Webový archiv časopisu

ročník 32/2023

číslo název článku autorství abstrakt plný text
1

NÁMĚTY NA POKUSY A POZOROVÁNÍ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ VE ŠKOLNÍM AKVÁRIU XVI (CHOV RAKŮ, ASTACIDA)

Lubomír Hanel

Raci jsou sladkovodní korýši, dýchající žábrami. Vyskytují se v tekoucích i…

detail
1

POŽADAVKY NA VÝUKU BIOETIKY PODLE STŘEDOŠKOLSKÝCH RVP

Jana Poupová

Článek představuje kvalitativní obsahovou analýzu českých středoškolských…

detail
1

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ OCHOTU POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE PRVNÍ POMOCI

Radim Kuba, Iveta Sekerášová, Lenka Ročková

Povinnost poskytnout první pomoc ukládají občanům České republiky zákonné…

detail
1

PŘÍRODOVĚDNĚ ZAMĚŘENÉ KURZY UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU Z POHLEDU JEJICH ÚČASTNÍKŮ

Tomáš Jedlička, Jan Mourek

Faktory ovlivňující motivaci ke studiu přírodovědných oborů jsou intenzivně…

detail
1

ROZMANITOSTI: První ročník konference Dva dny s didaktikou biologie

Karel Vojíř, Adam Nejedlý detail
1

ROZMANITOSTI: Jarní číslo časopisu „ahojdivočino“

Lubomír Hanel detail
2

POČÍTAČOVÉ ANIMACE A SIMULACE ELEKTROLÝZY 2 A GALVANICKÉHO ČLÁNKU JAKO PROSTŘEDEK PODPORY NÁZORNOSTI VE VÝUCE CHEMIE NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Hana Henychová, Veronika Machková

Simulace jsou v dnešní době dostupný prostředek k dokreslení kurikula…

detail
2

MASOŽRAVÉ ROSTLINY V PŘÍRODOPISU A BIOLOGII – OBSAHOVÁ ANALÝZA RVP, ŠVP A UČEBNIC

Karolína Kapuciánová

Článek pojednává o masožravých rostlinách ve vzdělávání v biologických…

detail
2

NÁMĚTY NA POKUSY A POZOROVÁNÍ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ VE ŠKOLNÍM AKVÁRIU XVII (CHOV STŘECHATEK, MEGALOPTERA)

Lubomír Hanel

Dospělé střechatky (Sialidae) mají délku těla menší než 25 mm, dlouhá…

detail
2

PROBLÉMY VE VÝUCE PRVNÍ POMOCI Z POHLEDU ČESKÝCH PEDAGOGŮ

Radim Kuba, Barbara Havlíková

Výuka první pomoci je nedílnou součástí Rámcových vzdělávacích programů a…

detail
2

ROZMANITOSTI: Za profesorem Jindřichem Hellbergem

Karel Kolář, Martin Bílek, Jiří Rychtera detail
3

MEZIOBOROVÁ TERÉNNÍ VÝUKA V RÁMCI LETNÍ ŠKOLY GEOCAMP

Dominik Rubáš, Tomáš Matějček, Lenka Mrázová

Terénní výuka je povinnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu v Česku. V…

detail
3

KAPITOLA Z DIDAKTIKY BIOLOGIE: AKTIVITA PRO PODPORU PROCESU OSVOJOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝC­H POJMŮ

Kateřina Jančaříková, Antonín Jančařík

Porozumění odborným pojmům je nezbytným předpokladem přírodovědného…

detail
3

MISKONCEPCIE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL O ZDRAVÍ A ŽIVOTNOM ŠTÝLE ČLOVEKA IDENTIFIKOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM ŠTVORÚROVŇOVÉ­HO TESTU

Dominik Šmida, Elena Čipková, Martin Belka

Miskoncepcie (mylné predstavy) žiakov spojené so zdravím a životným štýlom…

detail
3

DIDAKTICKÉ MATERIÁLY PRO SAMOSTATNOU PRÁCI ŽÁKŮ BĚHEM VÝUKY PRVNÍ POMOCI

Radim Kuba, Zdeňka Hubínková

Praktické nácviky by měly být nedílnou součástí kvalitních kurzů první…

detail
3

Rozmanitosti

Kolektiv detail
4

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu XVIII (chov síťokřídlých, Neuroptera)

Lubomír Hanel

V rámci síťokřídlého ​​hmyzu (řád Neuroptera) najdeme u našich druhů vodní…

detail
4

NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ A JEJICH ZAŘAZENÍ DO VÝUKY BIOLOGIE NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Alžběta Anna Zelingrová, Karolína Kotvaltová Sezemská

Nádorová onemocnění jsou v současné době ve vyspělých zemích jednou z…

detail
4

Chiralita známá i neznámá (první část)

Jaromír Literák

Chiralita je fenomén, kdy objekt není ztotožnitelný se svým zrcadlovým…

detail
4

ROZMANITOSTI: Pladias.cz z pohledu výuky botaniky na ZŠ a SŠ

Petr Novotný, Zdeněk Kaplan detail
4

ROZMANITOSTI: Ahoj divočino – Zima 2023

Lubomír Hanel detail
4

ROZMANITOSTI: Za docentem Karlem Holadou aneb ve službách chemagogiky

Martin Bílek, Pavel Beneš, Karel Kolář detail

ročník 31/2022

číslo název článku autorství abstrakt plný text
1

NÁZORY UČITELŮ NA MOŽNOSTI ZATRAKTIVNĚNÍ PŘEDMĚTŮ PRVOUKA, PŘÍRODOVĚDA, PŘÍRODOPIS A BIOLOGIE NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Martin Semecký, Jan Mourek

Řada studií dokládá, že zájem žáků na základních i středních školách o…

detail
1

SKÚMANIE PRVKOV VÝROKOVEJ LOGIKY V KONTEXTE PRÍRODOVEDNÝCH A MATEMATICKÝC­H ÚLOH

Katarína Szarka, Zoltán Fehér, Ladislav Jaruska, Eva Tóthová Tarová, Andrea Vargová

Matematické myslenie je neoddeliteľnou súčasťou zručností, ktoré sú potrebné…

detail
1

VZNIK DENDRITICKÝCH KRYSTALŮ KOVŮ VE VODNÝCH ROZTOCÍCH ÚČINKEM STEJNOSMĚRNÉHO ELEKTRICKÉHO PROUDU

Milan Šmídl, Tereza Špitálská, Václav Šícha

Elektrolýza je již dlouho známý a ve výuce na základních a středních školách…

detail
1

NÁMĚTY NA POKUSY A POZOROVÁNÍ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ VE ŠKOLNÍM AKVÁRIU XII (CHOV VÍRNÍKŮ, GYRINIDAE)

Lubomír Hanel

Vířníkovití (Gyrinidae) jsou vodní brouci, kteří obvykle plavou na vodní…

detail
1

ROZMANITOSTI: Distanční kurz chemie s prvky výzkumné činnosti na principu únikové hry

Pavla Janoschová detail
1

ROZMANITOSTI: 2022 – významný rok pro neživou přírodu

DM detail
2

MOBILNÍ APLIKACE JAKO PROSTŘEDEK PODPORY VÝUKY O STAVBĚ ATOMU

Michaela Pavlíková, Veronika Machková

Příspěvek vychází z provedené literární rešerše a následné analýzy…

detail
2

EXPERIMENT V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ CHEMIE

Václav Richtr, Matyáš Konopa

Příspěvek se zabývá experimentem v bakalářském studiu na katedře chemie FPE…

detail
2

CHEMICKÉ POKUSY V ČASE DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

Alena Bučková, Miroslav Prokša

Môžu chemické pokusy aj v čase dištančného vzdelávania plniť úlohu motivácie…

detail
2

NÁMĚTY NA POKUSY A POZOROVÁNÍ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ VE ŠKOLNÍM AKVÁRIU XIII (CHOV PLEUSTONNÍCH PLOŠTIC, HETEROPTERA)

Lubomír Hanel

Pleustonní ploštice tvoří přechod mezi suchozemskými a pravými vodními …

detail
2

ROZMANITOSTI: Ahojdivočino jaro 2022

Lubomír Hanel detail
2

ROZMANITOSTI: Doplňující pedagogické studium biologie (dále jen DPS Bi)

Kolektiv detail
2

ROZMANITOSTI: Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání: metodická příručka pro učitele biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky, matematiky a lektory environmentální výchovy

Kolektiv detail
2

ROZMANITOSTI: MÁTE SIRKY? Učitel chemie o výstavě

Karel Holada detail
3

Mobilné aplikácie vo vyučovaní biológie: prípadová štúdia

Elena Čipková, Michael Fuchs, Adam Vorobeľ

Prudký vedecko-technický rozvoj v posledných desaťročiach viedol k tomu, že…

detail
3

Využití sférických fotografií ve výuce na VŠ

Václav Duffek, Tomáš Průcha, Klára Vočadlová

Virtuální realita se dnes pomalu dostává i do vzdělávacího procesu. Jednou z…

detail
3

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu XIV (chov pijavek, Hirudinea)

Lubomír Hanel

Pijavky jsou segmentovaní parazitičtí nebo draví bezobratlí v rámci…

detail
3

ROZMANITOSTI: ZA UHLÍM A ZKAMENĚLOU FLÓROU DO ZBŮCHU U PLZNĚ

Petr Fleissig detail
3

ROZMANITOSTI: Ahoj divočino léto 2022

Lubomír Hanel detail
3

ROZMANITOSTI: Trendy v didaktice biologie 2022

Lubomír Hanel detail
3

ROZMANITOSTI: Ekologická olympiáda ve Středočeském kraji zná vítěze

Jiří Pavelka detail
4

AKÁ JE ÚROVEŇ GEOGRAFICKÝCH VEDOMOSTI SLOVÁKOV? PRÍSPEVOK K DISKUSII O ÚČINNOSTI GEOGRAFICKÉHO VZDELÁVANIA NA SLOVENSKU

Štefan Karolčík, Veronika Živická, Elena Čipková

Odborné uchopenie problematiky účinnosti vzdelávania ako vzťahu medzi…

detail
4

KRTEK – BOTANICKÁ ILUSTRACE PRO MALÉ I VELKÉ

Jana Poupová

Článek předkládá námět na zpestření výuky botaniky. Jednoduché úkoly z…

detail
4

KOMPARACE UČEBNIC PŘÍRODOPISU POUŽÍVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE A BULHARSKU SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA PARAZITOLOGII

Marie Glavanakovová, Jan Andreska

Tento článek se zabývá srovnáváním českých a bulharských učebnic přírodopisu…

detail
4

NÁMĚTY NA POKUSY A POZOROVÁNÍ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ VE ŠKOLNÍM AKVÁRIU XV (CHOV MLŽŮ, BIVALVIA)

Lubomír Hanel

Mlži jsou třídou mořských a sladkovodních měkkýšů, kteří mají bočně stlačená…

detail
4

ROZMANITOSTI: Voda byla hlavním tématem XXII. Středočeské konference pro učitele

Kateřina Zemanová detail
4

ROZMANITOSTI: Podzimní a zimní číslo časopisu „ahojdivočino“ 2022

Lubomír Hanel detail
4

ROZMANITOSTI: Online tipy do výuky přírodovědných předmětů

VJ detail

ročník 30/2021

číslo název článku autorství abstrakt plný text
1

Modelové prevedenie koncepcie kooperatívného vyučovania na príklade témy zdroje uhľovodíkov

Radoslava Karpeľová, Zuzana Haláková

Kooperatívne vyučovanie sa v súčasnosti mnoho vyučujúcich snaží zakomponovať…

detail
1

Miskoncepcie žiakov na základnej škole v téme dýchanie

Denisa Čolláková, Elena Čipková, Zuzana Haláková

V príspevku sme sa zamerali na identifikáciu nesprávneho porozumenia pojmov…

detail
1

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu IX. (chov nektonních ploštic)

Lubomír Hanel

K možným chovancům školního studenovodního akvária mohou patřit vodní…

detail
1

Percepce terénní výuky zeměpisu žáky a učiteli

Ivana Jakouběová, Radek Pileček

Výuka zeměpisu na základních a středních školách, včetně gymnázií, prochází…

detail
1

Názory učiteľov a žiakov osmeročných gymnázií na písanie odbornej eseje v rámci vyučovania chémie

Dominik Šmida, Elena Čipková, Tibor Nagy

Využívanie odbornej eseje vo vyučovaní chémie rozvíja kritické myslenie…

detail
1

ROZMANITOSTI: Když výzkum mění praxi – Deset příběhů učitelů a akademiků zapojených do akčního výzkumu

Martin Bílek detail
1

ROZMANITOSTI: ExpEdícia – pracovná učebnica prepájajúca biológiu a geografiu

Romana Schubertová, Martina Škodová detail
2

Národní geopark Kraj blanických rytířů

Kateřina Červenková, Michal Nekl

Článek představuje jeden z devíti národních geoparků ČR – Kraj blanických…

detail
2

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu X (chov splešťulovitých ploštic)

Lubomír Hanel

V tomto příspěvku je popsán chov dvou druhů vodních ploštic (Heteroptera,…

detail
2

Podpora koherence ve výuce biologie a přírodopisu: Úvod do využití Jo-Jo strategie v ČR

Markéta Machová, Marie-Christine Knippels

Kurikulum přírodopisu a biologie současného základního a středního…

detail
2

Chybovost v knihách o přírodě pro děti jako překážka rozvoje přírodovědné gramotnosti

Kateřina Jančaříková

V příspěvku jsou představeny a diskutovány výsledky krátkého kvalitativního…

detail
2

ROZMANITOSTI: Chemie antických živlů na Univerzitě třetího věku Pedagogické fakulty UK a Gymnáziu Jana Keplera v Praze

Karel Kolář, Kateřina Chroustová detail
2

ROZMANITOSTI: Nadace Experientia spouští na podzim nový program Bezva chemie na zatraktivnění výuky chemie

Anna Batistová detail
3

HODINA BIOLOGIE PRO ŽIVOT

Kristýna Šebková

Cévní mozková příhoda a ischemické choroby srdeční patří spolu mezi…

detail
3

POTENCIÁL SKEČNOUTINGU AKO NÁSTROJA NA PODPORU UČENIA SA V GEOGRAFII

Stela Csachová, Daniela Kidonová

Skečnouting je metóda nelineárneho zapisovania vizuálno-textových poznámok.…

detail
3

NÁMĚTY NA POKUSY A POZOROVÁNÍ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ VE ŠKOLNÍM AKVÁRIU XI (CHOV JEPIC A POŠVATEK)

Lubomír Hanel

Jepice (Ephemeroptera) jsou starobylý řád hmyzu, u něhož dospělci mají…

detail
3

ROZMANITOSTI: Vyšla další čísla časopisu „ahojdivočino“

Lubomír Hanel detail
3

ROZMANITOSTI: Krajské kabinety přírodovědné vzdělávání

Miroslava Sklenářová, Petra Duspívavová Hlávková detail
3

ROZMANITOSTI: V Sokolově pokřtěna kniha o Ronaldu Richterovi, o prvních pokusech s termojadernou fúzí na světě

Martina Poštová detail
4

NÁMĚTY NA POKUSY A POZOROVÁNÍ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ VE ŠKOLNÍM AKVÁRIU XI (CHOV CHROSTÍKŮ)

Lubomír Hanel

Chrostíci (Trichoptera) jsou skupina hmyzu s vodními larvami a kuklami,…

detail
4

O ZOOLOGICKEJ (NE)GRAMOTNOSTI ŠTUDENTOV SLOVENSKÝCH GYMNÁZIÍ

Valerián Franc, Zuzana Biganičová

Cieľom tohto článku je sprostredkovať širšej pedagogickej a prírodovednej…

detail
4

VÝZNAM UČITEĽA PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV PRI FORMOVANÍ POZITÍVNYCH POSTOJOV ŽIAKOV K VEDE A TECHNIKE

Renata Bellová, Mária Balážová

Postoje žiakov k vede boli študované už desaťročia, vie sa, že sú…

detail
4

JAK SI ŽÁCI ZÁKLADNÍCH ŠKOL PŘEDSTAVUJÍ POUŠTĚ?

Petr Trahorsch, Dominika Trhlíková

Cílem předkládané studie je identifikovat dětská pojetí pouště a hlavní…

detail
4

ROZMANITOSTI: Svobodu sadu – na Turnovsku vzniká komunitní sad. Vyšlo zimní číslo časopisu „ahojdivočino“.

Anna Hudská, Lubomír Hanel detail

ročník 29/2020

číslo název článku autorství abstrakt plný text
1

Zhotovování dermoplastických preparátů celých ryb

Martin Chlad, Jan Řezníček

Práce prezentuje metodiku tvorby dermoplastických preparátů celých ryb. Je…

detail
1

Orientační běh napříč skupinami organismů – výukový blok o sestavování a čtení evolučních stromů

Klára Koupilová

Evoluční stromy jsou jedny z nejužitečnějších nástrojů biologie, a proto by…

detail
1

Hemoglobin a jeho funkce trojrozměrně

Vanda Janštová, Petr Novotný

Bílkoviny jsou jednou ze základních skupin makromolekul, které jsou součástí…

detail
1

Využití Chlupáčova muzea historie Země ve výuce geologie na základních a středních školách

Martin Mazuch

Chlupáčovo muzeum historie Země (dále „Muzeum“) je unikátní akademická…

detail
1

Výuka molekulární biologie a genetiky na středních školách

Timotej Mareš, Tetiana Khrypunova, Pavol Kviatek detail
2

Termochémia vo vyučovaní na základnej škole s využitím bádateľskej metódy

Anna Drozdíková, Gabriela Klimešová

V našom príspevku sa venujeme problematike spojenej s metódami výučby na…

detail
2

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu vi – chov a odchov potápníků

Lubomír Hanel

Potápníkovití brouci (Dytiscidae) se vyznačují hladkým, oválným, nesmáčivým…

detail
2

Přírodověda, přírodopis a biologie v RVP – na co se zaměřit v budoucích revizích?

Jakub Holec

Článek se zaměřuje na plánované revize rámcových vzdělávacích programů v…

detail
3

Badatelské praktikum – rozsivky ve forenzní praxi

Eva Hejduková, Jan Mourek

Tematika forenzní vědy se v posledních desetiletích těší velké oblibě ze…

detail
3

Historicky významné budovy jako cíl petrologické exkurze

Jana Poupová

Na řadě českých gymnázií vyučují geologickou problematiku učitelé s aprobací…

detail
3

Miskoncepce týkající se animismu aneb je atom živý?

Eva Hejnová

Atom je pojem, se kterým se žáci setkávají jak ve fyzice, tak v chemii.…

detail
3

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu VII (chov vodoucha stříbřitého)

Lubomír Hanel

Vodouch stříbřitý (Argyroneta aquatica) je jediný pavouk na světě,…

detail
3

ROZMANITOSTI: Za kaolinem a čertem…

Petr Fleissig detail
3

RECENZE: Nový časopis Ahoj divočino

Lubomír Hanel detail
3

DOPIS: Z čeho (se) učit „poznávačku“ našich obratlovců?

Lubomír Hanel, Jan Andreska detail
4

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu VIII (chov vodomila černého a příbuzných druhů)

Lubomír Hanel, Vojtěch Kolář

Vodomil černý (Hydrophilus piceus) je největší z vodních brouků na…

detail
4

Názory a povědomí učitelů Moravskoslezského kraje o integrované výuce a její realizaci na středních školách

Markéta Bartoňová, Dana Kričfaluši

Článek předkládá výsledky dotazníkového šetření o povědomí učitelů o…

detail
4

Uplatňovanie bádania a bádateľských učebných metód v geografickom vzdelávaní

Štefan Karolčík, Barbora Laštíková, Elena Čipková

Bádanie a skúmanie vecí, ktoré nás obklopujú alebo zaujímajú je tým…

detail
4

RECENZE: učebnice Přírodopis 9 – Geologie a Ekologie pro 9 ročník, Nová škola, Matyášek a Hrubý, 2019

Mojmír Vlašín detail
4

RECENZE: Univerzita 3. věku a Antické živly z pohledu chemie II

Karel Kolář, Kateřina Chroustová detail
4

ROZMANITOSTI: Trendy v didaktice biologie

Lubomír Hanel detail

ročník 28/2019

číslo název článku autorství abstrakt plný text
1

Jazykovědný pohled na nomenklaturu: přínos pro výuku přírodních věd

Jana Poupová

Jedním z cílů výuky přírodovědných předmětů je seznámit žáky se svébytností…

detail
1

Modifikace chemického experimentu v racionalizaci experimentální přípravy budoucích učitelů chemie

Václav Richtr, Lukáš Novák

Příspěvek je zaměřen na možnosti modifikací časově i materiálně náročnějších…

detail
1

Tištěné 3D modely ve výuce chemie

Ludmila Neuwirthová, Rafael Doležal, Karel Kolář, Veronika Machková

Klasickým zástupcem materiálních didaktických pomůcek užívaných ve výuce…

detail
1

Interdisciplinární přístup a výuka vybraných interdiscipli­nárních témat v chemii a biologii v prostředí českých středních škol

Karolína Kotvaltová Sezemská

Cílem příspěvku je představení výsledků šetření týkajícího se…

detail
1

Inovácia štátneho vzdelávacieho programu v prírodovedných predmetoch na Slovensku

Peter Kelecsényi, Mariana Páleníková

Príspevok je venovaný inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorý na…

detail
2

Jírovec maďal ve výuce – vegetativní orgány

Petr Novotný, Vanda Janštová

Tento příspěvek je věnován jírovci maďalu jako vhodnému modelovému organismu…

detail
2

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu IV (mimetické jevy)

Lubomír Hanel

Článek přináší některé příklady některých mimetických jevů u vodních či…

detail
2

Možnosti použitia pojmových máp pri odhaľovaní nesprávneho chápania chemických pojmov na strednej škole

Anna Drozdíková, Marcela Nemcová

V našom príspevku sa venujeme problematike miskoncepcií vo vyučovaní chémie,…

detail
2

Rasa versus etnická skupina

Lucie Hlaváčová

Článek představuje stručný historický kontext vědeckých přístupů biologie, s…

detail
2

Aktuální trendy ve výuce první pomoci aneb vzdělávání budoucích i současných pedagogů zážitkovou pedagogikou

Radim Kuba, Roman Říha, Gabriela Zvěřinová, Adéla Křečková

Existuje mnoho důvodů, proč lidé nejsou schopni adekvátně poskytnout první…

detail
3

Jírovec maďal ve výuce – reprodukční orgány

Petr Novotný, Vanda Janštová

Tento příspěvek je věnován jírovci maďalu jako vhodnému modelovému organismu…

detail
3

Pozorování ptáků na nezamrzlých vodních plochách: exkurze pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Lukáš Rokos, Lenka Pavlasová, Milan Junášek, Romana Matějková, Jitka Pražáková, Blanka Škantová, Jiří Švehla, Štěpánka Zikmundová

Exkurze jsou důležitou součástí hodin přírodopisu a biologie, protože…

detail
3

Ukázka zadání a hodnocení badatelské úlohy

Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši

Článek poskytuje ukázku zadání a návrh metodiky hodnocení pracovních listů…

detail
3

Rozhovor „Škola jako exponát“

Petr Novotný detail
4

Chemické reakce jako kritické místo učiva chemie na základní škole

Karel Kolář, Martin Bílek, Jiří Rychtera, Veronika Machková, Kateřina Chroustová

Tematický celek Chemické reakce byl identifikován v rámci výzkumného šetření…

detail
4

Geneticky modifikované rostliny odolné k suchu a zasolení

Zdeněk Opatrný, Jana Nedělová, Věra Čížková

Rostliny si během své evoluce vyvinuly řadu mechanizmů, jak odolávat…

detail
4

Dopady vybraných klimatických změn na rostliny – učební úlohy

Jana Nedělová, Věra Čížková, Zdeněk Opatrný

Globální klimatické změny představují významné a aktuální téma, se kterým by…

detail
4

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu V (chov vážek)

Lubomír Hanel

Vážky jsou příkladem hmyzu s nedokonalou proměnou s třemi vývojovými stádii:…

detail
4

Fotografie ve výuce přírodních věd: co smíme, co se sluší?

Fatima Cvrčková

Význam práce s fotografickým materiálem (ať z vlastní produkce učitele či…

detail
4

RECENZE – Zdeňka Chocholoušková, Lenka Hajerová Műllerová: Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou

Lubomír Hrouda detail

ročník 27/2018

číslo název článku autorství abstrakt plný text
1

Řezy bez duše aneb mikroskopování snadněji a rychleji

Eliška Provazníková detail
1

Fluorescenční mikroskop ve výuce biologie a vliv na znalosti žáků

Jana Míková, Vanda Janštová

Atraktivita výuky přírodovědných předmětů včetně přírodopisu a biologie je…

detail
1

Měkkýši v ekologických souvislostech

Tomáš Kebert, Dagmar Říhová

Měkkýši jsou úzce spjati s prostředím, vněmž žijí, jakožto i s četnými…

detail
1

Jak jsou hodnoceny jednotlivé obory biologie žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia?

Kateřina Malcová, Vanda Janštová

Přírodopis je českými žáky hodnocen jako středně oblíbený předmět. Navíc je…

detail
1

Jak současná paleogenetika přispívá ke změně našeho chápání vzniku, vývoje a migrací moderních lidských skupin

Václav Vančata

Paleogenetika se stává stále důležitější součástí paleoantropologie i…

detail
2

Simulace určení krevních skupin

Lukáš Rokos, Jana Lišková

Cílem této badatelské úlohy je usnadnit žákům porozumění problematice…

detail
2

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu II (dýchání vodních živočichů)

Lubomír Hanel

V článku jsou představeny různé způsoby dýchání vodních živočichů se…

detail
2

Podstata barvoměny chameleonů a jiných živočichů

Kristýna Šebková

Barvoměna živočichů je pozoruhodný jev, který je předáván v genech z…

detail
2

Kam létají pražští zdivočelí holubi za potravou?

Jan Řezníček, Jakub Šimánek

Práce se zabývá sledováním početního stavu a denní aktivity ferálního holuba…

detail
3

Vliv orientovaného světelného záření na růst a vývoj rostlin – pokusy pro výuku fototropizmu v biologii rostlin

Libor Sedlecký, Jana Albrechtová, Věra Čížková

Článek podává teoretické základy, praktické poznámky a návrhy dvou pokusů…

detail
3

Co chutná plzákům? Potravní preference suchozemských plžů a jak je zkoumat

Dagmar Říhová, Jiřina Šrámková

Potravní preference – obliba konkrétních typů potravy – nejsou výhradním…

detail
3

Jednoduché rozhraní pro počítačem podporované žákovské experimenty

Štěpánka Kubínová, Ivana Šraňková, Jan Šlégr

Na trhu didaktických pomůcek je dostupná celá řada sad pro počítačem…

detail
3

Ovplyvňuje aplikácia úloh zameraných na aktívnu prácu s grafmi schopnosť žiakov čítať a interpretovať gra­fy?

Štefan Karolčík, Marián Kráľ, Elena Čipková

Príspevok pojednáva o výskume, ktorý sa týka schopnosti vytvárať a…

detail
4

Co dává rumu jeho aroma aneb je ethylester kyseliny mravenčí skutečně nebezpečnou rumovou trestí?

Veronika Podešvová, Jaromír Literák

Tuzemák, dříve známý jako tuzemský rum, je tradiční lihovinou, která vznikla…

detail
4

Vyvození Allenova pravidla ve výuce přírodopisu

Lenka Pavlasová, Lukáš Rokos, Zuzana Čábelová, Milena Mikesková, Štěpánka Zikmundová

Allenovo pravidlo je vedle Bergmannova pravidla jedním z témat propojujících…

detail
4

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu (III, Potravní chování)

Lubomír Hanel

Příjem potravy patří k základním životním projevům živočichů. V článku jsou…

detail
4

Chorvátske pamiatky UNESCO v kontexte obsahových štandardov primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania v Chorvátsku a na Slovensku

Daniel Dubovski

Kultúrne pamiatky sú jedným z najdôležitejších zdrojov poznania všetkých…

detail

ročník 26/2017

číslo název článku autorství abstrakt plný text
1

Modely v didaktice biologie

Kateřina Jančaříková

The presented paper builds on a study presented on the international…

detail
1

Příprava pleuraxu pro tvorbu trvalých rozsivkových preparátů

Karel Vojíř

Frustuly, typické schránky rozsivek, se vyznačují značnou variabilitu forem…

detail
1

Jedovatí obojživelníci

Lubomír Hanel, Jan Andreska

Some amphibians are poisonous, they produce toxins to defend themselves…

detail
1

K historii didaktického časopisu Biologie–chemie–zeměpis

Petr Dostál detail
1

Druhý ročník chemie na Univerzitě třetího věku zajišťované PedF UK Praha

Karel Holada detail
1

Středočeské kolo Ekologické olympiády ve Vlašimi

Jiří Pavelka detail
1

Jsou pedagogické fakulty popelky univerzit? (na okraj panelové diskuse)

Karel Holada detail
1

Chemikál

Karel Holada detail
2

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov gymnázia prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania

Elena Čipková, Zuzana Balážová, Štefan Karolčík

The development of science literacy is an important aim of science education…

detail
2

Vedia študenti stredných škôl vytvoriť vlastný „kľúč na určovanie rastlinných druhov“?

Romana Schubertová

The article introduces specifc educational activity intended for the…

detail
2

Palynologem snadno a rychle

Dagmar Říhová

Pylová zrna jsou všudypřítomná. Primárně jsou součástí životního cyklu…

detail
2

Ploštice kněz mateřský v badatelsky orientovaném vyučování zaměřeném na etologii

Lubomír Hanel

The shield bug Elasmucha grisea (Insecta, Heteroptera,…

detail
2

Nálezová databáze ochrany přírody – možnosti obohacení výuky, karty druhů a mapy jejich rozšíření

Karel Chobot

Species Occurrence Database is an ofcial instrument run by Nature…

detail
2

Ptačí kostra a její znaky

Jan Řezníček

The article describes skeleton features of the avian species. It is aimed at…

detail
2

K padesátému výročí zákazu výrovky

Jan Andreska

The article reflects the anniversary of 50 years since prohibition of hunting…

detail
2

Rozhovor – Ptáme se doc. Ing. Radka Cibulky, Ph.D.

Hana Kotoučová detail
3

Vliv her s chemickou tematikou na efektivitu výuky chemie

Martina Černá

Příspěvek pojednává o hře jako jedné z metod vedoucích k rozvoji tvořivosti…

detail
3

Kdy a jak začít s popularizací chemie?

Marie Solárová

Popularizace chemie se dostává do popředí zájmu učitelů chemie. Předložený…

detail
3

Neobyčajné kamenné útvary Slovenska

Mária Bizubová

The paper presents some of the unusual rock formations of Slovakia, which…

detail
3

Korekcia miskoncepcií žiakov o fotosyntéze a dýchaní rastlín prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania

Elena Čipková, Štefan Karolčík, Natália Vörösová

Jedným z cieľov vyučovania prírodných vied je viesť žiakov k pochopeniu…

detail
3

Nebezpečné rostliny

Zdeňka Chocholoušková

Článek představuje rostliny které mohou být nebezpečné lidem. Demýtizuje…

detail
3

Systematický přístup prezentace učiva přírodopisu/bi­ologie

Lucie Hlaváčová

Článek představuje tzv. systematický přístup prezentace učiva přírodopisu…

detail
3

Dějiny přírodních věd ve škole

Jana Hájková

Článek na příkladu biologie ukazuje, jaký smysl má věnovat se dějinám…

detail
3

Divergence a konvergence přírodních věd

Karel Holada

Divergence a konvergence přírodních věd pohledem učitele chemie – návrh čtyř…

detail
3

Jak se učitel chemie stane Ámosem chemikářem?

Vladimír Šmahaj detail
3

Zlatá medaile od dánského prince

detail
3

Přírodovědci.cz

detail
3

Recenze

detail
3

Rozmanitosti

detail
4

Bezpilotné systémy vo fyzickej geografii

Ján Sládek, Miloš Rusnák

V príspevku prezentujeme použitie bezpilotných lietajúcich prostriedkov vo…

detail
4

Inspirace z Českého lékopisu pro praktickou výuku chemie na střední škole

Helena Mašláňová, Marta Klečková

Český lékopis je jedinečná databáze chemických a fyzikálních vlastností…

detail
4

Fotomorfogeneze – teoretické základy pro výuku biologie rostlin na školách

Jana Albrechtová, Libor Sedlecký, Věra Čížková

Rostlinná fotomorfogeneze je souhrn vývojových a růstových procesů, které…

detail
4

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve Školním akváriu (I. pohyb živočichů)

Lubomír Hanel

Příspěvek přináší návody na několik snadně proveditelných pozorování a…

detail

Ročník 25/2016 a starší jsou zveřejněny se souhlasem SPN - pedagogického nakladatelství, a.s.; děkujeme!
ročník 22/2013 ročník 23/2014 ročník 24/2015 ročník 25/2016
číslo 1 číslo 1 číslo 1 číslo 1
číslo 2 číslo 2 číslo 2 číslo 2
číslo 3 číslo 3 číslo 3 číslo 3
číslo 4 číslo 4 číslo 4 číslo 4
číslo 5 číslo 5 číslo 5 číslo 5

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací