článek

Fotografie ve výuce přírodních věd: co smíme, co se sluší?

Fatima Cvrčková

informace

ročník: 28
rok: 2019
číslo: 4
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 31. 12. 2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.4.5
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Význam práce s fotografickým materiálem (ať z vlastní produkce učitele či žáka, nebo převzatým) ve výuce přírodovědných předmětů narůstá se širokou dostupností digitální zobrazovací techniky a prakticky neomezených zdrojů internetu. Tento článek se zabývá vybranými etickými a právními problémy práce s fotografiemi ve výuce přírodních věd, především biologie. Ačkoli otázky související s obsahem fotografií nemusejí postrádat relevanci, jsou zde diskutovány pouze okrajově; hlavním tématem jsou dva okruhy problémů. První je problematika au­torských práv v souvislosti s používáním převzatého fotografického materiálu, zpravidla získaného z internetu. Jsou shrnuty základní zásady poskytování a využívání licencí, včetně licenčního systému Creative Commons, a je stručně představena relevantní česká právní úprava. Druhý okruh souvisí s přípustností dodatečných úprav fotografií, zvláště takových, které mohou ovlivnit vypovídací hodnotu snímku. Na základě existujícího obecného konsensu v přírodovědných oborech a v mediální praxi jsou formulována doporučení pro zacházení s dokumentárními a ilustračními fotografiemi ve škole. Zásady eticky přijatelné práce s fotografickým materiálem lze koneckonců shrnout do tří jednoduchých pravidel: neubližovat, nelhat, nepodvádět.


klíčová slova

fotografie, autorská práva, copyright, Creative Commons, editace fotografií, dokumentace, ilustrace, fotomontáž

plný text (PDF )

PDF

Reference

Associated Press (2019, duben 28) News values and principles. Získáno z https://www.ap.org/about/news-values-and-principles/.

Carroll, M. W. (2013) Creative Commons and the openness of open access. N. Engl. J. Med. 368(9): 789-791. https://doi.org/10.1056/NEJMp1300040

Collagrande, E. A., de Assis Martorano, S. A. & Arroio, A. (2015) Reflections about teaching nature of science mediated by images. J. Baltic Science Education 12(1): 7-19.

Česká tisková kancelář (2019, duben 28) Kodex ČTK. Získáno z https://www.ctk.cz/o_ctk/kodex/.

Faladová, A. (2010) Vybrané otázky autorského práva pro potřeby škol. Škola a právo A4.8.

Furedi, F. (2018) Fearing fear itself. Získáno 29. 4. 2019 z http://www.frankfuredi.com/article/fearing_fear_itself.

Guadamuz, A. (2016) The monkey selfie: copyright lessons for originality in photographs and internet jurisdiction. Internet Policy Review 5(1): 1-13.

Jelínková, J. (2013) Výuková sbírka listů (bakalářská práce). Masarykova univerzita, Brno. Dostupné na https://is.muni.cz/th/zpn8b/.

Kessenholz, D. (2014). Photojournalism code of ethics. Získáno z https://the.me/photojournalism-code-of-ethics/.

Khan, M. L. & Idris, I. K. (2019) Recognise misinformation and verify before sharing: a reasoned action and information literacy perspective. Behaviour & Information Technology, in press. https://doi.org/10.1080/0144929X.2019.1578828

Lévková, I. (2015) Počítačová grafika na základní škole (diplomová práce). Masarykova Univerzita, Brno. Dostupné na https://is.muni.cz/th/kemx7/.

Martin, C. & Blatt, M. (2013) Manipulation and misconduct in the handling of image data. Plant Cell 25: 3147-3148. https://doi.org/10.1105/tpc.113.250980

Nightinghale, S. J., Wade, K. A., & Watson, D. G. (2017) Can people identify original and manipulated photos of real-world scenes?. Cognitive research: principles and implications, 2(1): 30. https://doi.org/10.1186/s41235-017-0067-2

Poulíčková, M. (2013) Vyšší rostliny ve výuce přírodopisu na ZŠ (diplomová práce). Univerzita Palackého, Olomouc. Dostupné na https://theses.cz/id/jx6ukf/DP_Vy_rostliny.pdf.

Rádlová, S., Peléšková, Š., Polák, J., Landová, E. & Frynta, D. (2018) Emoce vyvolané zvířaty II: strach a odpor. E-psychologie 12(4): 61-77. https://doi.org/10.29364/epsy.332

Rossner, M. & Yamada, K. M. (2004) What's in a picture? The temptation of image manipulation. J. Cell Biol. 166: 11-15. https://doi.org/10.1083/jcb.200406019

Studený, M. (2015) Etická stránka použití fotografie v české žurnalistice (bakalářská práce). Slezská univerzita, Opava. Dostupné na http://www.itf.cz/dokumenty/martin-studeny-eticka-stranka-pouziti-fotogafie-v-ceske-zurnalistice-2015.pdf.

Tkáčová, M. (2014) Mediální výchova v biologickém vzdělávání žáků středních škol (diplomová práce). Ostravská univerzita, Ostrava. Dostupné na https://theses.cz/id/ngtxs1/.

Triacca, S. (2017) Teaching and learning with pictures: the use of photography in primary schools. Proceedings 1(9): 952. https://doi.org/10.3390/proceedings1090952

Valoušek, M. (2018) Limity zpravodajské licence při zveřejňování fotografií osob. e-pravo.cz, ID: 107546. Získáno 29. 4. 2019 z https://www.epravo.cz/top/clanky/limity-zpravodajske-licence-pri-zverejnovani-fotografii-osob-107546.html.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací