Redakční rada časopisu

Časopis vychází za podpory Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
redakce časopisu Biologie. Chemie. Zeměpis
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
M. Rettigové 4, Praha 1
Česká republika
221 900 174
email: bichez@pedf.cuni.cz
ISSN (tištěná verze): 1210-3349
ISSN (elektronická verze): 2533-7556
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR
prof. RNDr. Lubomír Hanel CSc. šéfredaktor Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studií, Česká republika
PhDr. Lucie Hlaváčová Ph.D. výkonný redaktor Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studií, Česká republika
doc. PhDr. Petr Dostál CSc. čestný člen Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studií, Česká republika
doc. RNDr. Karel Holada CSc. čestný člen Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra chemie a didaktiky chemie, Česká republika
Yury Valentinovich Dyldin PhD. zahraniční člen Tomská státní univerzita, Oddělení ichtyologie a hydrobiologie,
Mgr. Marcel Horňák PhD. zahraniční člen Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie, Slovensko
Asst. Prof. Andrea Lucky Ph.D. zahraniční člen University of Florida, Entomology & Nematology Department - Gainesville, FL, USA
Asst. Prof. Ann Mutvei Berrez zahraniční člen Södertörn University Faculty of Natural Sciences, Department of Technology and Environmental Studies, Švédsko
prof. RNDr. Miroslav Prokša Ph.D. zahraniční člen Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecka fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky, Slovensko
RNDr. Ivan Ružek PhD. zahraniční člen Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Slovensko
Mgr. Romana Schubertová PhD. zahraniční člen Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a ekológie, Slovensko
doc. dr. Andreja Špernjak zahraniční člen University of Maribor, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Slovinsko
doc. Ing. Peter Urban PhD. zahraniční člen Univerzita Meteja Bela, Banská Bystrica, Fakulta prírodných ved, Katedra biológie a ekológie, Slovensko
Ing. Jan Andreska Ph.D. člen Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studií, Česká republika
prof. PhDr. Martin Bílek Ph.D. člen Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra chemie a didaktiky chemie, Česká republika
Mgr. Josef Brůna člen Akademie věd ČR, Botanický ústav, v. v. i., Průhonice, Česká republika
PhDr. Martin Čapek Adamec Ph.D. člen Vysoká škola chemicko-technologická, Katedra učitelství a humanitních věd, Česká republika
RNDr. Zdeňka Chocholoušková Ph.D. člen Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Centrum biologie, geověd a envigogiky, Česká republika
RNDr. Martin Jáč Ph.D. člen Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Česká republika
RNDr. Vanda Janštová Ph.D. člen Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky biologie, Česká republika
prof. Ing. Karel Kolář CSc. člen Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra chemie a didaktiky chemie, Česká republika
RNDr. Dobroslav Matějka CSc. člen Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Česká republika
PhDr. Jan Petr Ph.D. člen Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra biologie, Česká republika
Mgr. Petr Šíma člen Gymnázium Botičská, Praha, Česká republika

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací