článek

DIDAKTICKÉ MATERIÁLY PRO SAMOSTATNOU PRÁCI ŽÁKŮ BĚHEM VÝUKY PRVNÍ POMOCI

Radim Kuba, Zdeňka Hubínková

informace

ročník: 32
rok: 2023
číslo: 3
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 24. 1. 2024
DOI: 10.14712/25337556.2023.3.4
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Praktické nácviky by měly být nedílnou součástí kvalitních kurzů první pomoci. Jejich realizace je ve školské praxi často limitována několika komplikacemi. Mezi nejčastější patří nedostatek materiálních pomůcek (především resuscitačních figurín) a relativně vysoký počet žáků ve třídách. To může vést k tomu, že během výuky není dostatečný prostor pro efektivní nácviky každého z žáků. Jedním z možných řešení je rozdělení žáků do několika skupin. Pedagog se může individuálně věnovat praktickým nácvikům jedné ze skupin, zatímco zbytek žáků má jinou aktivitu, např. samostatně vyplňují pracovní listy (poté se skupiny vymění). Cílem této práce proto bylo vytvořit sadu didaktických úloh, které budou sestaveny do pracovních listů využitelných pro samostatnou práci žáků. Vytvořili jsme celkem 9 různých typů úloh ve 4 variantách (celkem tedy 36 úloh) a seskupili je do 4 ucelených pracovních listů. Využitelnost v praxi jsme následně ověřili na vzorku 86 žáků základní školy. Z evaluačního dotazníku vyplývá, že úlohy jsou dobře použitelné v praxi a jsou žáky zpravidla hodnoceny jako srozumitelné, přiměřeně náročné a relativně zábavné. V publikaci jsou uvedeny podrobnější informace o evaluačním procesu a také odkaz ke stažení všech připravených pracovních listů, a to včetně autorského řešení a metodických doporučení pro pedagogy.


klíčová slova

žáci, první pomoc, pracovní listy, výuka, samostatná práce

plný text (PDF )

PDF

Reference

Bakke, H. K., Bakke, H. K., & Schwebs, R. (2017). First-aid training in school: Amount, content and hindrances. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 61(10), 1361–1370. https://doi.org/10.1111/aas.12958

De Buck, E., Van Remoortel, H., Dieltjens, T., Verstraeten, H., Clarysse, M., Moens, O., & Vandekerckhove, P. (2015). Evidence-based educational pathway for the integration of first aid training in school curricula. Resuscitation, 94, 8–22. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.06.008

Čapek, R. (2015). Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnoticích metod. Praha: Grada.

Frýzová, I. (2014). Pracovní list nejen v přírodovědném vzdělávání. Komenský: časopis pro učitele základní školy, Olomouc: Jan Havelka, 1873-, 139(1), 48–54.

Hubínková, Z. (2023). Příprava didaktických materiálů pro výuku první pomoci na 2. stupni základních škol. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky.

Gaafar, R. M., Elmorsy, S. A., Khan, A. S., Al-harazi, M. K., Al-harazi, S. K., & Al-harazi, N. K. (2019). Retention of Skills with and without Debriefing Three-Months after Cardiopulmonary Resuscitation Training in Makkah, Saudi Arabia: A Randomized Controlled Trial. Open Journal of Preventive Medicine, 9(11), 141. https://doi.org/10.4236/ojpm.2019.911013

Greif, R., Lockey, A., Breckwoldt, J., Carmona, F., Conaghan, P., Kuzovlev, A., . . . Scapigliati, A. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Education for resuscitation. Resuscitation, 161, 388–407. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.016

Greif, R., Lockey, A. S., Conaghan, P., Lippert, A., De Vries, W., Monsieurs, K. G., ... & Education and implementation of resuscitation section Collaborators. (2015). European resuscitation council guidelines for resuscitation 2015: section 10. Education and implementation of resuscitation. Resuscitation, 95, 288–301. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.07.032

Kuba, R., Dvořáková, R., Melounová, K., Pinkr, T., & Valentová, M. (2021). První pomoc: Metodická příručka pro výuku I. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta.

Kuba, R., Říha, R., Zvěřinová, G., & Křečková, A. (2019). Aktuální trendy ve výuce první pomoci aneb vzdělávání budoucích i současných pedagogů zážitkovou pedagogikou. Biologie-Chemie-Zeměpis, 28(2), 37–47. https://doi.org/10.14712/25337556.2019.2.5

Kuba, R., Sekerášová, I., & Ročková, L. (2023). Faktory ovlivňující ochotu poskytnout první pomoc a jejich využití při výuce první pomoci. Biologie-Chemie-Zeměpis, 32(1), 27–38. https://doi.org/10.14712/25337556.2023.1.3

Lester, C. A., Weston, C. F., Donnelly, P. D., Assar, D., & Morgan, M. J. (1994). The need for wider dissemination of CPR skills: are schools the answer?. Resuscitation, 28(3), 233–237. https://doi.org/10.1016/0300-9572(94)90069-8

Mrázová, L. (2013). Tvorba pracovních listů: metodický materiál. Moravské zemské muzeum.

Perkins, G. D., Graesner, J. T., Semeraro, F., Olasveengen, T., Soar, J., Lott, C., ... & Zideman, D. A. (2021). European resuscitation council guidelines 2021: executive summary. Resuscitation, 161, 1–60. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.003

Petty, G. (2013). Moderní vyučování. 6. rozšířené a přepracované vydání. Praha: Portál.

Salciccioli, J. D., Marshall, D. C., Sykes, M., Wood, A. D., Joppa, S. A., Sinha, M., & Lim, P. B. (2017). Basic life support education in secondary schools: A cross-sectional survey in London, UK. BMJ Open, 7(1). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011436

Salvatierra, G. G., Palazzo, S. J., & Emery, A. (2017). High School CPR/AED Training in Washington State. Public Health Nursing, 34(3), 238–244. https://doi.org/10.1111/phn.12293

Shams, L., & Seitz, A. R. (2008). Benefits of multisensory learning. Trends in cognitive sciences, 12(11), 411–417.

Skalková, J. (2007). Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha: Grada.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací