článek

MASOŽRAVÉ ROSTLINY V PŘÍRODOPISU A BIOLOGII – OBSAHOVÁ ANALÝZA RVP, ŠVP A UČEBNIC

Karolína Kapuciánová

informace

ročník: 32
rok: 2023
číslo: 2
plný text: PDF
elektronická příloha

datum elektronické publikace: 6. 12. 2023
DOI: 10.14712/25337556.2023.2.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Článek pojednává o masožravých rostlinách ve vzdělávání v biologických disciplínách (přírodopis a biologie). Předkládá výsledky obsahové analýzy RVP ZV a G a vybraných učebnic určených žákům 2. stupně ZŠ a vyšších stupňů víceletých gymnázií pro výuku tematického okruhu Biologie rostlin. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se konkrétní učivo o masožravých rostlinách v těchto dokumentech vyskytuje, a popřípadě objasnit jeho charakter. Bylo analyzováno 18 nejdostupnějších učebnic pro 2. stupeň základního vzdělávání a 2 učebnice pro vyšší stupně gymnázia. Výsledky obsahové analýzy poukazují na neexistenci pojmu masožravé rostliny v RVP, nicméně se zde objevují témata, která mohou být prostřednictvím učiva o masožravých rostlinách rozvíjena. V 67 % učebnic pro základní vzdělávání byla alespoň jedna zmínka o masožravých rostlinách, nejčastěji byla zmíněna rosnatka okrouhlolistá, jakožto rostlina vyskytující se v našich rašeliništích, dále se v učebnicích vyskytovaly informace o tom, jak „loví“, jaké jsou další funkce listu anebo „proč jsou tyto rostliny masožravé“. Obě analyzované učebnice pro gymnázia obsahovaly stručné informace o masožravých rostlinách. Výsledky neprokázaly žádné souvislosti mezi četností informací o masožravých rostlinách a počtem stran, platnou doložkou MŠMT, určeným ročníkem, rokem prvního vydání či autory učebnic.


klíčová slova

Přírodovědné vzdělávání, sekundární vzdělávání, masožravé rostliny, učebnice přírodopisu, biologie rostlin.

plný text (PDF )

PDF

Reference

Allen, W. (2003). Plant blindness. BioScience, 53(10), 926-926. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2003)053[0926:PB]2.0.CO;2

Amprazis, A., & Papadopoulou, P. (2018). Primary school curriculum contributing to plant blindness: Assessment through the biodiversity perspective. Advances in Ecological and Environmental Research, 3(11), 238-256.

Amprazis, A., Papadopoulou, P., & Malandrakis, G. (2021). Plant blindness and children’s recognition of plants as living things: a research in the primary schools context. Journal of Biological Education, 55(2), 139-154. https://doi.org/10.1080/00219266.2019.1667406

Amprazis, A., & Papadopoulou, P. (2020). Plant blindness: a faddish research interest or a substantive impediment to achieve sustainable development goals?. Environmental Education Research, 26(8), 1065-1087. https://doi.org/10.1080/13504622.2020.1768225

Balas, B., & Momsen, J. L. (2014). Attention “blinks” differently for plants and animals. CBE—Life Sciences Education, 13(3), 437-443. https://doi.org/10.1187/cbe.14-05-0080

Bolek, J. (2017). Faktory ovlivňující oblíbenost/neoblíbenost přírodopisu v jednotlivých ročnících na 2. stupni ZŠ (diplomová práce). Nepublikováno. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice.

Burian, M. (2017). Masožravé rostliny a jejich využití ve výuce (bakalářská práce). Nepublikováno. Univerzita Karlova, Praha.

Comeau, P., Hargiss, C. L., Norland, J. E., Wallace, A., & Bormann, A. (2019). Analysis of Children's Drawings to Gain Insight into Plant Blindness. Natural Sciences Education, 48(1), 1-10. https://doi.org/10.4195/nse2019.05.0009

Čabradová, V., Hasch, F., Sejpka, J., & Vaněčková, I. (2005). Přírodopis 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia. Plzěň: Fraus.

Čabradová, V., Hasch, F., Sejpka, J., & Vaněčková, I. (2010). Přírodopis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus.

Černík, V. (2016). Přírodopis 7 pro základní školy Zoologie a botanika. Olomouc: SPN – Pedagogické nakladatelství a. s.

Černík, V., Bičík, V., & Martinec, Z. (1999). Přírodopis 1 pro 6.ročník základní školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství.

Černík, V., Hamerská, M., Martinec, Z., & Vaněk, J. (2008). Přírodopis 7 – Zoologie a botanika pro ZŠ. Praha: SPN.

