článek

Simulace určení krevních skupin

Lukáš Rokos, Jana Lišková

informace

ročník: 27
rok: 2018
číslo: 2
plný text: PDF
elektronická příloha

datum elektronické publikace: 15. 6. 2018
DOI: 10.14712/25337556.2018.2.1
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Cílem této badatelské úlohy je usnadnit žákům porozumění problematice krevních skupin, zejména pochopení rozdílů v pojmech antigen a protilátka. Vzhledem k tomu, že ve školních podmínkách není možné použít pravou krev a ukázat žákům princip křížových krevních zkoušek, představuje tato úloha možnost, jak si za použití látek připravených z běžně dostupných surovin křížovou zkoušku prakticky vyzkoušet. Žáci základní nebo střední školy mají tímto způsobem možnost pochopit princip krevních zkoušek zajímavým a zábavným způsobem. Kromě toho si osvojí znalosti o dané problematice, včetně nových dovedností spojených s praktickým prováděním experimentu. Úloha byla pilotně ověřena s vysokoškolskými studenty a následně provedena i se žáky základní školy a gymnázia, přičemž bylo zjištěno, že většina žáků dokázala po praktickém provedení této úlohy vysvětlit princip zjišťování krevních skupin a podstatu procesu aglutinace.


klíčová slova

krevní skupiny, výuka přírodopisu a biologie, badatelská úloha

plný text (PDF )

PDF

Reference

Altmann, A. (1975). Metody a zásady ve výuce biologii. Praha: SPN.

Blumenfeld, O. O. & Patnaik, S. K. (2004). Allelic Genes of Blood Group Antigens: A Source of Human Mutations and cSNPs Documented in the Blood Group Antigen Gene Mutation Database. Human Mutation, 23(1), 8 – 16. https://doi.org/10.1002/humu.10296

Dobroruka, L. J., Vacková, B., Králová, R. & Bartoš, P. (2010). Přírodopis III pro 8. ročník základní školy. Praha: Scientia.

Harrison, T. (2015). Investigating Blood Types. Science in School, 32, 33 – 36.

Hofstein, A. & Lunetta, V. N. (2004). The Laboratory in Science Education: Foundation for the 21st Century. Science Education, 88(1), 28 – 54. https://doi.org/10.1002/sce.10106

Jelínek, J. & Zicháček, V. (2003). Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.

Kimáková, K. (s.a). Establish Blood Donation, Activity 1.7. – Determining blood types. [cit. 4. 3. 2016] Dostupné z http://www.establish-fp7.eu/resources/units/blood-donation

Lunetta, V. N. (1998). The school science laboratory: Historical perspectives and centers for contemporary teaching. In P. Fensham (Ed.), Developments and Dilemmas in Science Education (169 – 188). London: Falmer Press. https://doi.org/10.1007/978-94-011-4940-2_16

Millar, R. & Abrahams, I. (2009). Practical Work: Making It More Effective. [cit. 9. 3. 2016] Dostupné z http://www.gettingpractical.org.uk/documents/RobinSSR.pdf

Nečas, E., Šulc, K. & Vokurka, M. (2006). Patologická fyziologie orgánových systémů. Praha: Karolinum.

Petr, J. (2014). Možnosti využití úloh z biologické olympiády ve výuce přírodopisu a biologie – inspirace pro badatelsky orientované vyučování. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Rosypal, S. (2010). Nový přehled biologie. Praha: Scientia.

Roubinet, F.. Despiau, S., Calafell, F., Jin, F., Bertanpetit, J., Sautou, N. & Blancher, A. (2004). Evolution of the 0 alleles of the human AB0 blood group gene. Transfusion, 44, 707 – 715. https://doi.org/10.1111/j.1537-2995.2004.03346.x

Řehák, B. (1967). Vyučování biologii. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Scott, D. (s.a.). Using Balloons to Teach Immunology. [cit. 10. 4. 2016] Dostupné z http://www.aai.org/Education/Teaching-Resources/Scott-Using

Snustad, D. P. & Simmons, M. J. (2004). Genetika. Brno: Masarykova univerzita.

Solomon, E. P., Berg, L. R. & Martin, D. W. (2010). Biology (9th edition). Brooks/Cole CENGAGE Learning.

Stuchlíková, I. (2010, březen). O badatelsky orientovaném vyučování. In M. Papáček (Ed.), Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (129 – 135). DiBi 2010. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta.

Trojan, S. et al. (1994). Lékařská fyziologie. Praha: Grada Avicenum.

Vácha, Z. & Ditrich, T. (2016). Efektivita badatelsky orientovaného vyučování na primárním stupni základních škol v přírodovědném vzdělávání v České republice s využitím prostředí školních zahrad. Scientia in Educatione, 7(1), 65 – 79.

Vaněčková, I., Skýbová, J., Markvartová, D. & Hejda, T. (2006). Přírodopis 8 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus.

Věda není žádná věda (s.a.). Krev, krevní skupiny a transfuze krve – I. [cit. 2. 5. 2016] Dostupné z http://www.vedaneniveda.cz/Veda/pdf/7_biologie_stredni%20skola/04_aplikace/4.1_krev1.pdf


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací