plant blindness, science illiteracy, and the future of botany. South African Journal of Botany, 115, 277. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2018.02.011

Vágnerová, P., Benediktová, L., & Kout, J. (2018). Kritická místa ve výuce přírodopisu na základní škole. Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání, 1, 56-62.

Vágnerová, P., Benediktová, L., & Kout, J. (2019). Kritická místa ve výuce přírodopisu: jejich identifikace a příčiny. Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání, 1, 39-50.

Viewegová, T. (2019). Přírodopis 7 – Zoologie a botanika – Čtení s porozuměním. Brno: Nová škola – DUHA, s. r. o.

Vitásek, T. (2016). Vztah žáků střední pedagogické školy k biologickému učivu (diplomová práce). Nepublikováno. Univerzita Karlova, Praha.

Wandersee, J. H., & Schussler, E. E. (1999). Preventing plant blindness. The American biology teacher, 61(2), 82-86. https://doi.org/10.2307/4450624

Schussler, E. E. (2001). Toward a theory of plant blindness/JH Wandersee, EE Schussler. Plant Science Bulletin, (47), 2-7.

White, J. (2019). Arboreal beings: Reading to redress plant blindness. Australian Humanities Review, 65, 89-106.

Balding, M., & Williams, K. J. (2016). Plant blindness and the implications for plant conservation. Conservation Biology, 30(6), 1192-1199. https://doi.org/10.1111/cobi.12738

Vyjádření MŠMT (2017). In Etaktik. Získáno z: https://www.etaktik.cz/casto-kladene-dotazy/schvalovaci-dolozky/vyjadreni-msmt/

Výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ve školním roce 2016/2017 – závěrečná zpráva. (2017). In Česká školní inspekce – Publikace a ostatní výstupy. Získáno z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy

Výzkumný ústav pedagogický. (2011) . Doporučené očekávané výstupy Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.


We use cookies to analyse our traffic. More information