Najdete nás také na Facebooku.

Profil a zaměření časopisu

Časopis Biologie-Chemie-Zeměpis je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku didaktiky přírodních věd. Jeho cílem je přispět ke kvalitě výchovně-vzdělávacího procesu našich škol a sloužit jako platforma pro řešení praktických i teoretických problémů spojených s přírodovědným vzděláváním. Otiskuje původní, dosud nepublikované články především těchto typů:
  • Teoretické studie orientované na problematiku oborových didaktik
  • Historické studie věnované vývoji přírodovědného myšlení a vzdělávání
  • Přehledové studie shrnující didaktická témata v širších souvislostech
  • Metodické studie věnované stávajícím i novým metodám a organizačním formám přírodovědného vzdělávání
  • Empirické výzkumné studie z oblasti přírodovědného vzdělávání
  • Informační články o nových pohledech na výuku vybraných témat v jednotlivých předmětech
  • Náměty na outdoorové a indoorové školní aktivity
Vedle uvedených odborných statí také zveřejňuje recenze knih, aktuality a krátké zprávy.

Historie časopisu

V roce 1947 byl založen významným českým pedagogem dr. M. Fendrychem první didaktický časopis zaměřený k přírodním vědám „Přírodověda a výchova”, na jeho základě vychází od roku 1950 časopis „Přírodní vědy ve škole” až do roku 1989. V roce 1991 se podařilo obnovit jeho vydávání v SPN a.s. pod jménem Biologie-chemie-zeměpis kde vycházel do roku 2016. Od roku 2017 vychází pod nezměněným jménem v nakladatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Časopis byl zařazen do "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice", od roku 2020 je zařazen v indexu Erih+.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací