článek

Vliv her s chemickou tematikou na efektivitu výuky chemie

Martina Černá

informace

ročník: 26
rok: 2017
číslo: 3
plný text: PDF
elektronická příloha

datum elektronické publikace: 31. 10. 2017
DOI: 10.14712/25337556.2017.3.1
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Příspěvek pojednává o hře jako jedné z metod vedoucích k rozvoji tvořivosti a aktivity žáků ve vyučovacích hodinách. Popisuje průběh a výsledky pedagogického výzkumu, jehož cílem bylo prokázat pozitivní dopad využívání her v hodinách chemie. Podává ucelený přehled 13 her s chemickou tematikou, včetně příkladu jejich využití a stručného popisu herních pravidel. V závěru příspěvku je pro ilustraci podrobně popsána jedna z didaktických her s chemickou tematikou – Domino (názvosloví anorganických a organických sloučenin).


klíčová slova

chemofobie, edukační hra, aktivizace, motivace

plný text (PDF )

PDF

Reference

Černá, M. (2008). Edukační hry s chemickou tematikou. Nepublikovaná rigorózní práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Eddy, R. M. (2000). Chemophobia in the college classroom: Extent, sources, and student characteristics. Journal of Chemical Education, 77, 514. https://doi.org/10.1021/ed077p514

Maňák, J. & Švec, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido.

Průcha, J., & Mareš, J., & Walterová, E. (2003). Pedagogický slovník (4th ed.). Praha: Portál.

Škvorová, J., & Škvor, D. (2003). Proč zlobím?: lehká mozková dysfunkce LMD/ADHD. Praha: Triton.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací