článek

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu V (chov vážek)

Lubomír Hanel

informace

ročník: 28
rok: 2019
číslo: 4
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 31. 12. 2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.4.4
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Vážky jsou příkladem hmyzu s nedokonalou proměnou s třemi vývojovými stádii: vajíčko, nymfa, dospělec. Stádium kukly chybí. Nymfy vážek jsou dravci, živící se různými druhy bezobratlých živočichů, loví i pulce a drobné rybky. Nymfy vážek se dají snadno chovat v akváriu. Způsoby jejich lovu jsou různé: některé druhy mají nymfy, které využívají vzhledovou kamufláž s okolím, což jim umožňuje se nepozorovaně pomalu přibližovat ke kořisti. Nymfy jiných druhů volí pasivní způsob lovu, kdy se zahrabávají do substrátu či jsou ukryty ve vegetaci a čekají, až se k nim kořist sama přiblíží. Nymfy loví kořist pomocí zvláštním způsobem utvářeného spodního pysku. Před konečnou proměnou vylézá nymfa z vody a zde dochází k líhnutí dospělce. V článku jsou představena některá pozorování a jednoduché pokusy s nymfami vážek vhodné pro školní akvárium (výběr kořisti, vliv velikosti prostoru na úspěšnost lovu, vliv teploty na lov komářích larev, pozorování líhnutí dospělce vážky).


klíčová slova

vážky, nymfy, školní akvárium, chov

plný text (PDF )

PDF

Reference

Andrew R. J., Patankar N. 2010: The process of moulting during final emergence of the dragonfly Pantala flavescens (Fabricius) (Anisoptera: Libellulidae). Odonatologica 39(2): 127-134.

Bergelson J. M. 1985: A Mechanistic Interpretation of Prey Selection by Anax junius Larvae (Odonata: Aeschnidae). Ecology 66,6: 1699-1705. https://doi.org/10.2307/2937365

Blois C., Cloarec A. 2010: Influence of Experience on Prey Selection by Anax imperator Larvae (Aeschnidae‐Odonata). Ethology 68(4): 303-312. https://doi.org/10.1111/j.1439-0310.1985.tb00131.x

Corbet P. S. 1999: Dragonflies: behaviour and ecology of Odonata. Harley, Colchester.

Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. 2007: Vážky České republiky. Ekologie, ochrana a rozšíření. 672 s.

Dolný A., Bárta D., Harabiš F. 2016: Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 344 s.

Garten, C. T. Jr., Gentry J. B. 1976: Thermal Tolerance of Dragonfly Nymphs. II. Comparison of Nymphs from Control and Thermally Altered Environments. Physiological Zoology, 49, 2: 206-213. https://doi.org/10.1086/physzool.49.2.30152541

Hanel L. 1994: Vážky v akváriu. Akvárium terárium, 9: 16-18.

Hanel L. 2000: Vážky, 71-93. In: Kovařík F. a kol.: Hmyz, chov, morfologie. Nakladatelství Madagaskar, Jihlava, 296 s.

Hanel L. 2017: Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu (I, pohyb živočichů). Biologie, chemie, zeměpis, 26, 4: 38-51. https://doi.org/10.14712/25337556.2017.4.4

Hanel L. 2018: Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu II (dýchání vodních živočichů). Biologie, chemie, zeměpis, 2: 11-21. https://doi.org/10.14712/25337556.2018.2.2

Hanel L. 2018: Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu III (potravní chování vodních živočichů). Biologie, chemie, zeměpis, 4: 19-29. https://doi.org/10.14712/25337556.2018.4.3

Chovanec A. 1992: The influence of tadpole swimming behavior on predation by dragonfly nymphs. Amphibia-Reptilia 13(4): 341-349. https://doi.org/10.1163/156853892X00049

Janda V. 1909: XXI. O regeneračních dějích u členovců. Část II. (Odonata) Věst. král. české spol. nauk, 21: 1-36.

Kohl S. 2003: Klíč k určování exuvií evropských druhů vážek (Odonata) podřádu Anisoptera. ZO ČSOP Vlašim, 29 s.

Mandal S. K., Ghosh A., Bhattacharjee I., Chandra G. 2008: Biocontrol efficiency of odonate nymphs against larvae of the mosquito, Culex quinquefasciatus Say, 1823. Aqua Tropica, 106,2: 109-114. https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2008.02.002

Novák K. a kol. 1969: Metody sběru a preparace hmyzu. Academia, Praha, 244 s.

Pandian T. J., Mathavan S. & Jeyagopal C. P. 1979: Influence of temperature and body weight on mosquito predation by the dragonfly nymph Mesogomphus lineatus, Hydrobiologia (1979) 62: 99. https://doi.org/10.1007/BF00037502

Pritchard G. 1964: The prey of dragonfly larvae (Odonata; Anisoptera) in ponds in Northern Alberta. Canadian Journal of Zoology, 1964, 42(5): 785-800. https://doi.org/10.1139/z64-076

Růžička J. 1968: Chov vážky lesklice kovové z vajíček. Živa 2: 63

Saha N., Aditya G., Banerjee S., Saha G. T. Predation potential of odonates on mosquito larvae: Implications for biological control. Biological Control 63,1: 1-8. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2012.05.004

Singh R. K., Dhiman R. C., Singh F. 2003: Laboratory Studies on the Predatory Potential of Dragon-Fly Nymphs on Mosquito Larvae. The Journal of communicable diseases 35(2): 96-101. Dostupné na:

https://www.researchgate.net/publication/8164335_Laboratory_studies_on_the_predatory_potential_of_dragon-fly_nymphs_on_mosquito_larvae

Šigutová H., Šigut M., Dolný A. 2018: Phenotypic plasticity in specialists: How long-spined larval Sympetrum depressiusculum (Odonata: Libellulidae) responds to combined predator cues. PLoS ONE 13(8): e0201406. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201406

Teyrovský V. 1922: Schopnost vnímati tvar u larev šídel (Aeschnidae). Spisy vydávané Přírodovědeckou fakultou Masarykovy university, Brno, 9: 1-16.

Varshini R. A., Kanagappan M. 2015: Effect of space on the feeding efficiency of dragonfly nymph Bradynopyga geminata. European Journal of Biotechnology and Bioscience, 3,12: 6-10.

Verdonschot R. C. M., Peeters E. T. H. M. 2012: Preference of larvae of Enallagma cyathigerum (Odonata: Coenagrionidae) for habitats of varying structural complexity. Eur. J. Entomol. 109 (2): 229-234, 2012. https://doi.org/10.14411/eje.2012.030

Younes A., El-Sherif H., Gawish F., Mahmoud M. 2015: Potential of Hemianax ephippiger (Odonata-Aeshnidae) nymph as predator of Fasciola intermediate host, Lymnaea natalensis. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 5, 8: 671-675. https://doi.org/10.1016/j.apjtb.2015.04.008

Younes A., El-Sherief H., Gawish F., Mahmoud M. 2016: Experimental evaluation of Odonata nymph in the biocontrol of schistosomiasis. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 6(12): 995-1000 https://doi.org/10.1016/j.apjtb.2016.10.006

Waldhauser M., Černý M. 2014: Vážky České republiky. ČSOP Vlašim, 188 s.

Zelený J. 1968: Odonata – Vážky, 66-68. In: Skuhravý V. a kol 1968: Metody chovu hmyzu. Academia, Praha 288 s.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací