článek

KRTEK – BOTANICKÁ ILUSTRACE PRO MALÉ I VELKÉ

Jana Poupová

informace

ročník: 31
rok: 2022
číslo: 4
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 2. 3. 2023
DOI: 10.14712/25337556.2022.4.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Článek předkládá námět na zpestření výuky botaniky. Jednoduché úkoly z morfologie a systematiky rostlin se opírají o ilustrace Zdeňka Milera ke knihám o Krtkovi, jmenovitě o knihu Jak Krtek ke kalhotkám přišel a Krtek a jaro. Barevné a líbivé ilustrace zachycují běžné druhy naší flóry, které se dají docela dobře poznat. Pro učitele se zde otvírá příležitost využít je jako skutečnou botanickou ilustraci, a zatraktivnit tak žákům úlohy, které procvičují morfologickou terminologii a určování rostlin. Tento nápad může pomoci v situacích, kdy učitel nemá kvůli roční době dostatek živého materiálu k určování nebo z jiných důvodů nemůže pro žáky připravit botanickou exkurzi. Těžiště úloh k obrázkům spočívá jednak v popisu rostlinných orgánů (určování tvarů listu, jejich postavení na stonku, žilnatiny listů, četnosti květů apod.), jednak v samotném poznávání (pojmenovávání) rostlin a jejich zařazení do čeledi. Nápad využít při výuce botaniky kresby z dětské knížky má za cíl žáky motivovat, ale v neposlední řadě také poukázat na jiný rozměr, který se při studiu biologie snadno vytratí. A sice že nás studované organismy mohou okouzlit svou krásou a stát se zdrojem umělecké inspirace. Je na učiteli, zda ho tento námět podnítí, aby se obdobným způsobem podíval na ilustrace jiných autorů, nebo ho společně s žáky rozvede do širšího zamyšlení nad výhodami a nevýhodami botanických kreseb oproti fotografiím.


klíčová slova

botanická ilustrace, Krtek, Zdeněk Miler, výuka

plný text (PDF )

PDF

Reference

Černá, J. (2014). Orbis Naturalis Pictus: ilustrování přírody, zobrazování podivuhodného. Dějiny Věd a Techniky, 47(3): 152–175.

Goodsell, D. S., & Johnson, G. T. (2007). Filling in the Gaps: Artistic License in Education and Outreach. PLoS Biology, 5(12): e308. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0050308.

Hůla, M. (2015). Vliv florální morfologie na percepci květů člověkem (diplomová práce). Nepublikováno. Univerzita Karlova, Praha. Získáno z https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/62017.

Chumchalová, M. (2003). Botanická ilustrace 1–6. Živa, 1–6 (46–284).

Gombík Ruszó, J. (2020). Ferda Mravenec jako učebnice entomologie (diplomová práce). Nepublikováno. Univerzita Karlova, Praha. Získáno z https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/122949.

Miler, Z., Petiška, E., & Novotný, J. A. (2020). Krtkova dobrodružství. Praha: Albatros.

Miler, Z., Lovis, K., & Doskočilová, H. (2006). Krtek a jaro. Praha: Albatros.

MŠMT (2021). Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: MŠMT. Získáno z https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcove-vzdelavaci-programy-pro-gymnazia-rvp-g/.

Kur, A. (2016). My Paintings Would Be No Different than a Picture in a Biology Textbook. Journal of Undergraduate Research and Creative Activity, I (23–27). Získáno z https://digitalcommons.unl.edu/ureca/69/.

Stibral, K. (2008). Estetické hodnoty v krajině. In Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe (s. 2–35). Získáno z https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/1050649/mod_resource/content/1/Stibral.pdf.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací