článek

KOMPARACE UČEBNIC PŘÍRODOPISU POUŽÍVANÝCH V ČESKÉ REPUBLICE A BULHARSKU SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA PARAZITOLOGII

Marie Glavanakovová, Jan Andreska

informace

ročník: 31
rok: 2022
číslo: 4
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 2. 3. 2023
DOI: 10.14712/25337556.2022.4.3
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Tento článek se zabývá srovnáváním českých a bulharských učebnic přírodopisu a biologie pro základní školy a střední školy se zvláštním zřetelem na parazitické organismy. Cílem bylo zjistit, jaké jsou rozdíly ve zpracování učebnic a zda se nějak zásadně liší výuka parazitologie ve vybraných regionech. Vyhodnocování probíhalo formou kvalitativní analýzy, kde byly učebnice bodovány podle předem nastavených kritérií. Dále byl také v kvantitativní části výzkumu sledován výskyt jednotlivých parazitů ve zkoumaných učebnicích. Analýza se soustředila také na komparaci vzdělávacích systémů a vzdělávacích programů s přihlédnutím k parazitickým organismům. Z výsledků analýz je patrné, že jsou ve vybraných regionech velké rozdíly ve středoškolských kurikulech. Naopak ale oba regiony disponují moderními učebnicemi s vysokým standardem, ale v Bulharsku probíhá lepší integrace výchovy ke zdraví v učebnicích než v České republice.


klíčová slova

přírodopis, parazit, učebnice, Česká republika, Bulharsko

plný text (PDF )

PDF

Reference

Balada, J. (2007). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Balada, J. (2021). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: RVP ZV. Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Černík, V. (2016). Přírodopis 6: Zoologie a botanika: Pro základní školy. SPN – pedagogické nakladatelství.

Dobroruka, L. J., Berger, Z., & Balzarová, M. (2010). Přírodopis I pro 6. Ročník základní školy. Scientia.

ECDC. (2020). Echinococcosis—Annual Epidemiological Report for 2020. European Centre for Disease Prevention and Control. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/echinococcosis-annual-epidemiological-report-2020

ECDC. (2021, listopad 25). Trichinellosis—Annual Epidemiological Report for 2019. European Centre for Disease Prevention and Control. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/trichinellosis-annual-epidemiological-report-2019

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. (2021). Compulsory education in Europe: 2021/22. Publications Office. https://doi.org/10.2797/659411

EpiDat, & ISIN. (2022). Státní zdravotní ústav – Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden–prosinec 2021, porovnání se stejným obdobím v letech 2012–2020. http://www.szu.cz/uploads/documents/szu/infekce/2021/tabulka_leden_prosinec_2021.pdf

Eurydice. (2021a, 2022). Bulgaria Overview. Eurydice – European Commission. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/bulgaria_en

Eurydice. (2021b, 2022). Czech Republic Overview [Text]. Eurydice – European Commission. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/czech-republic_en

Glavanakovová, M. (2022). Komparace učebnic přírodopisu používaných v České republice a Bulharsku se zvláštním zřetelem na parazitologii [Diplomová práce]. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studií. Vedoucí práce: Andreska, Jan. 123 s.

Hertig, E. (2019). Distribution of Anopheles vectors and potential malaria transmission stability in Europe and the Mediterranean area under future climate change. Parasites & Vectors, 12(1), 18. https://doi.org/10.1186/s13071-018-3278-6

Chakarova, B., Kichukova, K., & Karaslavov, G. (2015). A short historical overview of malaria in worldwide and in Bulgaria. The fight against malaria—The main task of sanitary epidemiological station in Stara Zagora in the first year of its opening, 1950. Trakia Journal of Science, 13(Suppl.2), 151–154. https://doi.org/10.15547/tjs.2015.s.02.032

International Baccalaureate Organization. (2016). International Baccalaureate Diploma Programme Subject Brief: Sciences: Biology—High Level. https://www.ibo.org/globalassets/publications/recognition/biologyhl2016englishw.pdf

Kočárek, P. (2016). Přírodopis 7. Prodos.

Kvasničková, D. (2009). Ekologický přírodopis 6: Pro 6. Ročník základní školy. Fortuna.

Kvasničková, D. (2019). Ekologický přírodopis pro 7. Ročník základní školy. Fortuna.

Maňák, J., & Knecht, P. (Ed.). (2007). Hodnocení učebnic. Paido ed. pedag. literatury.

MON.bg. (2020). Учебни програми за профилирана подготовка. https://mon.bg/bg/100598

MON.bg. (2022). Учебни програми по класове. https://mon.bg/bg/28

Musilová, E., Konetopský, A., & Vlk, R. (2018). Přírodopis 6. 1. Díl – Úvod do učiva přírodopisu.

Pelikánová, I. (2021). Přírodopis 6 – Nová generace. Fraus.

Poulin, R., & Randhawa, H. S. (2015). Evolution of parasitism along convergent lines: From ecology to genomics. Parasitology, 142(S1), S6–S15. https://doi.org/10.1017/S0031182013001674

Rainova, I., Harizanov, R., Kaftandjiev, I., Tsvetkova, N., Mikov, O., & Kaneva, E. (2018). Human Parasitic Diseases in Bulgaria in Between 2013-2014. Balkan Medical Journal, 35(1), 61–67. https://doi.org/10.4274/balkanmedj.2017.0167

Roberts, L. S., Janovy, J., Nadler, S., & Roberts, L. S. (2013). Gerald D. Schmidt & Larry S. Roberts’ foundations of parasitology (Ninth edition). McGraw Hill.

Stejskal, F., Nohýnková, E., Kosina, P., & Kulichová, J. (2018). Diagnosis, treatment and prophylaxis of malaria in the Czech Republic. Klinická Mikrobiologie a Infekční Lékařství, 24(1), 20–30.

Školský zákon. (2004). Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Vieweghová, T. (2019). Přírodopis 6: Úvod do přírodopisu: Učebnice pro 6. ročník základní školy nebo primu víceletého gymnázia. Nová Škola – DUHA s.r.o.

Vlk, R., & Kubešová, S. (2018). Přírodopis 6. 2. Díl – Bezobratlí živočichové.

Volf, P., & Horák, P. (2007). Paraziti a jejich biologie. Triton.

WHO. (2020). Vector-borne diseases. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/vector-borne-diseases

World Health Organization. (2021). World malaria report 2021. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/350147

Žídková, H., & Knůrová, K. (2015). Hravý přírodopis 6: Pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Taktik.

Кабасанова, М., & Големански, В. (2018). Биология и здравно образование за 7. Клас. Просвета.

Овчаров, В., & Димитров, О. (2018). Биология и здравно образование за 7. Клас. КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД + БУЛБЕСТ 2000. https://bg.izzi.digital/DOS/35866/74641.html

Шишиньова, М., & Павлова-Тонкова, Д. (2019). Биология и здравно образование за 7. Клас. КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД + АНУБИС. https://bg.izzi.digital/DOS/37132/37134.html


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací