článek

MISKONCEPCIE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL O ZDRAVÍ A ŽIVOTNOM ŠTÝLE ČLOVEKA IDENTIFIKOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM ŠTVORÚROVŇOVÉ­HO TESTU

Dominik Šmida, Elena Čipková, Martin Belka

informace

ročník: 32
rok: 2023
číslo: 3
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 24. 1. 2024
DOI: 10.14712/25337556.2023.3.3
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Miskoncepcie (mylné predstavy) žiakov spojené so zdravím a životným štýlom človeka môžu mať výrazný vplyv nielen na kvalitu života jednotlivca, ale aj na kvalitu života širšej spoločnosti, pretože môžu predstavovať živnú pôdu pre vznik rôznych ochorení, závislostí a v krajných prípadoch môžu byť dokonca smrteľné. Miskoncepcie sťažujú ďalšie zmysluplné učenie sa žiakov, a preto je potrebné im venovať vo vyučovaní biológie dostatok pozornosti. Odstrániť u žiakov už vytvorené mylné predstavy je však pomerne náročné, a preto je efektívnejšie sa ich pokúsiť identifikovať a následne zvoliť také vyučovacie stratégie či metódy, ktoré budú predchádzať ich vzniku. Z toho dôvodu sme vytvorili štvorúrovňový test, ktorý umožňuje hlbšie preskúmať pochopenie žiackych vedeckých konceptov a objektívnejšie identifikovať prípadné mylné predstavy žiakov. Analýza výsledkov výskumu realizovaného u žiakov ôsmeho ročníka základných škôl na Slovensku ukázala, že v témach spojených so zdravým a životným štýlom človeka si správne vedecké koncepty osvojilo v priemere 57,0 % žiakov, nevedomosť sme identifikovali u 23,5 % žiakov, falošne pozitívne/negatívne miskoncepcie u 10,7 % žiakov a miskoncepcie u 8,8 % žiakov. Najvyššiu frekvenciu miskoncepcií žiakov sme zaznamenali v položkách zameraných na energetické zloženie potravín, pasívne fajčenie a prenos nákazlivých (infekčných) ochorení. Následne sme z identifikovaných miskoncepcií vytvorili ucelený zoznam, ktorý môže pomôcť učiteľom biológie pri sprístupňovaní daných tém.


klíčová slova

biológia, miskoncepcie, štvorúrovňový test, zdravie a životný štýl človeka

plný text (PDF )

PDF

Reference

Adimayuda, R., Aminudin, A. H., Kaniawati, I., Suhendi, E., & Samsudin, A. (2020). A multitier open-ended momentum and impulse (MOMI) instrument: Developing and assessing quality of conception of 11th grade sundanese students with rasch analysis. International Journal of Scientific and Technology Research, 9(2), 4799–4804. Dostupné na: http://bitly.ws/RrX8

Amrock, S. M., & Weitzman, M. (2015). Adolescents’ perceptions of light and intermittent smoking in the United States. Pediatrics, 135(2), 246–254. https://doi.org/10.1542/peds.2014-2502

Baram‐Tsabari, A., & Yarden, A. (2008). Girls’ biology, boys’ physics: evidence from free‐choice science learning settings. Research in Science & Technological Education, 26(1), 75–92. https://doi.org/10.1080/02635140701847538

Bertrand, Y. (1998). Soudobé vzdělávací teorie. Praha: Portál.

BSCS (2007). NIH Curriculum Supplement Series. National Institutes of Health Dostupné na: http://bitly.ws/RrYR

Caleon, I. S., & Subramaniam, R. (2010). Do students know what they know and what they don’t know? Using a four-tier diagnostic test to assess the nature of students’ alternative conceptions. Research in Science Education, 40, 313–337. https://doi.org/10.1007/s11165-009-9122-4

CDC (2010). Tobacco. Is what you know about smoking wrong? Center of Disease Control and Prevention. Dostupné na: http://bitly.ws/RrZJ

Cetin-Dindar, A., & Geban, O. (2011). Development of a three-tier test to assess high school students’ understanding of acids and bases. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 600–604. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.147

Coley, J. D., & Tanner, K. D. (2017). Common origins of diverse misconceptions: Cognitive principles and the development of biology thinking. CBE—Life Sciences Education, 11(3), 209–215. https://doi.org/10.1187/cbe.12-06-0074

Čolláková, D., Čipková, E., & Haláková, Z. (2021). Miskoncepcie žiakov na základnej škole v téme dýchanie. Biologie-Chemie-Zeměpis, 30(1), 15–25. Dostupné na: http://bitly.ws/Rt4L

Diani, R., Alfin, J., Anggraeni, Y. M., Mustari, M., & Fujiani, D. (2019). Four-tier diagnostic test with certainty of response index on the concepts of fluid. Journal of Physics: Conference Series, 1155(1), 1–10. Dostupné na: http://bitly.ws/Rte8

Doulík, P., & Škoda, J. (2003). Tvorba a ověření nástrojů kvantitativní diagnostiky prekonceptů a možnosti jejího vyhodnocení. Pedagogika, 53(2), 177–189. Dostupné na: http://bitly.ws/Rt2D

Duda, H. J., & Adpriyadi. (2020). Students' Misconception in Concept of Biology Cell. Anatolian Journal of Education, 5(1), 47–52. https://doi.org/10.29333/aje.2020.515a

Gavora, P., Koldeová, L., Dvorská, D., Pekárová, J., & Moravčík, M. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné na: http://bitly.ws/RtcP

Gurel, D.K.., Eryilmaz, A., & McDermott, L. (2015). A review and comparison of diagnostic instruments to identify students' misconceptions in science. Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education, 11(5), 989­–1008. https://doi.org/10.12973/eurasia.2015.1369a

GYTS (2016). Slovakia 2016 Country Report: Global Youth Tobacco Survey (Gyts). Dostupné na: http://bitly.ws/RthB

Haddow, A. D., & Clarke, S. C. (2021). Inaccuracies in Google’s Health-Based Knowledge Panels Perpetuate Widespread Misconceptions Involving Infectious Disease Transmission. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 104(6), 2293–2297. https://doi.org/10.4269/ajtmh.21-0216

Harman, G. (2014). The determination of misconceptions about" The passage of substances through cell membrane" by employing prediction-observation-explanation method. Journal of Turkish Science Education, 11(4), 81–106. Dostupné na: http://bitly.ws/Rs3j

Hong, J. L., Shim, K. C., & Chang, N. K. (1998). A study of Korean middle school students’ interests in biology and their implications for biology education. International Journal of Science Education, 20(8), 989–999. https://doi.org/10.1080/0950069980200806

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitatívniho výzkumu. Praha: Grada Publishing.

Kazembe, T. (2010). Combining Lectures with Cooperative Learning Strategies to Enhance Learning of Natural Products Chemistry. Chemistry, 19(2), 1–15. Dostupné na: http://bitly.ws/Rs8f

Kolláriková, Z., & Pupala, B. (2010). Předškolní a primární pedagogika / Predškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál.

Kumandaş, B., Ateskan, A., & Lane, J. (2019). Misconceptions in biology: a meta-synthesis study of research, 2000–2014. Journal of Biological Education, 53(4), 350–364. https://doi.org/10.1080/00219266.2018.1490798

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Milenković, D. D., Hrin, T. N., Segedinac, M. D., & Horvat, S. (2016). Development of a three-tier test as a valid diagnostic tool for identification of misconceptions related to carbohydrates. Journal of Chemical Education, 93(9), 1514–1520. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.6b00261

Nagy, T., & Vincurská, I. (2017). Trojúrovňový test ako nástroj na odhaľovanie miskoncepcií v problematike rýchlosti chemických reakcií. Biológia, ekológia, chémia, 21(4), 36–41. Dostupné na: http://bitly.ws/Rt77

Noor, A. M. (2021). Evaluating Multple Choice Questions from Engineering Statistics Assessment. International Journal of Education and Pedagogy, 3(4), 33–46. Dostupné na: http://bitly.ws/Rtfx

Ozuru, Y., Briner, S., Kurby, C. A., & McNamara, D. S. (2013). Comparing comprehension measured by multiple-choice and open-ended questions. Canadian Journal of Experimental Psychology/Revue canadienne de psychologie expérimentale, 67(3), 215–227. https://doi.org/10.1037/a0032918

Plitt, J. L. (2009). Misconceptions concerning infectious disease in college-aged students: a developmental approach to the discovery of myths [Bachelor's thesis, University of Arizona, Tucson, USA]. The University of Arizona. Dostupné na: http://bitly.ws/Rs7r

Prayitno, T. A., & Hidayati, N. (2022). Analysis of Students' Misconception on General Biology Concepts Using Four-Tier Diagnostic Test (FTDT). IJORER: International Journal of Recent Educational Research, 3(1), 1–10. https://doi.org/10.46245/ijorer.v3i1.177

Putica, K. B. (2023). Development and Validation of a Four-Tier Test for the Assessment of Secondary School Students’ Conceptual Understanding of Amino Acids, Proteins, and Enzymes. Research in Science Education, 53(3), 651–668. https://doi.org/10.1007/s11165-022-10075-5

Rosen, L. J., Lev, E., Guttman, N., Tillinger, E., Rosenblat, S., Zucker, D. M., & Myers, V. (2018). Parental perceptions and misconceptions of child tobacco smoke exposure. Nicotine and Tobacco Research, 20(11), 1369–1377. https://doi.org/10.1093/ntr/ntx169

Swanson, J. C., & Phillips, C. A. (1972). Associations and misconceptions about drugs among children and teachers in grades five and six. Journal of Drug Education, 2(4), 337–344. https://doi.org/10.2190/NUYT-E4E5-A7DM-2UK3

Šmida, D. & Čipková, E. (2023). Identifikácia mylných predstáv žiakov o vybraných orgánových sústavách človeka prostredníctvom štvorúrovňového testu. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023: Zborník recenzovaných príspevkov (pp. 1033–1038). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Dostupné na: http://bitly.ws/RtgG

Tan, M. T., & Matthews, K. R. (2018). Scientific Misconceptions and Myths Perpetuated in the 2017 Texas Legislative Session. Issue Brief, 10, 1–7. Dostupné na: http://bitly.ws/Rt7Q

Tamir, P. (1990). Justifying the selection of answers in multiple choice items. International Journal of Science Education, 12(5), 563–573. https://doi.org/10.1080/0950069900120508

Treagust, D. (1986). Evaluating students' misconceptions by means of diagnostic multiple choice items. Research in Science education, 16(1), 199–207. Dostupné na: http://bitly.ws/Rt9X

Tumanggor, A. M. R., Supahar, S., Ringo, E. S., & Harliadi, M. D. (2020). Detecting students’ misconception in simple harmonic motion concepts using four-tier diagnostic test instruments. Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni, 9(1), 21–31. https://doi.org/10.24042/jipfalbiruni.v9i1.4571

Uitto, A., Juuti, K., Lavonen, J., & Meisalo, V. (2005). Is pupils' interest in biology related to their out-of-school experiences. In M. Ergazaki, J. Lewis & V. Zogza (Eds.), Trends in Biology Education Research in the New Biology Era (pp. 305–316). Rio: Patras University Press. Dostupné na: http://bitly.ws/Rs9w

Ušáková, K., & Šabík, J. (2018). Zisťovanie miskoncepcií žiakov v učive „Živiny a zdravá výživa “na základnej škole. Biológia, Ekológia, Chémia, 22(2), 4–11. Dostupné na: http://bitly.ws/Rs9N

Wilcox, C. M., Cryer, B., & Triadafilopoulos, G. (2005). Patterns of use and public perception of over-the-counter pain relievers: focus on nonsteroidal antiinflammatory drugs. The Journal of Rheumatology, 32(11), 2218–2224. Dostupné na: http://bitly.ws/RsaE


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací