článek

Uplatňovanie bádania a bádateľských učebných metód v geografickom vzdelávaní

Štefan Karolčík, Barbora Laštíková, Elena Čipková

informace

ročník: 29
rok: 2020
číslo: 4
plný text: PDF
elektronická příloha

datum elektronické publikace: 1. 12. 2020
DOI: 10.14712/25337556.2020.4.3
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Bádanie a skúmanie vecí, ktoré nás obklopujú alebo zaujímajú je tým najprirodzenejším spôsobom ako spoznávame svet a princípy jeho fungovania. Bádateľsky orientované vyučovanie preferuje učebné postupy a stratégie stavajúce žiaka do role vedca, výskumníka, zvedavého a kritického pozorovateľa schopného aktívne, kreatívne a iniciatívne vstupovať do procesu učenia a učenia sa. Spojenie bádania s geografickým vzdelávaním preto nemožno stavať výlučne na vedomostnej základni. Súčasne s poznatkami je potrebné rozvíjať u žiakov schopnosti klásť geografické otázky, aplikovať pri riešení problémov geografické myslenie a využívať geografické informácie. V predloženej štúdii uvádzame príklad uplatnenia bádania a bádateľsky orientovaných učebných metód vo výučbe regionálnej geografie na strednej škole. Žiaci boli s uplatnením bádateľských postupov na vyučovaní geografie konfrontovaní prvý raz a výstupom ich učebných činností bol literárny žáner – esej. Realizovaný pe­dagogický experiment potvrdil vysokú mieru aktivity, záujmu a angažovanosti žiakov pri bádaní. Žiaci hodnotili zaradenie bádateľsky orientovaných metód do vyučovania geografie vysoko pozitívne, pričom oceňovali najmä veľkú mieru individuálnej slobody pri výbere vhodných učebných postupov, nevyhnutnosť kooperácie so spolužiakmi, ktorá ich motivovala k práci a vnútorne aktivizovala pri hľadaní prijateľných riešení.


klíčová slova

výučba geografie, bádateľsky orientované vyučovanie, pedagogický experiment

plný text (PDF )

PDF

Reference

Banchi, H., Bell, R. (2008). The Many Levels of Inquiry. 2008. 46(2), 26-29 s.

Bliss, S. (2009). Fieldwork: The heart of geography. 2009 7-11. s. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10404-4

Bruner, J. S. (1961). The act of discovery. Harvard Educational Review. 31, 21–32 s.

Budke, A., Wienecke, M. (2009). Exkursion selbst gemacht Innovative Exkursionsmethoden für den Geographieunterricht, Universitätsverlag Potsdam. ISBN 978-3-86956-005-2

Budke A., Kuckuck M. (2015). Geographiedidaktische Forschungsmethoden. 483 s., LIT Verlag, Dr. W. Hopf, Berlín, Nemecko, ISBN-10: 3643131216

Coffman, M., Riggs, L. (2006). The Virtual Vee Map. 2006. 32-39 s.

Čipková, E., Karolčík, Š. (2018). Assessing of scientific inquiry skills achieved by future biology teachers. Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. 23/1-2, 71-80 s. https://doi.org/10.1515/cdem-2018-0004

Favier, T. (2011). Geographic Information Systems in inquiry-based secondary geography education: Theory & Practice. Vrije Universiteit Amsterdam. 2011. s. 306. ISBN 978-94-6190-105-7.

Fishbein, M. A. (1975). Belief, attitude, intention and behaviour: An introduction to theory and research. s.l. : Addison-Wesley, 1975. s. 578.

Gomarasca, M. A. (2009). Basics of geomatics. Springer Science Business Media B.V. 2009. DOI: 10.1007/978-1-4020-9014-1 https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9014-1

González, R. M., Donert, K. (2013). Innovative Learning Geography: new challenges for the 21st Century. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishin, s. 191. 1-4438-5508-1.

Gormally, C., Brickman, P., Hallar, B. and Armstrong, N. (2009). Effects of Inquiry-based Learning on Students’ Science Literacy Skills and Confidence, International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning: 3(2), Article 16. https://doi.org/10.20429/ijsotl.2009.030216

Gregory, G., Parry, T. (2006). Designing brain-compatible learning. 3rd. Edition: Corwin Press, 2006. s. 306. ISBN-10: 9781412937177

Guido, M. (2017). All About Inquiry-Based Learning Definition, Benefits; Strategies. The Prodigy blog. [Online] 2017. https://www.prodigygame.com/blog/inquiry-based-learning-definition-benefits-strategies/

Kidman, G. (2012). Geographical Inquiry in Australian schools: A retrospective analysis. International Research in Geographical and Environmental Education. 21(4), 311-319 s. https://doi.org/10.1080/10382046.2012.725967

Kireš, M., et al. (2016). Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní, Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 128 s., ISBN 9788081181559

Kleeman, G. (1997). Shifting the goal posts - Geography’s inquiry-based methodology. 1997. 87–94 s.

Kornelsen, L. (2016). Researching Practice: Findings from Teacher Inquiry into the Implementation of the Grade 12 Global Issues Course in Manitoba. Manitoba Education Research Network. Winnipeg : s.n., 2016. s. 26

Lustick, D. (2009). The Failure of Inquiry: Preparing Science Teachers with an Authentic Investigation. Journal of Science Teacher Education. 20(6) s. 583-604. https://doi.org/10.1007/s10972-009-9149-4

Lupton, M. (2012). Inquiry skills in the Australian Curriculum. Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority. 2012. s. 8.

Schultz, H.-D. (2013). Didaktische Ansätze. In rolfes, M., Uhlenwinkel, A., Metzler Handbuch 2.0 Geographieunterricht, Braunschweig: Westermann. S55-62, ISBN 978-3-14-142802-5

Sorensen, L. (2009). Literature review - for the national geography curriculum. 2009. 12-17 s. ISSN: 0085-0969. https://doi.org/10.1016/S0969-4765(09)70041-4

Von Stumm, S., Hell, B., Chamorro-Premuzic, T. (2011). The Hungry Mind: Intellectual Curiosity Is the Third Pillar of Academic Performance. Perspectives on Psychological Science. 6(6), 574–588 s. https://doi.org/10.1177/1745691611421204

Scott, D. (2018). Why your child will benefit from inquiry-based learning. The Conversation Trust. [Online] 2018. https://theconversation.com/why-your-child-will-benefit-from-inquiry-based-learning-97245.

Woods, J. (2015). Philip Sullivan: ‘Discovery learning’ is failing our children | National Post. National Post. [Online] 2015. https://nationalpost.com/opinion/philip-sullivan-discovery-learning-is-failing-our-children.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací