článek

NÁMĚTY NA POKUSY A POZOROVÁNÍ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ VE ŠKOLNÍM AKVÁRIU XIII (CHOV PLEUSTONNÍCH PLOŠTIC, HETEROPTERA)

Lubomír Hanel

informace

ročník: 31
rok: 2022
číslo: 2
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 23. 8. 2022
DOI: 10.14712/25337556.2022.2.4
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Pleustonní ploštice tvoří přechod mezi suchozemskými a pravými vodními (nektonními) druhy. Mezi pleustonní ploštice patří čeledi bruslařkovití (Gerridae), vodoměrkovití (Hydrometridae), hladinatkovití (Veliidae), nártnicovití (Mesoveliidae) a rašelinatkovití (Hebridae). Jsou anatomicky stavěny tak, aby se udržely na vodní hladině a byly schopny se po ní pohybovat. Obvykle se vyskytují na vodních plochách u okrajů jezer, rybníků, mokřadů nebo v tišinách potoků a řek. Jejich ústní ústrojí je přizpůsobeno k propíchnutí kořisti a sání tělních tekutin. Jako potrava jim slouží především na vodní hladinu spadlý hmyz. V tomto příspěvku jsou uvedeny některé pokusy a pozorování ve školních akváriích. Pro chov a pozorování v akváriích jsou vhodné především bruslařky rodu Gerris a vodoměrky rodu Hydrometra, případně hladinatky rodu Velia.


klíčová slova

školní akvárium, pleustonní ploštice, Heteroptera, chov, pozorování, experimenty

plný text (PDF )

PDF

Reference

ANDERSEN N. M. (1982): The Semiaquatic Bugs (Hemiptera, Gerromorpha). Phylogeny, adaptations, biogeografy and classification. Entomonograph, 3, 1-455.

CALLAHAN J. R. (1974): Observations on Gerris incognitus and Gerris gillettei (Heteroptera: Gerridae). Proceedings of the Entomological Society of Washington, 76: 15-21.

DITTRICH T., PAPÁČEK M. (2008): Obyčejná i neobyčejná hladinatka. Živa, 5: 218-219.

ERLANDSSON A., 1992: Asymmetric Interactions in Semiaquatic Insects. Oecologia, 90: 153-157. https://doi.org/10.1007/BF00317171

HANEL L. (2021a): Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu IX. (Chov nektonních ploštic). Biologie, chemie, zeměpis, 1: 28-38. https://doi.org/10.14712/25337556.2021.1.3

HANEL L. (2021b): Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu X. (Chov splešťulovitých ploštic). Biologie, chemie, zeměpis, 2: 11-18. https://doi.org/10.14712/25337556.2021.2.2

HANEL L., LIŠKOVÁ E. (2003): Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých. Skriptum Pedagogické fakulty UK Praha, 75 str.

HU D. L., BUSH J. W. M. (2010): The hydrodynamics of water-walking arthropods. J. Fluid. Mech., 644: 5-33. https://doi.org/10.1017/S0022112009992205

JAMIESON G. S., SCUDDER G. C. E. (1977): Food Consumption in Gerris (Hemiptera). Oecologia, 30: 23-41. https://doi.org/10.1007/BF00344889

JAMIESON G. S., SCUDDER G. C. E. (1979): Predation in Gerris (Hemiptera): reactive distances and locomotor rates. Oecologia, 44: 3-20. https://doi.org/10.1007/BF00346390

JANDA V. (2014): Semiakvatické ploštice jako predátoři a kořist a jejich využití ve výuce přírodopisu. Bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra biologie, 39 str.

KMENT P. (2007): Ploštice - In: Hudec K. [et al.], Příroda České republiky: průvodce faunou. Academia, Praha.

LANCIANI C. A. (1991): Laboratory rearing of Hydrometra australis (Hemiptera: Hydrometridae). Florida Entomologist, 74: 356-357. https://doi.org/10.2307/3495318

LELLÁK J., KOŘÍNEK V., FOTT J., KOŘÍNKOVÁ J., PUNČOCHÁŘ P. (1972): Biologie vodních živočichů. Skriptum Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty přírodovědecké, SPN Praha, 220 str.

MAIER Ch. T. (1977): The Behavior of Hydrometra championana (Hemiptera: Hydrometridae) and Resource Partitioning with Tenagogonus quadrilineatus (Hemiptera: Gerridae). Journal of the Kansas Entomological Society, 50: 263-271.

NUMMELIN M. (1989): Cannibalism in waterstriders (Heteroptera: Gerridae): is there kin recognition? Oikos, 56: 87-90. https://doi.org/10.2307/3566090

RYBAK J. I. (1971): Przewodnik do rozpoznawania niektórych bezgregowych zwierzat slodkowodnych. Panstwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa, 75 s.

TREHERNE J. E., FOSTER W. A. (1981): Group transmission of predator avoidance behavior in a marine insect: the Trafalgar effect. Animal Behaviour, 29: 911-917. https://doi.org/10.1016/S0003-3472(81)80028-0

YANG E., SON J. H., LEE S., JABLONSKI P. G., KIM H. (2016): Water striders adjust leg movement speed to optimize take off velocity for their morphology. Nature communication, 1-8. https://doi.org/10.1038/ncomms13698

WYNIGER R. (1974): Insektenzucht. Methoden der Zucht und Haltung von Insekten und Milben im Laboratorium. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart, 368 s.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací