článek

VNITŘNÍ STAVBA JEHLIC – NÁMĚTY NA POZOROVÁNÍ A POROVNÁVÁNÍ

Olga Ševčíková

informace

ročník: 33
rok: 2024
číslo: 1
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 29. 5. 2024
DOI: 10.14712/25337556.2024.1.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Většina dřevin patřících do řádu Pinales má jehlicovité listy. Jejich vnitřní stavba je přizpůsobená vnějším podmínkám, hlavně nedostatku vody v zimě. Tvar průřezu jehlicí je různý, ale vnitřní stavba jehlic je u různých druhů jehličnanů v zásadních rysech shodná. Existují však mezidruhové rozdíly v utváření hypodermis, typu mezofylu, počtu a rozmístění pryskyřičných kanálků a také v počtu cévních svazků. Jehlice jsou vhodným materiálem do výuky přírodopisu. Výhodou je, že jsou dostupné po celý rok. Článek ukazuje náměty pro pozorování vnitřní stavby jehlic různých druhů, rozeznávání mezidruhových rozdílů ve vnitřní stavbě a pro využití anatomického určovacího klíče.


klíčová slova

jehlice, anatomie, mikroskopické pozorování, výuka biologie

plný text (PDF )

PDF

Reference

BERCU, R., BROASCA, L., & POPOVICIU, R. (2010). Comparative anatomical study of some gymnospermae species leaves. Botanica Serbica, 34 (1), 21–28. Získáno z https://botanicaserbica.bio.bg.ac.rs/arhiva/pdf/2010_34_1_504_full.pdf

BUSINSKÝ, R. (2008). The genus Pinus L., Pines: Contribution to knowledge. A monograph with cone drawings of all species of the world by Ludmila Businská. Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Získáno z https://www.vukoz.cz/wp-content/uploads/2022/09/Acta-88_komplet-cz.pdf

DÖRKEN, V. M., & STÜTZEL, T. (2012). Morphology, anatomy and vasculature of leaves in Pinus (Pinaceae) and its evolutionary meaning. Flora – Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 207 (1), 57–62. https://doi.org/10.1016/j.flora.2011.10.004

GHIMIRE, B., LEE, CH., YANG, J., & HEO, K. (2015). Comparative leaf anatomy of some species of Abies and Picea (Pinaceae). Acta Botanica Brasilica, 29 (3), 346–353. https://doi.org/10.1590/0102-33062014abb0009

HEJNÝ, S., & SLAVÍK, B. (Eds.). (1988). Květena ČSR 1. Praha: Academia.

HRABOVSKÝ, M. (2021). Revízia morfologickej terminológie, 2. Vývojové štádiá listových orgánov. Bulletin slovenskej Botanickej spoločnosti, 43 (2), 299–309. Získáno z http://sbs.sav.sk/SBS1/bulletins/docs/bulletin43_2/BSBS-2021-2_Hrabovsky.pdf

JURČÁK, J. (1983). Vnitřní stavba jehlic borovic (Pinus L.) a klíč k určování. Zprávy Československé botanické společnosti, 18 (1), 69–74.

LARCHER, W. (1988). Fyziologická ekologie rostlin. Praha: Academia.

LIN, J., SAMPSON, D. A., & CEULEMANS, R. (2001). The effect of crown position and tree age on resin-canal density in Scots pine (Pinus sylvestris L.) needle. Canadian Journal of Botany, 79 (11), 1257–1261. https://doi.org/10.1139/b01-108

LUKJANOVA, A., & MANDRE, M. (2008). Anatomical structure and localisation of lignin in needles and shoots of Scots pine (Pinus sylvestris L.) growing in a habitat with varying environmental characteristics. Forestry Studies, 49 (1), 37–46. https://doi.org/10.2478/v10132-011-0061-2

NOVÁK, J., & SKALICKÝ, M. (2012). Botanika: cytologie, histologie, organologie a systematika (3. vyd.). Praha: Powerprint.

PRABHAKAR, M. (2004). Structure, Delimitation, Nomenclature and Classification of Stomata. Journal of Integrative Plant Biology, 46 (2), 242–252. Získáno z https://www.jipb.net/EN/Y2004/V46/I2/242

PROCHÁZKA, S., MACHÁČKOVÁ, I., KREKULE, J. et al. (1998). Fyziologie rostlin. Praha: Academia.

ŠANTRŮČEK, J. (2022). The why and how of sunken stomata. Annnals of Botany, 130 (3), 285–300. https://doi.org/10.1093%2Faob%2Fmcac055

TOMESCU, A. M. F. (2009). Megaphylls, microphylls and the evolution of leaf development. Trends in Plant Science, 14 (1), 5–12. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2008.10.008

TURLER, S., BIRCHLER, H. R., & WOESSNER, E. (2010). Conifer Needles. The Microscope, 58 (4), 177–179. Získáno z https://www.mccroneinstitute.org/uploads/Past50-Turler-etal_58-4_p177-179_2010-1476996629.pdf

VINTER, V. (2008). Rostliny pod mikroskopem: základy anatomie cévnatých rostlin. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

VOTRUBOVÁ, O. (2010). Anatomie rostlin (3. přeprac. vyd.). Praha: Karolinum. Nomenklatura druhů jehličnanů byla sjednocena podle https://www.biolib.cz


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací