článek

NÁMĚTY NA POKUSY A POZOROVÁNÍ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ VE ŠKOLNÍM AKVÁRIU XI (CHOV JEPIC A POŠVATEK)

Lubomír Hanel

informace

ročník: 30
rok: 2021
číslo: 3
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 8. 12. 2021
DOI: 10.14712/25337556.2021.3.3
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Jepice (Ephemeroptera) jsou starobylý řád hmyzu, u něhož dospělci mají redukované ústní a trávicí ústrojí, přední křídla mají výrazně větší než zadní, která někdy zcela chybějí. Křídla jsou většinou skládána kolmo na tělo. Na zadečku jsou dva štěty, někdy s prostředním paštětem. Dospělci nepřijímají potravu a žijí obvykle pouze jeden až tři dny (odtud sousloví „jepičí život“, značící velmi krátké trvání). Vodní larvy (nazývané někdy nymfy nebo najády) mohou ale žít i několik let. V jejich vývoji s nedokonalou proměnou se vyskytuje unikátní stádium subimaga. Nymfy mnohých druhů jsou považovány za bioindikátory čistých vod. Mají protáhlé, válcovité nebo zploštělé tělo zakončené zpravidla dvěma štěty a mezi nimi se nachází paštět (z našich druhů paštět nemá vytvořený jen jepice peřejová). Na hlavě jsou obvykle dlouhá tykadla, nohy jsou zakončeny jedním drápkem. Tracheální žábry jsou umístěny na zadečku. U většiny druhů jsou nymfy býložravci nebo detritovoři, obvykle se živí řasami, rozsivkami nebo detritem, ale některé druhy jsou predátoři, lovící drobné larvy hmyzu. Dospělé pošvatky (Plecoptera) mají dlouhá tykadla, dva páry křídel skládaná ploše na zadečku, jejich tělo je vždy zakončeno dvěma štěty. Chodidla noh jsou zakončena dvěma drápky. Nymfy žijí především v bentické zóně dobře okysličených chladných toků (patří mezi bioindikátory čistých vod). Nymfy vzhledově připomínají bezkřídlé dospělé, ale mají vnější žábry umístěné především na hrudi, na konci zadečku se nacházejí vždy dva štěty. Nymfy většiny druhů jsou býložravé, živí se především řasami, ale některé druhy jsou dravé, lovící různé vodní členovce. Vývin pošvatek prochází nedokonalou proměnou bez stádia kukly. V tomto článku jsou prezentovány některé náměty na pozorování jepic a pošvatek ve školních akváriích (pohyb, dýchání, fototaxe, obrana proti predátorům, rozdíl mezi larvami obou řádů).


klíčová slova

školní akvárium, jepice, Ephemeroptera, pošvatky, Plecoptera, chov, pozorování

plný text (PDF )

PDF

Reference

BOJKOVÁ J., KROČA J., HELEŠIC J. & SOLDÁN T. (2017): Plecoptera (Pošvatky) 123–125. In: Hejda R., Farkač J., Chobot K. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Příroda Praha, 36: 1–612.

BOJKOVÁ J. & SOLDÁN T. (2013): Stoneflies (Plecoptera) of the Czech Republic: species checklist, distribution and protection status. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 53, 2: 443–483.

CIANCARA S. (1980): Food preference of Cloeon dipterum (L.) larvae and dependence of their development and growth on the type of food. Polskie archiwum hydrobiologii, 27, 1: 143–160.

DETTNER K. (2019): Defenses of water insects. Chapter 9, 191–261. In: DEL-CLARO K. & GUILLERMO R. (2019): Aquatic insects, behavior and ecology. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16327-3_9

DOHET A., DOLISY D., HOFFMANN D. & DUFRÊNE M. (2002): Identification of bioindicator species among Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera in a survey of streams belonging to the rhithral classification in the Grand Duchy of Luxembourg. Verhadlungen des Internationalen Verein Limnologie, 28: 381–386. https://doi.org/10.1080/03680770.2001.11902609

GENKAI-KATO, M., NOZAKI, K., MITSUHASHI, H. et al. (2000): Push-up response of stonefly larvae in lowoxygen conditions. Ecological Research, 15: 175–179. https://doi.org/10.1046/j.1440-1703.2000.00336.x

HANEL L. (2018): Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu II (dýchání vodních živočichů). Biologie, chemie, zeměpis, 2: 11–21. https://doi.org/10.14712/25337556.2018.2.2

HELEŠIC J. (2003): Habitat preferences of stonefly larvae of the families Perlidae and Perlodidae – a case study of Perla burmeisteriana. Acta Facultatis Ecologiae, 10, Suppl. 1: 183–186.

KAMLER E. (1971): Reactions of two species of aquatic insects to the changes of temperature and oxygen concentration. Polskie archivum hydrobiologii, 18, 3: 303–323.

LANDA V. (1969): Jepice (Ephemeroptera). Fauna ČSSR, svazek 18. Academia, Praha.

LELLÁK J., KOŘÍNEK V., FOTT J., KOŘÍNKOVÁ J. & PUNČOCHÁŘ P. (1972): Biologie vodních živočichů. Skriptum Přírodovědecké fakulty Univerzita Karlovy, SPN Praha, 218 s.

LENAT D. R. (1988): Water quality assessment of streams using a qualitative collection for benthic macroinvertebrates. Journal of the North American Benthological Society, 7: 222–233. https://doi.org/10.2307/1467422

MACEK J. (2001): Bezobratlí (2). Svět zvířat; sv. 11. Albatros, Praha, 170 s.

PECKARSKY B. L. (1980): Predator‐prey interactions between stoneflies and mayflies: behavioral observations. Ecology, 61, 4: 932–943. https://doi.org/10.2307/1936762

PECKARSKY B. (1987): Mayfly cerci as defence against stonefly predation: deflection and detection. Oikos, 48: 161–170. https://doi.org/10.2307/3565851

RAUŠER J. (1959): Pošvatky – Plecoptera. Klíč zvířeny ČSR III: 169–191. ČSAV Praha.

RAUŠER J. (1980): Řád Pošvatky – Plecoptera. 86–132. In: Rozkošný R. (ed.). Klíč vodních larev hmyzu. Academia, Praha, 521 pp.

RYBAK, J. I. (1971): Prezwodnik do rozpoznawania niektórych bezkregowych zwierzat slodkovodnych. Polska Akademia nauk, Warszawa, 75 s.

SOLDÁN T., BOJKOVÁ J. & ZAHRÁDKOVA S. (2017): Ephemeroptera (Jepice), 114–117. In: Hejda R., Farkač J., Chobot K. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Příroda Praha, 36: 1–612.

ŠUPINA J. (2012): Partenogeneze jako rozmnožovací strategie u jepic (Ephemeroptera). Bakalářská práce Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 51 s.

WHITNEY R. J. (1939): The thermal resistence of mayfly nymphs from ponds and streams. Journal of experimental biology, 16: 374–385. https://doi.org/10.1242/jeb.16.3.374

ZAHRÁDKOVÁ S., DUŠEK L., NĚMEJCOVÁ D., MERGL A. & SOLDÁN T. (2003): Ephemeroptera – environmental profiles of species, genera and families. Acta Facultatis Ecologiae, 10, Suppl. 1: 179–182.

ZAHRÁDKOVÁ S., SOLDÁN T., BOJKOVÁ J., HELEŠIC J., JANOVSKÁ H. & SROKA P. (2009): Distribution and biology of mayflies (Ephemeroptera) of the Czech Republic: present status and perspectives. Aquatic Insects, 31: 1, 629–652. https://doi.org/10.1080/01650420902745539

ZAHRADNÍK, J. & SEVERA, F. (2004): Hmyz. Aventinum, Praha, 326 s.

ZELINKA M. (1980): Řád Jepice – Ephemeroptera, 39–67. In: Rozkošný R. (ed.). Klíč vodních larev hmyzu, Academia, Praha, 521 pp.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací