článek

EXPERIMENT V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ CHEMIE

Václav Richtr, Matyáš Konopa

informace

ročník: 31
rok: 2022
číslo: 2
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 23. 8. 2022
DOI: 10.14712/25337556.2022.2.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Příspěvek se zabývá experimentem v bakalářském studiu na katedře chemie FPE ZČU v Plzni a jeho významem pro přípravu budoucích učitelů chemie. Těžiště práce je v organizaci a náplni laboratorních cvičení z organické chemie. Ta se odvíjí od klasického pojetí laboratorních cvičení k postupům odpovídajícím současné legislativě a sledujícím ekonomická a ekologická hlediska. Cvičení je rozvrženo do šesti pracovních dnů a zahrnuje vedle práce v makroměřítku i práce s menšími kvanty látek. Zvláštní pozornost je věnována přípravě ethyl-acetátu klasickou metodou včetně rozboru jednotlivých kroků postupu. Uveden je též modifikovaný postup esterifikace vhodný pro využití ve středoškolské výuce. Vedle prací založených na syntéze se uplatňují i izolace přírodních látek. Velká pozornost je věnována práci na bodotávku a chromatografickým metodám. Zdůrazněn je význam citovaných zdrojů pro hlubší pochopení dílčích problémů některých postupů.


klíčová slova

Experimentální činnost, laboratorní cvičení, tenkovrstvá chromatografie

plný text (PDF )

PDF

Reference

Klinotová, E., Klinot, J., Máca, B., Trnka, T. & Všetečka, V. (1980). Základní cvičení z organické chemie. Praha: Univerzita Karlova v Praze. 60-08-80.17/33.

Mayo, D. W., Pike R. M. & Trumper P. K. (2001). Microscale Techniques for the Organic Laboratory. John Wiley & Sons, New York. ISBN 0-471-24909-2.

McMurry, J. (2015). Organická chemie. Brno: VUTIUM. ISBN 978-80-214-4769-1.

Mohring, J. R., Hammond, CH. N., Schatz, P. F. & Morrill, T. C. (2003). Modern Projects and Experiments in Organic Chemistry. W. H. Freeman and Company, New York.

Pachmann, E. & Hofmann, V. (1981). Obecná didaktika chemie. Praha: SNP, 14-459-81.

Prokša, M., Drozdíková, A., Igaz, C. & Gašparik, V. (2015). Didaktika a technika školských pokusov z chémie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. ISBN 978-80-223-3755-7.

Richtr, V. & Kraitr, M. (2004). Tenkovrstvá chromatografie ve výuce chemie. In: Sborník katedry chemie Západočeské univerzity v Plzni, CHEMIE XX Plzeň, ZČU v Plzni (s. 57–71). ISBN 80-7043-296-9. Dostupné z https://old.fpe.zcu.cz/kch/studium/racionalizace.html. (Staženo 2. 8. 2021).

Richtr, V. & Kraitr, M. (2006). Příprava a využití ozonu ve školních podmínkách. In: Sborník katedry chemie Západočeské univerzity v Plzni, CHEMIE XXI, Plzeň, ZČU v Plzni (s. 47–61). ISBN 80-7043-452-x. Dostupné z https://old.fpe.zcu.cz/kch/studium/racionalizace.html. (Staženo 2. 8. 2021).

Richtr, V., Kraitr, M. & Štrofová, J. (2010). Práce s malými kvanty látek v přípravě budoucích učitelů chemie. In: Sborník přednášek z mezinárodní konference konané dne 29. 9. – 1. 10. 2010 v Trojanovicích „Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie“. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě (s. 234–236), ISBN 978-80-7368-426-6. Dostupné z https://old.fpe.zcu.cz/kch/studium/racionalizace.html. (Staženo 2. 8. 2021).

Richtr, V., Rieger, D., Vála, L., Štrofová, J. & Kraitr, M. (2015). Příprava ozonu pro školní i laboratorní užití. In: Chemické listy 109, 10, s. 799–803.

Richtr, V., Šnaiberková, M. & Štrofová, J. (2015). Výzkumná činnost studentů v racionalizaci experimentální přípravy budoucích učitelů chemie. In: Sborník příspěvků XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie „DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY“. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta (s. 162–165).

Richtr, V. & Novák, L. (2019). Modifikace chemického experimentu v racionalizaci experimentální přípravy budoucích učitelů chemie. In: Biologie – Chemie – Zeměpis 28, 1, s. 10–16. https://doi.org/10.14712/25337556.2019.1.2

Trnka, T. et al. (1989). Praktikum z organické chemie. Praha: SPN, 17-414-89.

Zdroj 1 RVP pro základní vzdělávání. Dostupné na http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani (staženo 11. 1. 2022).

Zdroj 2 RVP pro gymnázia. Dostupné na http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-gymnazia (staženo 11. 1. 2022).


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací