článek

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu X (chov splešťulovitých ploštic)

Lubomír Hanel

informace

ročník: 30
rok: 2021
číslo: 2
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 30. 8. 2021
DOI: 10.14712/25337556.2021.2.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

V tomto příspěvku je popsán chov dvou druhů vodních ploštic (Heteroptera, Nepidae) ve školních akváriích. Tělo splešťulovitých ploštic je válcovité (jehlanka válcovitá, Ranatra linearis) nebo zploštělé (splešťule blátivá, Nepa cinerea) s dýchací trubičkou, která slouží k dýchání vzdušného kyslíku. U obou druhů české názvy velmi dobře vystihují vzhled obou ploštic. Jejich těla se podobají větvičce nebo listu, což jim umožňuje nepozorovaně číhat u břehů stojatých či pomalu tekoucích vod, až se kořist dostane na dosah jejich lapacích (raptorických) předních nohou. Jsou to špatní plavci, obvykle se pohybující pomalým kráčením po substrátu. Tělo jehlanky válcovité je hnědé o délce 30–45 mm, dýchací trubička je přibližně stejně dlouhá jako tělo. Dospělí jedinci mohou létat, jsou schopni i stridulace. Splešťule blátivá žije, podobně jako jehlanka, na bahnitých březích stojatých a pomalu tekoucích vod a přilehlém vodním rostlinstvu. Délka jejího tmavohnědého těla dosahuje obvykle 14–23 milimetrů. Živí se vodními živočichy, zejména hmyzem. Při vyrušení obě ploštice přecházejí do tanatózy, čili staví se mrtvými. Oba druhy mohou člověka citelně bodnout sosákem. V článku jsou navrhovány některé experimenty a pozorování vhodná pro školní akvária (např. preference stanoviště, způsob lovu, tanatóza, reakce na světlo).


klíčová slova

jehlanka válcovitá, splešťule blátivá, školní akvárium, chov, pozorování

plný text (PDF )

PDF

Reference

BAILEY P. C. E. (1986): The Feeding Behaviour of a Sit-and-Wait Predator, Ranatra dispar, (Heteroptera: Nepidae): Description of Behavioural Components of Prey Capture, and the Effect of Food Deprivation on Predator Arousal and Capture Dynamics. Behaviour, 97, 1/2: 66-93. https://doi.org/10.1163/156853986X00324

BAKONYI G., PETÁK E., ERÖS T. & SÁLY P. (2016): Some morphological characteristics of the water scorpion Nepa cinerea (Heteroptera: Nepomorpha) are associated with habitat type. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 62(4): 369-385. https://doi.org/10.17109/AZH.62.4.369.2016

BLOIS C. & CLOAREC A. (1983): Density-Dependent Prey Selection in the Water Stick Insect, Ranatra linearis (Heteroptera). Journal of Animal Ecology, 52(3): 849-866. https://doi.org/10.2307/4459

CLOAREC A. & JOLY D. (1988): Choice of perch by the water stick insect. Behavioural Processes, 17: 131-144. https://doi.org/10.1016/0376-6357(88)90031-9

FRANTSEVICH L. (1998): The coxal articulation in the insect striking legs: A comparative study. Journal of Morphology, 236(2): 127-128. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4687(199805)236:2<127::AID-JMOR4>3.0.CO;2-2

HAMILTON M. A. (1931): The morphology of the water scorpion, Nepa cinerea Linn. (Rhynchota, Heteroptera). Proceedings of the Zoological Society in London, 101(3): 1067-1136. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1931.tb01054.x

HANEL L. (2018a): Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu II (dýchání vodních živočichů). Biologie, chemie, zeměpis, 27(2): 11-21. https://doi.org/10.14712/25337556.2018.2.2

HANEL L. (2018b): Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu III (potravní chování vodních živočichů). Biologie, chemie, zeměpis, 27(4): 19-29. https://doi.org/10.14712/25337556.2018.4.3

HOLMES S. J. (1905): The reactions of Ranatra to light. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 305-349. https://doi.org/10.1002/cne.920150403

HUDEC K., KOLIBÁČ J., LAŠTŮVKA Z., PEŇÁZ M. a kol. (2007): Příroda České republiky. Průvodce faunou. Academia, Praha, 440 s.

JAVOREK V. (1978): Kapesní atlas ploštic a křísů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 400 s.

JOLY D. & CLOAREC A. (1980): The Influence of Light Intensity on Vertical Distribution in Ranatra linearis L. (Heteroptera : Nepidae). Journal of Ethology, 6: 111-119. https://doi.org/10.1007/BF02350876

LELLÁK J., KOŘÍNEK V., FOTT J., KOŘÍNOVÁ J., PUNČOCHÁŘ P. (1972): Biologie vodních živočichů. Skriptum Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. SPN Praha, 218 s.

PACKAUSKAS R. & MCPHERSON J. E. (1986): Life history and laboratory rearing of Ranatra fusca (Hemiptera, Nepidae) with desriptions of immatures stages. Annals of the Entomological Society of America, 79(4): 566-571. https://doi.org/10.1093/aesa/79.4.566

PETÁK E., ERÖS T. & BAKONYI G. (2014): Habitat use and movement activity of two common predatory waterbug species, Nepa cinerea L., 1758 and Ilyocoris cimicoides (L., 1758) (Hemiptera: Nepomorpha): field and laboratory observations. Aquatic Insects, 36, 3-4, 231-243. https://doi.org/10.1080/01650424.2015.1079638

POISSON R. (1957): Hétéropteres aquatiques. Paris, Paul Lechevalier.

RADA S. (2016): Splešťule blátivá – Nepa cinerea. Natura Bohemica. Dostupné na: www.naturabohemica.cz/nepa-cinerea/.

RYBAK J. I. (1971): Prezwodnik do rozpoznawania niektórych bezkregowych zwierzat slodkovodnych. Polska Akademia nauk, Warszawa, 75 s.

SINGH R. K. & SINGH P. (2004): Predatory Potential of Nepa cinerea against Mosquito Larvae in Laboratory Conditions. The Journal of Communicable Diseases, 36(2): 105-110.

ŠRETROVÁ M. (2019): Potravní biologie sladkovodních ploštic (Heteroptera: Nepomorpha). Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 38 s.

ŠTUSÁK J. M. (1980): Řád Ploštice – Heteroptera 133-155. In: Rozkošný R. (red.): Klíč vodních larev hmyzu. Československá akademie věd, Praha, 524 s.

VILÍMOVSKÁ L. (2012): Růst a variabilita jedinců splešťule blátivé (Nepa cinerea) (Heteroptera: Nepomorpha: Nepidae). Diplomová práce Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 124 s.

WYNIGER R. (1974): Insektenzucht. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart, 368 s.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací