článek

NÁMĚTY NA POKUSY A POZOROVÁNÍ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ VE ŠKOLNÍM AKVÁRIU XIX (CHOV BERUŠKY VODNÍ, ASELLUS AQUATICUS, ISOPODA)

Lubomír Hanel

informace

ročník: 33
rok: 2024
číslo: 1
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 29. 5. 2024
DOI: 10.14712/25337556.2024.1.3
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Beruška vodní (Asellus aquaticus) je běžná v celém mírném pásmu včetně Evropy, Asie a Severní Ameriky. Vyskytuje se v řekách, potocích a stojatých vodách, zejména tam, kde je spousta kamenů, pod kterými se skrývá. Je to detritivor. Beruška je relativně tolerantní k řadě znečišťujících látek, a tak může být používána jako specifický indikátor kvality vody (alfa-mezosaprobity). Berušky se mohou množit po celý rok, pokud je teplota vody dostatečně vysoká. Pohlavní zralosti dosahuje během několika měsíců za teplých letních teplot, ale pohlavní dozrávání může trvat v trvale chladných vodách až dva roky. Samice nosí vajíčka ve váčku pod tělem. Akvaristé po celém světě projevují rostoucí zájem o berušku vodní, která jako nenáročný chovanec může sloužit jako vhodný prvek akvarijního ekosystému. Současně se mnohde prodává jako vhodná živá potrava pro ryby. V tomto příspěvku jsou prezentována některá pozorování a experimenty s beruškou vodní ve školních akváriích.


klíčová slova

školní akvárium, beruška vodní, Asellus aquaticus, chov, pozorování

plný text (PDF )

PDF

Reference

Arakelova K. S. 2001: The evaluation of individual production and scope for growth in aquatic sow bugs (Asellus aquaticus). Aquatic Ecology, 35: 31–42. https://doi.org/10.1023/A:1011446224456

Balázs G., Biró A., Fišer Ž., Fišer C., Herczeg G. 2021: Parallel morphological evolution and habitat-dependent sexual dimorphism in cave- vs. surface populations of the Asellus aquaticus (Crustacea: Isopoda: Asellidae) species complex. Ecology and Evolution, 11: 15389–15403. https://doi.org/10.1002/ece3.8233

Berezina N. A. 2003: Tolerance of freshwater invertebrates to changes in water salinity. Russian Journal of Ecology, 34, 4: 261–266. https://doi.org/10.1023/A:1024597832095

Berisha H., Horváth G., Fišer Ž., Balázs G., Fišer C., Herczeg G. 2022: Sex-dependent increase of movement activity in the freshwater isopod Asellus aquaticus following adaptation to a predator-free cave habitat. Current Zoology, zoac063,  https://doi.org/10.1093/cz/zoac063

Bertin A., Cezilly F. 2003: Sexual selection, antennae length and the mating advantage of large males in Asellus aquaticus. Journal of Evolutionary Biology, 16, 4: 698–707. https://doi.org/10.1046/j.1420-9101.2003.00565.x

Bertin A., David B., Cézilly F., Alibert P. 2002: Quantification of sexual dimorphism in Asellus aquaticus (Crustacea: Isopoda) using outline approaches. Biological Journal of the Linnean Society, 77: 523–533. https://doi.org/10.1046/j.1095-8312.2002.00125.x

Bloor M. C. 2010: Animal standardisation for mixed species ecotoxicological studies: Establishing a laboratory breeding programme for Gammarus pulex and Asellus aquaticus. Zoologica Baetica, 21: 179–190.

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák J. 1995: Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha, 310 str.

Calman W. T. 1911: Life of Crustacea. New York: MacMillan company, 289 pp. https://doi.org/10.5962/bhl.title.23941

Cook J. A.,. Chubb J. C., Veltkamp 1998: Epibionts of Asellus aquaticus (L.) (Crustacea, Isopoda): an SEM study. Freshwater Biology, 39, 3: 423–438. https://doi.org/10.1046/j.1365-2427.1998.00286.x

ecosystema.ru/08nature/w-invert/090.htm

Eroukhmanoff F., Svensson E. I. 2009: Contemporary parallel diversification, antipredator adaptations and phenotypic integration in an aquatic isopod. Plos One, July 9, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0006173

Graça M. A. S., Maltby L., Calow P. 1993: Importance of fungi in the diet of Gammarus pulex and Asellus aquaticus I: feeding strategies. Oecologia, 93: 139–144. https://doi.org/10.1007/BF00321203

Hargeby A. 1990: Macrophyte associated invertebrates and the effect of habitat permanence. Oikos, 57: 338–346. https://doi.org/10.2307/3565963

Hargeby A., Johansson J., Ahnesjo J. 2004: Habitat-specific pigmentation in a freshwater isopod: adaptive evolution over a small spatiotemporal scale. Evolution, 58: 81–94. https://doi.org/10.1111/j.0014-3820.2004.tb01575.x

Hargeby A., Stoltz J., Johansson J. 2005: Locally differentiated cryptic pigmentation in the freshwater isopod Asellus aquaticus. Journal of Evolutionary Biology, 18(3): 713–721. https://doi.org/10.1111/j.1420-9101.2004.00837.x

Helešic J., Rulík M., Adámek Z. 2010a: Indikace znečistění (jakosti) a ekologického stavu kontinentálních vod, 205–244. In: Adámek Z., Helešic J., Mašálek M., Rulík M.: Aplikovaná hydrobiologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 350 str.

Helešic J., Rulík M., Maršálek B., Rulík M. 2010b: Znečisťování kontinentálních vod, 47–121. In: Adámek Z., Helešic J.: Aplikovaná hydrobiologie. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 350 str.

https 1 (https://www.galerie-insecte.org/galerie/wikig.php?tax=Asellus&offs=0), ref-42511.htm, ref-159548.htm, ref-159549.htm

https 2 (https://www.google.com/search?sca_esv=563967382&q=asellus+breathing&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjx9Ib4pZ2BAxW0h_0HHcIWCSYQ0pQJegQIDBAB&biw=1377&bih=704&dpr=1.38#fpstate=ive&vld=cid:077a1450,vid:nLJoNk5tjoE,st:0)

https 3 (https://practicalbiology.org/cells-to-systems/circulation-in-animals/observing-blood-circulation-in-asellus)

Christensen, S. C. 2011: Asellus aquaticus and other invertebrates in drinking water distribution systems: Occurrence and influence on microbial water quality. Kgs. Lyngby, Denmark: Technical University of Denmark (DTU), 49 pp.

Kemp J. L., Ballot A., Nilssen J. P., Spikkeland I., Eriksen T. E. 2020: Distribution, identification and range expansion of the common Asellidae in Northern Europe, featuring the first record of Proasellus meridianus in the Nordic countries. Fauna Norvegica, 40: 93–108. https://doi.org/10.5324/fn.v40i0.3353

Kokeš J., Vojtíšková D. 1999: Nové metody hodnocení makrozoobentosu tekoucích vod. Výstup z resortního úkolu VÚV č. 233 „Hodnocení dopadu antropogenních faktorů na vybrané složky biocenóz povrchových vod“, zadaného Ministerstvem životního prostředí ČR. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Brno, 55 str.

Koprnická M. 2013: Fylogeografie a invazní cesty druhu Proasellus coxalis s.l. (Crustacea: Isopoda). Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta UK, Praha, 67 str.

Lafuente E., Lürig M. D., Rövekamp M., Matthews B., Buser C., Vorburger C., Räsänen K. 2021: Building on 150 Years of knowledge: The freshwater isopod Asellus aquaticus as an integrative eco-evolutionary model system. Frontiers in Ecology and Evolution, 9: 748212. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.748212

Di Lascio A., Rossi L., Constantini M. L. 2013: Different temperature tolerance of northern and southern European populations of a freshwater Isopod Crustacean species (Asellus aquaticus L.). Fundamental and Applied Limnology / Archiv für Hydrobiologie, 179: 193–201.

Lellák J., Kořínek V., Fott J., Kořínková J., Punčochář P. 1972: Biologie vodních živočichů. Skriptum Univerzity Karlovy, Fakulty přírodovědné. SPN, Praha, 230 str.

Lockwood A. 1959: The osmotic and ionic regulation of Asellus aquaticus (L.). Journal of Experimental Biology, 36: 546–555. https://doi.org/10.1242/jeb.36.3.546

Maltby L. 1991: Pollution as a probe of life-history adaptation in Asellus aquaticus (Isopoda). Oikos, 61, 1: 11–18. https://doi.org/10.2307/3545402 

Marcus J. H., Sutcliffe D. W., Willoughby L. G. 1978: Feeding and growth of Asellus aquaticus (Isopoda) on food items from the littoral of Windermere, including green leaves of Elodea canadensis. Freshwater Biology, 8, 6: 505–519. https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.1978.tb01473.x

Murphy P. M., Learner M. A. 1982: The life history and production of Asellus aquaticus (Crustacea: Isopoda) in the River Ely, South Wales. Freshwater Biology, 12: 435–444. https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.1982.tb00638.x

O'Callaghan I., Harrison S., Fitzpatrick D., Sullivan T. 2019: The freshwater isopod Asellus aquaticus as a model biomonitor of environmental pollution: A review. Chemosphere, 235: 498–509. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.06.217

Økland, K. A.1978: Life history and growth of Asellus aquaticus (L.) in relation to environment in a eutrophic lake in Norway. Hydrobiologia, 59: 243–259. https://doi.org/10.1007/BF00036504

Pešek P. 2011: Fylogeografie a genetická variabilita bentických korýšů v evropských vnitrozemských vodách. Bakalářská práce, Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, 39 str.

Protas M. E., Trontelj P., Patel N. H. 2011: Genetic basis of eye and pigment loss in the cave crustacean, Asellus aquaticus. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 108: 5702–5707. https://doi.org/10.1073/pnas.1013850108

Prus T. 1981: Decomposition of leaf litter by Asellus aquaticus L. (Isopoda, Crustacea), Verhandlungen des Internationalen Verein Limnologie, 21: 3, 1584–1588. https://doi.org/10.1080/03680770.1980.11897238

Sládeček V., Sládečková A., 1997: Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod. 2. díl: Konzumenti. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 358 str.

Steel E. A. 1961: Some observations on the life history of Asellus aquaticus (L.) and Asellus meridianus Racovitza (Crustacea: Isopoda). Proceedings of Zoological Society of London, 137: 71–87. https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.1961.tb06162.x

Turk S., Sket B., Sarbu S. 1996: Comparison between some epigean and hypogean populations of Asellus aquaticus (Crustacea: Isopoda: Asellidae). Hydrobiologia, 337: 161–170. https://doi.org/10.1007/BF00028517

Verovnik R., Sket B., Prevorcnik S., Trontelj P. 2003: Random amplified polymorphic DNA diversity among surface and subterranean populations of Asellus aquaticus (Crustacea: Isopoda). Genetica, 119: 155–165.

Vitagliano G., Fano E. A., Marchetti E., Colangelo M. A., Vitagliano E. 1991: Importance of longevity, growth, and diapause in the evolution of Asellus aquaticus. Italian Journal of Zoology, 58, 2: 113–117, https://doi.org/10.1080/11250009109355740

Wouters K., Vercauteren T. 2009: Proasellus coxalis sensu auct. (Crustacea, Isopoda) in a lowland brook in Heist-op-den-Berg: first record in Belgium. Lauterbornia, 67: 53–61.

Zimmer M., Bartholmé S. 2003: Bacterial endosymbionts in Asellus aquaticus (Isopoda) and Gammarus pulex (Amphipoda) and their contribution to digestion. Limnology and Oceanography, 48, 6: 2208– 2213. https://doi.org/10.4319/lo.2003.48.6.2208


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací