článek

Rasa versus etnická skupina

Lucie Hlaváčová

informace

ročník: 28
rok: 2019
číslo: 2
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 15. 6. 2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.2.4
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Článek představuje stručný historický kontext vědeckých přístupů biologie, s důrazem na evoluční biologii, promítající se do oblasti kategorizace lidských skupin. Z hlediska vědeckých přístupů se již dlouhou dobu ukazuje, že pojem „lidská rasa“ nemá relevantní opodstatnění, což vyplývá z nestálosti fyzických znaků a neodpovídající genetické příbuznosti v rámci jednotlivých ras. Z toho důvodu se zavádí nový pojem „lidská etnická skupina“. V současné době je pro antropologii typické, že je kladen stále menší důraz na rozdílnosti fyzické ve prospěch sociálních a kulturních, což vyžaduje tzv. biokulturní pojetí při studiu člověka. V článku je nastíněn postupný přerod změny biologického myšlení od morfologie organismů k jejich alelám genů, následně vzorcům chování a s tím související vznik sociobiologie a kulturní antropologie, jež se odráží v kategorizaci lidských skupin. Kategorizace lidí dle etnických skupin zahrnuje změnu v přístupu zkoumání člověka, ale není jistou prevencí vůči rasismu, jak se někteří autoři domnívají. Kromě toho, klasifikace lidí do ras, ačkoli nemá ve vědeckých kruzích už dlouhou dobu své opodstatnění, bývá stále součástí školského prostředí, respektive učebnic přírodopisu a zeměpisu.


klíčová slova

rasa, etnická skupina, biologická evoluce, geny, kultura, školní věda

plný text (PDF )

PDF

Reference

BAMSHAD, J. M. & OLSON, E. S. (2013). Does Race Exist? Sientific American, 167(12): 78–85.

BILLINGER, M. S. (2007). Another Look at Ethnicity as a Biological Concept: Moving Anthropology Beyond the Race Concept. Critique of Anthropology, 27(1), 5–35. https://doi.org/10.1177/0308275X07073815

BLAŽEK, V. (2011). Od „rasy” k etnocentrismu a zpět.

Dostupné online: https://ff.zcu.cz/export/sites/ff/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_3.pdf, [cit. 2018-02-17].

BOAS, F. (1912). Changes in the Bodily Form of Descendants of Immigrants. American Anthropologist, 14(3): 530–62. https://doi.org/10.1525/aa.1912.14.3.02a00080

BOAS, F. (1989). The Shaping of American Anthropology, 1883-1911, University of Chicago Press.

CICHÁ, M. (2007). Současné problémy etnické antropologie. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, 3: 135–141.

DACÍK T. (2001). Člověk a rasa, Brno, s. 121-124.

DARWIN C. R. (1859). The origin of species by means of natural selection, or preservation of favored races in the struggle for life. London: John Murray.

DUNKLEE, B. (2003). Sequencing the trellis: the production of race in the new human genomics. Brown University.

FISHER, R. A. (1918). The Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance. Philosophical Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 52, 399–433. https://doi.org/10.1017/S0080456800012163

GOPALAN, C.; SWAMINATHAN, M. C.; KUMARI, V. K. K.; RAO, D. H. & VIJAYARAGHAVAN, K. (1973). Effect of calorie supplementation on growth of undernourished children. The American Journal of Clinical Nutrition, 26, 563–566. https://doi.org/10.1093/ajcn/26.5.563

HLAVÁČOVÁ, L. (2017). Systematický přístup prezentace učiva přírodopisu/biologie. Biologie-chemie-zeměpis, 26(3), 40–43. https://doi.org/10.14712/25337556.2017.3.6

HOOTON, E. A. (1946). Up from the Ape. New York: The Macmillan Company.

HULSE, F. S. (1969). Ethnic, Caste and Genetic Miscegenation. In G. A. Harrison, J. Peel (eds.) Biosocial Aspects of Race: Proceedings of the 5th Annual Symposium of the Eugenics Society. London, Sept. 1968, Journal of Biosocial Science, 1, Oxford: Blackwell, 31–41. https://doi.org/10.1017/S0021932000023208

HUXLEY, J. (1942). Evolution: The Modern Synthesis. Allen & Unwin, London, 576 s.

KNECHT, P. (2007). Didaktická transformace aneb od „didaktického zjednodušení“ k didaktické rekonstrukci. Orbis scholae, 2(1), 67–81. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.152

LINNAEUS, C. (1758). Systema naturae per regna tria naturae: secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis (in Latin). Stockholm: Laurentius Salvius.

LORENZ, K. (1937). On the formation of the concept of instinct. Natural Sciences, 25(19), 289–300.

MENDEL, J. G. (1866). Versuche über die Pflanzenhybriden. Verh. naturf Verein. Brunn 4, 3–47.

MONTAGU, A. (1942). The Genetical Theory of Race, and Anthropological Method. American Anthropologist, 44(3), 369–375. https://doi.org/10.1525/aa.1942.44.3.02a00030

MONTAGU, A. (1962). The Concept of Race. American Anthropologist, 65(5), 919–928. https://doi.org/10.1525/aa.1962.64.5.02a00020

MONTAGU, A. (1965). On the Concept, „Ethnic Groups“. Current Antropology, 6(3), 326. https://doi.org/10.1086/200605

POSPÍŠIL, M. (2005): L'udské rasy – realita alebo mýtus? In: Budil, I. T.; Blažek, V.; Sládek, V. (eds.), Dějiny, rasa a kultura. Nakl. a vyd. Vlasty Králové: Ústí n. L., 33–36.

RÁDL, E. (2006). Dějiny biologických teorií novověku: dějiny evolučních teorií v biologii 19. století II. Praha: Academia.

ŘEHÁK, B. (1965). Vyučování biologii na základní devítileté škole a střední všeobecně vzdělávací škole. Příspěvek k didaktice biologie. Praha: SPN.

SLÁDEK, V. (2005). Rasa: mýtus pro popis lidské variability. In: Budil, I. T.; Blažek, V.; Sládek, V. (eds.), Dějiny, rasa a kultura. Nakl. a vyd. Vlasty Králové, Ústí n. L, 37–48.

STRAUSS, L. C. (1958). Race and History. Paris: UNESCO.

ŠKODA, J. & DOULÍK, P. (2011) Psychodidaktika: Metody efektivního a smysluplného učení. Praha: Grada.

ŠMAUSOVÁ, G. (1999). „Rasa“ jako rasistická konstrukce. Sociologický časopis, 35(4), 433–446. Miles, R. (1989). Bedeutungskotitution und der Begriff des Rassismus. Das Argument, 31, 353–367. [NON VIDI]

SOKOL, J. (2002). Filosofická antropologie, Praha, s. 70–71.

VALLOIS, H. V. (1944). Les races humaines. Paris: Presses universitaires de France.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací