článek

NÁMĚTY NA POKUSY A POZOROVÁNÍ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ VE ŠKOLNÍM AKVÁRIU XI (CHOV CHROSTÍKŮ)

Lubomír Hanel

informace

ročník: 30
rok: 2021
číslo: 4
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 17. 2. 2022
DOI: 10.14712/25337556.2021.4.1
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Chrostíci (Trichoptera) jsou skupina hmyzu s vodními larvami a kuklami, zatímco dospělci jsou suchozemští. Vodní larvy se vyskytují v široké škále stanovišť, jako jsou potoky, řeky, jezera, rybníky, prameny a periodické vody. Larvy mnohých druhů si staví ochranná pouzdra, která jim poskytují ochranu. Ta často obsahují kamínky, písek, větvičky, kousky rostlin nebo i prázdné ulity plžů. Pouzdro má trubicovitou strukturu vytvořenou z vlákna, vylučovaného ze slinných žláz poblíž úst larvy, která ho produkuje brzy po vylíhnutí vajíčka. Jak larva roste, přidává stavební materiál vpředu schránky. Schránky chrostíků jsou otevřené na obou koncích, larvy čerpají okysličenou vodu zadním koncem schránky a rozpuštěný kyslík získávají žaberními přívěsky. Larvy se pohybují uvnitř schránek a to pomáhá udržovat proud vody; čím nižší je obsah kyslíku ve vodě, tím aktivnější musí být pohyby larvy. Podle typu pouzdra lze někdy určit čeleď, případně rod. Larvy vykazují různé potravní strategie, nacházíme mezi nimi dravce, drtiče listů, seškrabávače řas nebo filtrátory drobných částic z vodního sloupce či ze dna. V tomto příspěvku jsou představena některá pozorování a experimenty s larvami chrostíků ve školních akváriích.


klíčová slova

školní akvárium, chrostíci, Trichoptera, chov, pozorování

plný text (PDF )

PDF

Reference

BEČÁKOVÁ M. (2012): Biologie a ekologie chrostíků (Trichoptera) České republiky. Bakalářská práce Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 81 s.

DUDLEY W., TAVARES A., BRYANT E. (1987): Respiratory device or camouflage? - a case for the caddisfly. Oikos, 50: 42–52. https://doi.org/10.2307/3565400

EHLERS S. M., NAJJAR T. A., TAUPP T., KOOP J. H. E. (2020): PVC and PET microplastics in caddisfly (Lepidostoma basale) cases reduce case stability. Environmental Science Pollution Research International Journal, 27(18): 22380–22389. https://doi.org/10.1007/s11356-020-08790-5

FERRY E. E., HOPKINS G. R., STOKES A. BN, MOHAMMADI S., BRODIE E. D., JR., BRIAN G., GALL B. G. (2013): Journal of Insect Science, 13: 5. Published online 2013 Jan. 24. https://doi.org/10.1673/031.013.0501

GRINAGER J. (2009): Caddisfly larvae visual system: response to light, 1–16. Dostupné na: www.2uwstout.edu/content/rs/2009/Grinager.%20Caddisfly_Larvae.pdf

GAINO E., CIANFICCONI F., REBORA M., TODINI B. (2002): Case-building of some Trichoptera larvae inexperimental conditions: Selectivity for calcareous and siliceous grains, Italian Journal of Zoology, 69:2, 141–145. https://doi.org/10.1080/11250000209356451

GISPERT DE Q., ALFENAS G., BONADA N. (2018): Grain size selection in case building by the mountain casedcaddisfly species Potamophylax latipennis (Curtis, 1934): a trade-off between building time and energetic costs. Limnetica, 37, 1: 33–45.

HANEL L. (2018): Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu II (dýchání vodních živočichů). Biologie, chemie, zeměpis, 2: 11–21. https://doi.org/10.14712/25337556.2018.2.2

HANEL L. (2019): Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu IV (Mimetické jevy). Biologie, chemie, zeměpis, 2: 10–18. https://doi.org/10.14712/25337556.2019.2.2

HOUGHTON D. C., ROGERS S. E., HOCQUARD K., WOLFE CH. I. (2011): Case-Building Behavior, Persistence, and Emergence Success of Pycnopsyche Guttifer (Walker) (Trichoptera: Limnephilidae) in Laboratory and in situ Environments: Potential Trade-Offs of Material Preference. The Great Lakes Entomologist, vol. 44 (2): 103–116.

NOVÁK K. (1962): Chrostíci, jejich chov a pozorování. Živa, 3: 104–107.

SEDLÁK E. (1980): Řád Chrostíci – Trichoptera. 163–220. In: Rozkošný R. (ed.): Klíč vodních larev hmyzu. Československá akademie věd, Praha, 524 s.

STUART A. E., CURRIE D. C. (2001): Using caddisfly (Trichoptera) case-building behaviour in higher level phylogeny reconstruction. Canadian Journal of Zoology, 79, 10: 1842–1854. https://doi.org/10.1139/z01-145

YANEZ-SCHMIDT C. A., ROY C. (s.a.) Influence of abiotic factors on the size of larval cases of the Order Trichoptera (Calamoceratidae) in Neotropical freshwater ecosystems. Centro de Biodiversidad y Descubrimiento de Drogas INDICASAT AIP, Ciudad del Saber Clayton, Panamá , 33 pp. Dostupné na: https//: www.mcgill.ca/pfss/files/pfss/influence_of_abiotic_factors_on_the_size_of_larval_cases_of_the_order_trichoptera_calamoceratidae_in_neotropical_freshwater_ecosystems.pdf

WIGGINS G. B., MACKAY R. J. (1978): Some relationships between systematics and trophic ecology in Nearctic aquatic insects with special reference to Trichoptera. Ecology, 59:1211–1220. https://doi.org/10.2307/1938234

LELLÁK J., KOŘÍNEK V., FOTT J., KOŘÍNKOVÁ J., PUNČOCHÁŘ P. (1972): Biologie vodních živočichů. Skriptum Přírodovědecké fakulty UK Praha, SPN, Praha, 218 s.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací