Pokyny pro autory

Původní, jinde nepublikované příspěvky, zasílejte v neformátované podobě na e-mail bichez@pedf.cuni.cz. Nezapomeňte prosím uvést plnou afiliaci k domovské instituci a emailový kontakt, v případě více autorů označte jednoho jako korespondenčního.

Příspěvky jsou přijímány v českém, slovenském a anglickém jazyce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout, pokud se domnívá, že nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text, je příliš rozsáhlý, nebo výrazně vybočuje z tematického zaměření časopisu. Redakce může autorům doporučit provedení jazykových, formálních i obsahových úprav ještě před postoupením příspěvku do recenzního řízení.

Rukopisy procházejí recenzním řízením, jsou posuzovány dvěma nezávislými recenzenty. Název, klíčová slova a abstrakt (min 1200 znaků) musí být kromě české či slovenské verze přeloženy do angličtiny (v případě anglického rukopisu do češtiny, tedy tak abychom na webových stránkách mohli ukázat obě jazykové mutace). Používejte pouze základní formátování.

V případě příspěvků užívajících biologickou nomenklaturu uvádějte referenční systematickou práci podle níž sjednocujete nomenklaturu.
Častým doplňkem příspěvků bývají internetové odkazy. S výjimkou krátkých a snadno čitelných URL prosím použijte nástroj typu https://bitly.com/ a vkládejte pouze již zkrácené odkazy – usnadníte tak čtenářům tištěné verze přepsání URL do prohlížeče.

Obrázky a objekty z jiných aplikací (např. grafy z MS Excel) zasílejte vždy jako samostatné soubory (nikoli vložené do textového editoru). Požadované rozlišení je minimálně 300 dpi při 15 cm šířky. Grafy připravte rovnou v černobílé verzi, legendu je vhodné umístit svisle. Výjimkou jsou tabulky, které vytvořte přímo v programu Word a ponechte je jako součást hlavního dokumentu.

Do vlastního textu vložte na Vámi preferované místo popisek a zdroj příslušné ilustrace spolu se srozumitelným odkazem na jméno přiloženého souboru; nezapomeňte na získání souhlasu k publikování daného materiálu (viz níže).

Úpravy rukopisu po recenzích provádějte vždy v režimu oprav a následně pošlete jako dokument s viditelnými opravami.

Nabízíme autorům možnost publikovat originální data či doplňkové materiály formou elektronického appendixu.

Za jazykovou správnost příspěvku odpovídá autor. Text příspěvku a použité přílohy jsou originálním dílem autora; pokud tomu tak není, musí být přiložen souhlas jejich autora s publikováním a licenčními podmínkami.

Pro publikační proces v časopise platí etická pravidla zveřejněná na samostatné stránce

Citace

Citace v textu zapisujte vždy formou (Příjmení, rok), pro bibliografii je preferovaným citačním vzorem je norma American Psychological Association 7th edition (APA):

Příklady citací v textu: („AIDGAP series", 2012) (Dostál, 1992) (Ehler, Vaněk, Stenzl, & Vančata, 2011) (Kubát et al., 2002) (Rosypal, 1992)

Výsledná bibliografie:

AIDGAP series. (2012, listopad 2). In Wikipedia, the free encyclopedia. Získáno z http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=AIDGAP_series&oldid=445320711

Dostál, P. (1992). Jednoduchá pomůcka k určování rostlin. Biologie-chemie-zeměpis, 1(4), 167–170.

Ehler, E., Vaněk, D., Stenzl, V., & Vančata, V. (2011). Y-chromosomal diversity of the Valachs from the Czech Republic: model for isolated population in Central Europe. Croatian medical journal, 52(3), 358.

Kubát, K., Hrouda, L., Chrtek jun., J., Kaplan, Z., Kirschner, J., Kubát, K., & Štěpánek, J. (Ed.). (2002). Klíč ke květeně České republiky (1. vyd.). Praha: Academia.

Rosypal, S. (1992). Fylogeneze, systém a biologie organismů (1. vyd). Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Suk, T., Flusser, J., & Novotný, P. (2013). Comparison of Leaf Recognition by Moments and Fourier Descriptors. In Computer Analysis of Images and Patterns (s. 221–228). Získáno z http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-40261-6_26

Svatá, B. (2008). Kultura pěšího poznávání. Naučné stezky jako koláž místa (diplomová práce). Nepublikováno. Univerzita Karlova, Praha.

Oznámení o copyrightu a konfliktu zájmů

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací