article

Simulation of Blood Groups Test

Lukáš Rokos, Jana Lišková

information

volume: 27
year: 2018
issue: 2
fulltext: PDF
elektronická příloha

online publishing date: 15/6/2018
DOI: 10.14712/25337556.2018.2.1
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

This inquiry task was created because of the problems that students have with understanding of the blood groups problematics, mainly the concepts of antigens and antibodies. It is not allowed to use real blood in biology lessons at elementary or secondary schools and present the principles of blood tests to students so this inquiry task enables to explain this problematics by usage of artificial substances representing blood groups and serums prepared from common substances within practical works. Students at lower- or upper-level of secondary school have possibility to understand the principle of blood test in an interesting and funny way. Moreover, they are able to acquire the knowledge about this problematics as well as new skills because they can try to perform the blood tests on their own. The task was verified with students from university, elementary school and grammar school and it was found that the majority of students was able to explain the principle of blood group testing, process of agglutination after performing the task.


keywords

blood groups, biology education, inquiry task

fulltext (PDF )

PDF

References

Altmann, A. (1975). Metody a zásady ve výuce biologii. Praha: SPN.

Blumenfeld, O. O. & Patnaik, S. K. (2004). Allelic Genes of Blood Group Antigens: A Source of Human Mutations and cSNPs Documented in the Blood Group Antigen Gene Mutation Database. Human Mutation, 23(1), 8 – 16. https://doi.org/10.1002/humu.10296

Dobroruka, L. J., Vacková, B., Králová, R. & Bartoš, P. (2010). Přírodopis III pro 8. ročník základní školy. Praha: Scientia.

Harrison, T. (2015). Investigating Blood Types. Science in School, 32, 33 – 36.

Hofstein, A. & Lunetta, V. N. (2004). The Laboratory in Science Education: Foundation for the 21st Century. Science Education, 88(1), 28 – 54. https://doi.org/10.1002/sce.10106

Jelínek, J. & Zicháček, V. (2003). Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.

Kimáková, K. (s.a). Establish Blood Donation, Activity 1.7. – Determining blood types. [cit. 4. 3. 2016] Dostupné z http://www.establish-fp7.eu/resources/units/blood-donation

Lunetta, V. N. (1998). The school science laboratory: Historical perspectives and centers for contemporary teaching. In P. Fensham (Ed.), Developments and Dilemmas in Science Education (169 – 188). London: Falmer Press. https://doi.org/10.1007/978-94-011-4940-2_16

Millar, R. & Abrahams, I. (2009). Practical Work: Making It More Effective. [cit. 9. 3. 2016] Dostupné z http://www.gettingpractical.org.uk/documents/RobinSSR.pdf

Nečas, E., Šulc, K. & Vokurka, M. (2006). Patologická fyziologie orgánových systémů. Praha: Karolinum.

Petr, J. (2014). Možnosti využití úloh z biologické olympiády ve výuce přírodopisu a biologie – inspirace pro badatelsky orientované vyučování. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Rosypal, S. (2010). Nový přehled biologie. Praha: Scientia.

Roubinet, F.. Despiau, S., Calafell, F., Jin, F., Bertanpetit, J., Sautou, N. & Blancher, A. (2004). Evolution of the 0 alleles of the human AB0 blood group gene. Transfusion, 44, 707 – 715. https://doi.org/10.1111/j.1537-2995.2004.03346.x

Řehák, B. (1967). Vyučování biologii. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Scott, D. (s.a.). Using Balloons to Teach Immunology. [cit. 10. 4. 2016] Dostupné z http://www.aai.org/Education/Teaching-Resources/Scott-Using

Snustad, D. P. & Simmons, M. J. (2004). Genetika. Brno: Masarykova univerzita.

Solomon, E. P., Berg, L. R. & Martin, D. W. (2010). Biology (9th edition). Brooks/Cole CENGAGE Learning.

Stuchlíková, I. (2010, březen). O badatelsky orientovaném vyučování. In M. Papáček (Ed.), Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (129 – 135). DiBi 2010. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta.

Trojan, S. et al. (1994). Lékařská fyziologie. Praha: Grada Avicenum.

Vácha, Z. & Ditrich, T. (2016). Efektivita badatelsky orientovaného vyučování na primárním stupni základních škol v přírodovědném vzdělávání v České republice s využitím prostředí školních zahrad. Scientia in Educatione, 7(1), 65 – 79.

Vaněčková, I., Skýbová, J., Markvartová, D. & Hejda, T. (2006). Přírodopis 8 – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus.

Věda není žádná věda (s.a.). Krev, krevní skupiny a transfuze krve – I. [cit. 2. 5. 2016] Dostupné z http://www.vedaneniveda.cz/Veda/pdf/7_biologie_stredni%20skola/04_aplikace/4.1_krev1.pdf


We use cookies to analyse our traffic. More information