Černík, V., Hamerská, M., Martinec, Z., & Veněk, J. (2013). Přírodopis 6 – Zoologie a botanika pro ZŠ. Olomouc: SPN – Pedagogické nakladatelství a. s.

Dančák, M. (2019). Přírodopis 6 – Rostliny. Olomouc: Prodos.

Dobroruka, L. J., Gutzerová, N., Kučera, T., Chocholoušková, Z., & Havel, L. (2003). Přírodopis II pro 7. r. ZŠ. Praha: Scientia.

Fančovičová, J., & Prokop, P. (2011). Plants have a chance: outdoor educational programmes alter students' knowledge and attitudes towards plants. Environmental Education Research, 17(4), 537-551. https://doi.org/10.1080/13504622.2010.545874

Fraus. (2005). Přírodopis 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia – učebnice. Praha: FRAUS.

Gavora, P. (2015). Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby. Pedagogická orientace, 345–371. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-3-345

Hall, M. (2011). Plants as persons: A philosophical botany. Suny Press.

Hanzalová, P. (2019). Oblíbemost témat výuky přírodopisu na 2. stupni základní školy (diplomová práce). Nepublikováno. Univerzita Karlova, Praha.

Hedvábná, H. (2008). Přírodopis 7. r. 2. díl – Botanika. Brno: Nová škola.

Hemingway, C., Dahl, W., Haufler, C., & Stuessy, C. (2011). Building botanical literacy. Science, 331(6024), 1535-1536. https://doi.org/10.1126/science.1196979

Hershey, D. R. (1996). A historical perspective on problems in botany teaching. The American Biology Teacher, 58(6), 340-347. https://doi.org/10.2307/4450174

Jelínek, J., & Zicháček, V. (2004). Biologie pro gymnázia (teoretická a praktická část). Olomouc: Nakladatelství Olomouc.

Jurčák, J., & Froněk, J. (2012). Přírodopis 7. Olomouc: Prodos.

Kaasinen, A. (2019). Plant species recognition skills in Finnish students and teachers. Education Sciences, 9(2), 85. https://doi.org/10.3390/educsci9020085

Kincl, L., Kincl, M., & Jakrlová, J. (2000). Biologie rostlin pro 1. ročník gymnázií. Praha: Fortuna.

Kroufek, R., & Jančaříková, K. (2021). Školní reálie a EVVO (Kroufek, Jančaříková) [Video file]. Načteno z Youtube: https://youtu.be/jrGvnFbjGOM

Kubiatko, M. (2011). Bez prírodopisu to nejde alebo ako ho vnímajú žiaci základných škôl. Studia paedagogica, 16(2), 75-88. https://doi.org/10.5817/SP2011-2-4

Kubiatko, M. (2013). Postoje žiakov druhého stupňa základných škôl k prírodovedným predmetom (habilitační práce). Masarykova Univerzita, Brno.

Kubiatko, M., & Vlčková, J. (2011). Návrh výzkumného nástroje na zkoumání postojů žáků 2. stupně ZŠ k přírodopisu. Scientia in educatione, 2(1), 49-67. https://doi.org/10.14712/18047106.15

Kvasničková, D., Pecina, P., Froněk, J., Jeník, J., & Cais, J. (2009). Ekologický přírodopis pro 7. ročník základní školy (2. část). Pyšely: FORTUNA.

Kvasničková, D., Pecina, P., Froněk, J., Jeník, J., & Cais, J. (2019). Ekologický přírodopis pro 7. r. ZŠ (1. část). Pyšely: Fortuna.

Link‐Pérez, M. A., Dollo, V. H., Weber, K. M., & Schussler, E. E. (2010). What’s in a Name: Differential labelling of plant and animal photographs in two nationally syndicated elementary science textbook series. International Journal of Science Education, 32(9), 1227-1242. https://doi.org/10.1080/09500690903002818

Malcová, K., & Janštová, V. (2018). Jak jsou hodnoceny jednotlivé obory biologie žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia?. Biologie-Chemie-Zeměpis, 27(1), 23-34. https://doi.org/10.14712/25337556.2018.1.3

Maleninský, M. (2010). Přírodopis pro 6. r. – Botanika 1, Zoologie 1. Praha: ČGS.

Maleninský, M., Novák, J., Švecová, M., & Toběrná, V. (2006). Přírodopis pro 7. r. – Botanika 2, Zoologie 2. Praha: ČGS.

Málková, M. (2001). Přírodopis Botanika pro základní školy – pro sluchově postižené. Praha: Septima.

MŠMT. (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Praha.

MŠMT. (2020). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+. Praha.

MŠMT. (2021a). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP.

MŠMT. (2021b). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: VÚP.

MŠMT. (2022). Zadání pro NPI ČR, velké revize RVP v ZV, č. j.: MSMT-21618/2022-5.

Musiová, E., & Konětopský, A. (2007). Přírodopis 1. díl – Úvod do učiva přírodopisu. Brno: NNS.

OECD. (2007). PISA 2006: Science Competencies for tomorrow´s world. Paris: OECD.

Pany, P. (2014). Students’ interest in useful plants: A potential key to counteract plant blindness. Plant Science Bulletin, 60(1), 18-27.

Patrick, P., & Tunnicliffe, S. D. (2011). What plants and animals do early childhood and primary students’ name? Where do they see them?. Journal of Science Education and Technology, 20, 630-642.

Pelikánová, I., & Markvartová, D. (2019). Přírodopis 7 s nadhledem 2v1. Praha: Fraus.

Pelikánová, I., Čabradová, V., Hasch, F., & Sejpka, J. (2021). Přírodopis 7 Hybridní učebnice: Pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Fraus.

Pelikánová, I., Čabradová, V., Hasch, F., & Sejpka, J. (2021). Přírodopis 6 Hybridní učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia nová generace. Plzeň: Fraus.

Peterová, D., Žídková, H., & Knůrová, K. (2018). Hravý přírodopis 7. Praha: TAKTIK.

Prokop, P., Prokop, M., & Tunnicliffe, S. D. (2007). Is biology boring? Student attitudes toward biology. Journal of biological education, 42(1), 36-39. https://doi.org/10.1080/00219266.2007.9656105

Prokop, P., Tuncer, G., & Chudá, J. (2007). Slovakian students’ attitudes toward biology. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(4), 287-295. https://doi.org/10.12973/ejmste/75409

Průcha, J. (1995). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Ryplová, R. (2019). Možné příčiny „plant blindness“ v českém přírodovědném kurikulu. Praha: Conference: Mezinárodní konference DiDSci plus.

Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání. (2022). In MŠMT. Získáno z https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/seznam-ucebnic-a-ucebnich-textu-pro-zs

Skýbová, J. (2011). Přírodopis Botanika. Praha: Septima.

Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic. (2013). Praha: MŠMT.

Strgar, J. (2007). Increasing the interest of students in plants. Journal of Biological Education, 42(1), 19-23. https://doi.org/10.1080/00219266.2007.9656102

Školský zákon. (2022). Sbírka zákonů. Česko: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Uno, G. E. (2009). Botanical literacy: What and how should students learn about plants?. American journal of botany, 96(10), 1753-1759. https://doi.org/10.3732/ajb.0900025

Uno, G. E. (2018). Plant blindness, science illiteracy, and the future of botany. South African Journal of Botany, 115, 277. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2018.02.011

Vágnerová, P., Benediktová, L., & Kout, J. (2018). Kritická místa ve výuce přírodopisu na základní škole. Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání, 1, 56-62.

Vágnerová, P., Benediktová, L., & Kout, J. (2019). Kritická místa ve výuce přírodopisu: jejich identifikace a příčiny. Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání, 1, 39-50.

Viewegová, T. (2019). Přírodopis 7 – Zoologie a botanika – Čtení s porozuměním. Brno: Nová škola – DUHA, s. r. o.

Vitásek, T. (2016). Vztah žáků střední pedagogické školy k biologickému učivu (diplomová práce). Nepublikováno. Univerzita Karlova, Praha.

Wandersee, J. H., & Schussler, E. E. (1999). Preventing plant blindness. The American biology teacher, 61(2), 82-86. https://doi.org/10.2307/4450624

Schussler, E. E. (2001). Toward a theory of plant blindness/JH Wandersee, EE Schussler. Plant Science Bulletin, (47), 2-7.

White, J. (2019). Arboreal beings: Reading to redress plant blindness. Australian Humanities Review, 65, 89-106.

Balding, M., & Williams, K. J. (2016). Plant blindness and the implications for plant conservation. Conservation Biology, 30(6), 1192-1199. https://doi.org/10.1111/cobi.12738

Vyjádření MŠMT (2017). In Etaktik. Získáno z: https://www.etaktik.cz/casto-kladene-dotazy/schvalovaci-dolozky/vyjadreni-msmt/

Výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ve školním roce 2016/2017 – závěrečná zpráva. (2017). In Česká školní inspekce – Publikace a ostatní výstupy. Získáno z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy

Výzkumný ústav pedagogický. (2011) . Doporučené očekávané výstupy Metodická podpora pro výuku průřezových témat v základních školách. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací