article

When and How Start To Teach Chemistry?

Marie Solárová

information

volume: 26
year: 2017
issue: 3
fulltext: PDF

online publishing date: 31/10/2017
DOI: 10.14712/25337556.2017.3.2
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

Popularization of chemistry has become of great interest to chemistry teachers. This article presents a method of popularization of this subject as well as suitable timing to apply it. It refers to innovative popularization approaches that are feasible within education of pre-school children. The article highlights the St. Nicholas Party prepared by future prospective teachers – the students of the Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Ostrava – along with selected scenes from theatre performances (chemistry-themed plays) put on stage by teachers and students of the Department of Chemistry as well as the Science and Technology Centre in Ostrava, as examples.


keywords

popularization of chemistry, simple chemical experiments, chemistry-themed plays

fulltext (PDF )

PDF

References

Hoffer, G., Svoboda, E. (2006) Některé výsledky celostátního výzkumu „Vztah žáků ZŠ a SŠ k výuce obecně a zvláště pak k výuce fyziky“. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky. Srní: ZČU Plzeň.

Klečková, M., Šimků, M. (2001) Vztah žáků ZŠ a SŠ k přírodovědným oborům. In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská Univerzita.

Rusek, M., Pumpr, V. (2009). Výuka chemie na SOŠ nechemického směru. In BILEK, M. Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX.. Hradec Králové : Gaudeamus.

Solárová, M. (2011). Jednoduché chemické pokusy z dostupných chemikálií. Ostrava: Ostravská univerzita.

Solárová, M. (2012) Možnosti popularizace chemie. Ostrava: VŠB.

Solárová, M. (2002) Přehled motivačních prvků z chemie na ZŠ a SŠ. PřF Ostrava: Ostravská univerzita.

Solárová, M. Lichtenberg, K. (1996). Stručný přehled historie chemie, Brno: Paido.

Solárová, M. Slovák, V. (2010). Popularization of chemistry as a base of efficient education. Krakow: Pedagogical University of Krakow.

Škoda, J. (2005). Současné trendy v přírodovědném vzdělávání. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně.

Trčková, K. (2015). Chemické hry. Ostrava: Ostravská univerzita.


We use cookies to analyse our traffic. More information