článek

MOBILNÍ APLIKACE JAKO PROSTŘEDEK PODPORY VÝUKY O STAVBĚ ATOMU

Michaela Pavlíková, Veronika Machková

informace

ročník: 31
rok: 2022
číslo: 2
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 23. 8. 2022
DOI: 10.14712/25337556.2022.2.1
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Příspěvek vychází z provedené literární rešerše a následné analýzy nalezených publikací vydaných v letech 2000–2020, ze které vyplynul zvyšující se trend využívání mobilních aplikací ve výuce přírodních věd a aktuálnost problematiky využívání mobilních aplikací jako podpůrného prostředku výuky přírodních věd. Na základě těchto závěrů byla provedena rešerše dostupných výukových mobilních aplikací využitelných na podporu výuky chemie na platformách Google Play, Microsoft Store a App Store a jejich didaktická analýza zaměřená na jejich obsahovou stránku a interaktivitu. Jako tematická oblast byla zvolena stavba atomu, která je především v počátečním chemickém vzdělávání náročná na vytváření mentálních modelů žáků. Využití vizualizací v mobilních aplikací může tuto situaci usnadnit nebo naopak vést k miskoncepcím. Z didaktické analýzy vyplynulo, že je pro vizualizaci modelu atomu využíván především Bohrův model atomu a elementární částice jsou v něm ztvárněny nejčastěji v podobě různobarevných kuliček. To odpovídá modelům atomu používaných v českých učebnicích chemie pro základní školy. Z hlediska interaktivity jen minimum analyzovaných výukových mobilních aplikací využilo potenciál a nabízí interaktivní prvky v podobě možnosti vlastní stavby modelu atomu uživatelem, nabídky interaktivních úloh nebo her s poskytnutím zpětné vazby.


klíčová slova

Mobilní aplikace, atom, didaktická analýza

plný text (PDF )

PDF

Reference

Bílek, M. (2005). ICT ve výuce chemie. Gaudeamus.

Bílek, M. (2016). Question for Current Science education: Virtual or real? Journal of Baltic Science Education, 15(2), 4. https://doi.org/10.33225/jbse/16.15.137

Bopp, M. (2006). Didactic Analysis of Digital Games and Game-Based Learning. Affective and Emotional Aspects of Human-Computer Interaction, 8–37.

Cronjé, J. C., & Fouche, J. (2008). Alternatives in evaluating multimedia in secondary school science teaching. Computers & Education, 51(2), 559–583. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2007.06.012

Didaktická analýza učiva. (2012). https://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/15569/DIDAKTICKA-ANALYZA-UCIVA.html/

Frischherz, B., & Schonborn, A. (2004). Animations and Simulations as learning objects: Modelling Process and Quality Criteria. 6th International Conference on New Educational Environments.

Harrison, A. G., & Treagust, D. F. (1996). Secondary students’ mental models of atoms and molecules: Implications for teaching chemistry. Science Education, 5(80), 509–534. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(199609)80:5<509::AID-SCE2>3.0.CO;2-F

Hejnová, E. (2020). Miskoncepce týkající se animismu aneb je atom živý? Biologie. Chemie. Zeměpis, 29(3), 21–33. https://doi.org/10.14712/25337556.2020.3.3

Hejnová, E., & Hejna, D. (2018). Miskoncepce žáků o atomech v kontextu představ starověkých myslitelů o stavbě hmoty. Scientia in educatione, 9(2). https://doi.org/10.14712/18047106.1176

Herodotou, C. (2018). Mobile games and science learning: A comparative study of 4 and 5 years old playing the game Angry Birds: Mobile games and science learning. British Journal of Educational Technology, 49(1), 6–16. https://doi.org/10.1111/bjet.12546

Hubálovský, Š. (2011). Teorie systémů. Modelování a simulace. Gaudeamus.

Chroustová, K. (2017). Akceptace a používání didaktického softwaru učiteli vzhledem k metodám a organizačním formám výuky chemie. https://theses.cz/id/xd6slc/

Koudelková, L. (2009). Prostorová představivost v chemii [Diplomová práce, Technická univerzita v Liberci]. https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/1870/mgr_19148.pdf?sequence=1

Leacock, T. L., & Nesbit, J. C. (2007). A Framework for Evaluating the Quality of Multimedia Learning Resources. 16.

Libman, D., & Huang, L. (2013). Chemistry on the Go: Review of Chemistry Apps on Smartphones. Journal of Chemical Education, 90(3), 320–325. https://doi.org/10.1021/ed300329e

Machková, V., & Bílek, M. (2013). Didactic analysis of the web acid-base titration simulations applied in pregraduate chemistry teachers education. Journal of Baltic Science Education, 12(6), 11. https://doi.org/10.33225/jbse/13.12.829

Mazák, E. (1989). Posuzování a hodnocení počítačových výukových programů. Ústav školských informací.

Nodzyńska, M. (2021). Models of the Microworld in Czech Chemistry Textbooks. In: Nodzyńska, M. (Ed.) Visualization in Chemistry Teaching. Uniwersytet Pedagogiczny.

Průcha, J. (1998). Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média: Příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Paido.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (1998). Pedagogický slovník. Portál.

RVP pro gymnázia. (2013). http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-gymnazia

RVP pro základní vzdělávání. (2021). http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani Vymezení digitální gramotnosti – Digitální Gramotnost. (2021). https://digigram.cz/vymezeni-digitalni-gramotnosti/

Wilkinson, K., Dafoulas, G., Garelick, H., & Huyck, C. (2020). Are quiz‐games an effective revision tool in Anatomical Sciences for Higher Education and what do students think of them? British Journal of Educational Technology,51(3), 761–777. https://doi.org/10.1111/bjet.12883

Yenikalayci, N., Celikler, D., & Aksan, Z. (2018). The Development of Mit App Inventor Mobile Applications Related to the Display of Molecule Geometries with Vsepr Theory. In L. G. Chova, A. L. https://doi.org/10.21125/inted.2018.2418

Martinez, & I. C. Torres (Ed.), 12th International Technology, Education and Development Conference (inted) (s.9648–9654). Iated-Int Assoc Technology Education & Development. https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000448704004106

Atom. (2021). https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Savvy.Atom

Atom Visualizer. (2019). https://play.google.com/store/apps/details?id=com.signalgarden.atomvisualizer

Atom.Phys—Конструктор атомов. (2021). https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CowboyBebop.AtomPhys

Building Atoms, Ions, and Isotopes Free on the App Store. (2011). https://apps.apple.com/us/app/building-atoms-ions-and-isotopes-free/id437002429

Mendeleev. (2020). https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mandeleev.game.mandeleev

Nuclear on the App Store. (2021). https://apps.apple.com/us/app/nuclear/id509546625#?platform=iphone

Periodic Table 3D. (2015). https://www.microsoft.com/cs-cz/p/periodic-table-3d/9nblggh35lz1#activetab=pivot:overviewtab

Periodická Tabulka 2021. (2021). https://apps.apple.com/cz/app/periodick%C3%A1-tabulka-2019/id1451726577?l=cs#?platform=iphone


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací