článek

Zhotovování dermoplastických preparátů celých ryb

Martin Chlad, Jan Řezníček

informace

ročník: 29
rok: 2020
číslo: 1
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 30. 3. 2020
DOI: 10.14712/25337556.2020.1.1
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Práce prezentuje metodiku tvorby dermoplastických preparátů celých ryb. Je primárně určena učitelům přírodopisu a biologie různých stupňů škol. Metodika vychází ze zmapování a studia známých metod preparací ryb v historii i současnosti. Jejich empirickým ověřením a obohacením o nové postupy a technologie vznikl návod, který má usnadnit výrobu preparátů celých ryb jako didaktických učebních pomůcek. Metodika, mimo jiné, popisuje problematiku získávání a uchovávání ryb. Nezbytným předpokladem pro taxidermii je hluboká znalost anatomie ryb. Metodika může být využita i jako vodítko k případné anatomické pitvě. Výstupem praktické části práce jsou dermoplastické preparáty ryb, které se staly součástí sbírky Katedry biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde slouží pro vzdělávací účely. Metodika hodnotí nové zkušenosti získané v procesu tvorby preparátů. Na základě této reflexe poskytuje doporučení týkající se výběru potřebných materiálů a nástrojů, volby metod, jejich výhod a nevýhod, jako je například vytváření očí pro výsledné modely či použití moderních plnicích hmot, polystyrenových forem apod. Podává také didaktické náměty pro pedagogy a upozorňuje na možnosti přesahu tématu výroby dermoplastických preparátů v rámci interdiscipli­nárních vztahů.


klíčová slova

dermoplastické preparáty, rybí preparáty, preparace, didaktické pomůcky, ryby, metodika

plný text (PDF )

PDF

Reference

Farnham, A. B. 1944. Home taxidermy for pleasure and profit: a guide for those who wish to prepare and mount animals, birds, fish, reptiles, etc., for home, den, or office decoration. Columbus. Eastford: Martino Fine Books. 2011 250 s. ISBN: 978-1614271680.

GRANTZ, G. 1969. Home Book of Taxidermy and Tanning: The Amateur's Primer on Mounting Fish, Birds, Animals, Trophies. Mechanicsburg, Pennsylvania: Stackpole books. 1985. 160 s. ISBN: 978-0811722599.

Hanel, L. Andreska, J. 2013. Ryby evropských vod v ilustracích Květoslava Híska. Vyd.1. Praha: Aventinum. 352 s. ISBN 978-80-7442-038-2.

Hájková, M. 2019. Dermoplastické preparáty a kostry ryb. Univerzita Karlova, Praha.

Chlad, M. 2018. Výroba dermoplastických preparátů celých ryb. Univerzita Karlova, Praha.

Ministerstvo zemědělství. Rybářství a rybníkářství.. In: eAGRI. [online]. 2017. [cit. 2018-01-10]. Dostupné z: <http://eagri.cz/public/web/mze/voda/rybarstvi/?fullArticle=1.

MŽP. Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Nebeský, V. Bláha, M. 2012. Preparace celých ryb. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Edice Metodik. 38 s. ISBN 978-80-87437-65-0.

Nebeský, V., Bláha, M., 2014. Preparace rybích hlav. Vyd. 1. FROV JU: Edice Metodik. č. 150, 29 s. ISBN 978-80-7514-020-3.

Pelikán, P. 1991-92. Preparace rybích trofejí. Rybářství, ročník 46/47, č.7-12/91, č.1-4/1992. https://doi.org/10.1177/107769589304700413

Rybářský řád ČRS. 2018. Přehled nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb, [online]. od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019. [cit. 2018-04-12]. Dostupné z: https://www.rybsvaz.cz/?page=rybarsky_rad.

Sexton, J. Hall, J. 1988. Breakthrough Fish Taxidermy Manual. Vydavatel: Wildlife Artist Supply Co. 162 s. ISBN 0925245062.

Silly. 2014. Fish taxidermy fishstuffer. In: Youtube [online]. 2014-08-16. [cit. 2016-08-09]. Dostupné z: https://www.youtube.com/results?search_query=+fish+taxidermy+fishstuffer. Kanál uživatele silly101963.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací