článek

Kdy a jak začít s popularizací chemie?

Marie Solárová

informace

ročník: 26
rok: 2017
číslo: 3
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 31. 10. 2017
DOI: 10.14712/25337556.2017.3.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Popularizace chemie se dostává do popředí zájmu učitelů chemie. Předložený článek ukazuje, kdy a jak začít s popularizací chemie. Ukazuje na netradiční možnosti popularizace u nejmladších dětí. V článku je uveden příklad Mikulášské besídky realizované studenty učitelství Katedry chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, ukázky z chemických divadelních představení realizovaných učiteli a studenty katedry chemie a Světa techniky v Ostravě.


klíčová slova

popularizace chemie, realizace jednoduchých chemických pokusů, chemická divadla.

plný text (PDF )

PDF

Reference

Hoffer, G., Svoboda, E. (2006) Některé výsledky celostátního výzkumu „Vztah žáků ZŠ a SŠ k výuce obecně a zvláště pak k výuce fyziky“. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky. Srní: ZČU Plzeň.

Klečková, M., Šimků, M. (2001) Vztah žáků ZŠ a SŠ k přírodovědným oborům. In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská Univerzita.

Rusek, M., Pumpr, V. (2009). Výuka chemie na SOŠ nechemického směru. In BILEK, M. Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX.. Hradec Králové : Gaudeamus.

Solárová, M. (2011). Jednoduché chemické pokusy z dostupných chemikálií. Ostrava: Ostravská univerzita.

Solárová, M. (2012) Možnosti popularizace chemie. Ostrava: VŠB.

Solárová, M. (2002) Přehled motivačních prvků z chemie na ZŠ a SŠ. PřF Ostrava: Ostravská univerzita.

Solárová, M. Lichtenberg, K. (1996). Stručný přehled historie chemie, Brno: Paido.

Solárová, M. Slovák, V. (2010). Popularization of chemistry as a base of efficient education. Krakow: Pedagogical University of Krakow.

Škoda, J. (2005). Současné trendy v přírodovědném vzdělávání. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně.

Trčková, K. (2015). Chemické hry. Ostrava: Ostravská univerzita.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací