článek

Korekcia miskoncepcií žiakov o fotosyntéze a dýchaní rastlín prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania

Elena Čipková, Štefan Karolčík, Natália Vörösová

informace

ročník: 26
rok: 2017
číslo: 3
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 31. 10. 2017
DOI: 10.14712/25337556.2017.3.4
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Jedným z cieľov vyučovania prírodných vied je viesť žiakov k pochopeniu základných prírodných fenoménov tak, aby poznatky prírodných vied vedeli využiť pri tvorbe kvalifikovaných rozhodnutí týkajúcich sa ich vlastného bytia, životného prostredia a spoločnosti. Príspevok sa zaoberá možnosťami využitia bádateľsky orientovaného vyučovania ako vyučovacieho prístupu, ktorý umožňuje dosahovať konceptuálne zmeny vedúce k vedecky akceptovateľným predstavám žiakov o fotosyntéze a dýchaní rastlín. Výsledky realizovaného výskumu podporujú tvrdenia, že aplikáciou bádateľských aktivít môžeme do určitej miery predchádzať vzniku miskoncepcií, prípadne eliminovať už osvojené miskoncepcie žiakov.


klíčová slova

miskoncepce, fotosyntéza a dýchání rostlin, badatelsky orientované vyučování

plný text (PDF )

PDF

Reference

Al Olaimat, A. M. (2010). The contribution of conceptual change texts accompanied by concept mapping to eleventh-grade students understanding of cellular respiration concepts. Journal of Science Education and Technology, 19(2), 115-125. https://doi.org/10.1007/s10956-009-9185-z

Akpinar, E. (2007). The effect of dual situated learning model on students' understanding of photosynthesis and reaapiration concepts. Journal of Baltic Science Education, 6(3), 16-26.

Amir, R., & Tamir, P. (1990). Detailed Analysis of Misconceptions as a Basis for Developing Remedial Instruction: The Case of Photosynthesis.

Badenhorst, E., Mamede, S., Hartman, N., & Schmidt, H. (2014). Exploring lecturers’ views of first-year health science students’ misconceptions in biomedical domains. Advances in Health Sciences Education, 20(2), 403-420. https://doi.org/10.1007/s10459-014-9535-3

Brown, M. H., & Schwartz, R. S. (2009). Connecting photosynthesis and cellular respiration: Preservice teachers' conceptions. Journal of Research in Science Teaching, 46(7), 791. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/tea.20287

Çakir, Ö. S., Geban, Ö., & Yürük, N. (2002). Effectiveness of conceptual change text‐oriented instruction on students' understanding of cellular respiration concepts. Biochemistry and Molecular Biology Education, 30(4), 239-243. https://doi.org/10.1002/bmb.2002.494030040095

Cañal, P. (1999). Photosynthesis and'inverse respiration'in plants: an inevitable misconception?. International Journal of Science Education, 21(4), 363-371. https://doi.org/10.1080/095006999290598

Coley, J. D., & Tanner, K. D. (2012). Common origins of diverse misconceptions: cognitive principles and the development of biology thinking. CBE-Life Sciences Education, 11(3), 209-215. https://doi.org/10.1187/cbe.12-06-0074

Čipková, E., & Danišková, M. (2009). Tvorba dvojúrovňových otázok a možnosti ich využitia pri identifikácii alternatívnych koncepcií študentov na príklade tematického celku fyziológia rastlín. Technology of Education, 12(1), 14-17.

Gooding, J., & Metz, B. (2011). From misconceptions to conceptual change. The Science Teacher, 78(4), 34.

Haslam, F., & Treagust, D. F. (1987). Diagnosing secondary students' misconceptions of photosynthesis and respiration in plants using a two-tier multiple choice instrument. Journal of Biological Education, 21(3), 203-211. https://doi.org/10.1080/00219266.1987.9654897

Held, Ľ., Žoldošová, K., Orolínová, M., Juricová, I. & Kotuľáková, K. (2011). Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania. IBSE v slovenskom kontexte. Bratislava: Vydavateľstvo TYPI Universitatis Tyrnaviensis.

Christianson, R. G., & Fisher, K. M. (1999). Comparison of student learning about diffusion and osmosis in constructivist and traditional classrooms. International Journal of Science Education, 21(6), 687-698. https://doi.org/10.1080/095006999290516

Kehoe, J. (1995). Basic item analysis for multiple-choice tests. Practical Assessment, Research & Evaluation, 4(10),19-36.

Keleş, E., & Kefeli, P. (2010). Determination of student misconceptions in “photosynthesis and respiration” unit and correcting them with the help of cai material. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 3111-3118. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.474

Köse, S. (2008). Diagnosing student misconceptions: Using drawings as a research method. World Applied Sciences Journal, 3(2), 283-293.

Kuech, R., Zogg, G., Zeeman, S., & Johnson, M. (2003). Technology Rich Biology Labs: Effects of Misconceptions.

Osuská, Ľ., & Pupala, B. (1996). „To je ako zázrak prírody": fotosyntéza v žiakovom poňatí. Pedagogika, 56(3), 214- 223.

Özay, E., & Öztaş, H. (2003). Secondary students' interpretations of photosynthesis and plant nutrition. Journal of Biological Education, 37(2), 68-70. https://doi.org/10.1080/00219266.2003.9655853

Sanders, M. (1993). Erroneous ideas about respiration: The teacher factor. Journal of research in science teaching, 30(8), 919-934. https://doi.org/10.1002/tea.3660300809

Skelly, K. M. (1993). The development and validation of a categorization of sources of misconceptions in chemistry. Paper presented at the Third International Seminar on Misconceptions and Educational Strategies in science and Mathematics.

Svandova, K. (2014). Secondary school students’ misconceptions about photosynthesis and plant respiration: Preliminary results. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(1), 59-67.

Şimşek, P., & Kabapınar, F. (2010). The effects of inquiry-based learning on elementary students’ conceptual understanding of matter, scientific process skills and science attitudes. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1190-1194. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.170

Tekkaya, C. (2002). Misconceptions as barrier to understanding biology. Journal of Hacettepe University Educaion Faculty, 23, 259-266.

Treagust, D. F., & Haslam, F. (1986). Evaluating Secondary Students' Misconceptions of Photosynthesis and Respiration in Plants Using a Two-Tier Diagnostic Instrument.

Ušáková, K., & Matheová, K. (1994). Problémové vyučovanie v biológii ako prostriedok didaktickej interpretácie učiva a diagnostikovanie úrovne osvojenia biologických pojmov. Technológia vzdelávania, 2(7), 4-7.

Wilson, C. D., Anderson, C. W., Heidemann, M., Merrill, J. E., Merritt, B. W., Richmond, G., Duncan, F. S, & Parker, J. M. (2006). Assessing students' ability to trace matter in dynamic systems in cell biology. CBE-Life Sciences Education, 5(4), 323-331. https://doi.org/10.1187/cbe.06-02-0142

Yangin, S., Sidekli, S., & Gokbulut, Y. (2014). Prospective teachers' misconceptions about classification of plants and changes in the their miscinceptions during pre-service education. Journal of Baltic Science Education, 13(1).

Yenilmez, A., & Tekkaya, C. (2006). Enhancing students' understanding of photosynthesis and respiration in plant through conceptual change approach. Journal of science Education and Technology, 15(1), 81-87. https://doi.org/10.1007/s10956-006-0358-8


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací