článek

PROBLÉMY VE VÝUCE PRVNÍ POMOCI Z POHLEDU ČESKÝCH PEDAGOGŮ

Radim Kuba, Barbara Havlíková

informace

ročník: 32
rok: 2023
číslo: 2
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 6. 12. 2023
DOI: 10.14712/25337556.2023.2.4
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Výuka první pomoci je nedílnou součástí Rámcových vzdělávacích programů a bývá realizována v různých předmětech na základních i středních školách. Pedagogové se setkávají s několika různými problémy, které provedení efektivní výuky první pomoci limitují. Na základě zahraničních studií se ukazuje, že se může jednat např. o nedostatek financí, nedostatek učebních pomůcek, času na výuku nebo o nejistotu pedagogů v tom, která témata a postupy první pomoci by měly být vyučovány prioritně či jak obecně výuku koncipovat, aby byla co nejefektivnější. Provedli jsme proto dotazníkové šetření, které slouží jako pilotní podkladová studie pro plánovaný podrobnější výzkum v dané problematice. Respondenty (N=35) byli pedagogové ze základních a středních škol. Ohodnotili sadu vybraných komplikací podle toho, jak moc velký problém z jejich pohledu představují. Výsledky ukázaly, že největším problémem je vzdělání pedagogů v první pomoci (včetně didaktických kompetencí), nedostatek financí a pomůcek. Na základě těchto výsledků jsme navrhli možná řešení daných problémů ve školní praxi a představili soubor doporučení pro plánovanou navazující studii.


klíčová slova

první pomoc, výuka první pomoci, didaktika první pomoci, vzdělávání pedagogů

plný text (PDF )

PDF

Reference

Abelairas-Gómez, C., Schroeder, D. C., Carballo-Fazanes, A., Böttiger, B. W., López-García, S., Martínez-Isasi, S., & Rodríguez-Núñez, A. (2021). KIDS SAVE LIVES in schools: Cross-sectional survey of schoolteachers. European Journal of Pediatrics, 180(7), 2213–2221. https://doi.org/10.1007/s00431-021-03971-x

Bakke, H. K., Bakke, H. K., & Schwebs, R. (2017). First-aid training in school: Amount, content and hindrances. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 61(10), 1361–1370. https://doi.org/10.1111/aas.12958

Bohn, A., Van Aken, H. K., Möllhoff, T., Wienzek, H., Kimmeyer, P., Wild, E., Döpker, S., Lukas, R. P., & Weber, T. P. (2012). Teaching resuscitation in schools: Annual tuition by trained teachers is effective starting at age 10. A four-year prospective cohort study. Resuscitation, 83(5), 619–625. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2012.01.020

De Buck, E., Van Remoortel, H., Dieltjens, T., Verstraeten, H., Clarysse, M., Moens, O., & Vandekerckhove, P. (2015). Evidence-based educational pathway for the integration of first aid training in school curricula. Resuscitation, 94, 8–22. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2015.06.008

Greif, R., Lockey, A., Breckwoldt, J., Carmona, F., Conaghan, P., Kuzovlev, A., . . . Scapigliati, A. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Education for resuscitation. Resuscitation, 161, 388-407. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.016

Jimenez-Fabrega, X., Escalada-Roig, X., Miro, O., Sanclemente, G., Diaz, N., Gomez, X., Villena, O., Rodriguez, E., Gaspar, A., Molina, J. E., Salvador, J., & Sanchez, M. (2009). Comparison between exclusively school teacher-based and mixed school teacher and healthcare provider-based programme on basic cardiopulmonary resuscitation for secondary schools. Emergency Medicine Journal, 26(9), 648–652. https://doi.org/10.1136/emj.2008.062992

Jorge-Soto, C., Abilleira-González, M., Otero-Agra, M., Barcala-Furelos, R., Abelairas-Gómez, C., Szarpak, Ł., & Rodríguez-Núñez, A. (2019). Schoolteachers as candidates to be basic life support trainers: A simulation trial. Cardiology Journal, 26(5), 536–542. https://doi.org/10.5603/CJ.a2018.0073

Kanstad, B. K., Nilsen, S. Aa., & Fredriksen, K. (2011). CPR knowledge and attitude to performing bystander CPR among secondary school students in Norway. Resuscitation, 82(8), 1053–1059. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2011.03.033

Kuba, R., Dvořáková R., Melounová K., Pinkr T., & Valentová M. (2021). První pomoc: Metodická příručka pro výuku I. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta.

Kuba, R., Říha, R., Zvěřinová, G., & Křečková, A. (2019). Aktuální trendy ve výuce první pomoci aneb vzdělávání budoucích i současných pedagogů zážitkovou pedagogikou. Biologie-Chemie-Zeměpis, 28(2), 37–47. https://doi.org/10.14712/25337556.2019.2.5

Kuba, R., Sekerášová, I., & Ročková, L. (2023). Faktory ovlivňující ochotu poskytnout první pomoc a jejich využití při výuce první pomoci. Biologie-Chemie-Zeměpis, 32(1), 00-00. (PUBLIKACE JE PŘIJATÁ PRO TISK V ČÍSLE 2023/1 – CITACE BUDE UPRAVENA)

Lukas, R.-P., Van Aken, H., Mölhoff, T., Weber, T., Rammert, M., Wild, E., & Bohn, A. (2016). Kids save lives: A six-year longitudinal study of schoolchildren learning cardiopulmonary resuscitation: Who should do the teaching and will the effects last? Resuscitation, 101, 35–40. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2016.01.028

Mpotos, N., Vekeman, E., Monsieurs, K., Derese, A., & Valcke, M. (2013). Knowledge and willingness to teach cardiopulmonary resuscitation: A survey amongst 4273 teachers. Resuscitation, 84(4), 496–500. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2013.01.023

Plant, N., & Taylor, K. (2013). How best to teach CPR to schoolchildren: A systematic review. Resuscitation, 84(4), 415–421. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2012.12.008

Reder, S., Cummings, P., & Quan, L. (2006). Comparison of three instructional methods for teaching cardiopulmonary resuscitation and use of an automatic external defibrillator to high school students. Resuscitation, 69(3), 443–453. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2005.08.020

Salciccioli, J. D., Marshall, D. C., Sykes, M., Wood, A. D., Joppa, S. A., Sinha, M., & Lim, P. B. (2017). Basic life support education in secondary schools: A cross-sectional survey in London, UK. BMJ Open, 7(1), e011436. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011436

Salvatierra, G. G., Palazzo, S. J., & Emery, A. (2017). High School CPR/AED Training in Washington State. Public Health Nursing, 34(3), 238–244. https://doi.org/10.1111/phn.12293

Tanigawa, K., Iwami, T., Nishiyama, C., Nonogi, H., & Kawamura, T. (2011). Are trained individuals more likely to perform bystander CPR? An observational study. Resuscitation, 82(5), 523–528. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2011.01.027

Zvěřinová, G. (2018). Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů základních škol a gymnázií v České republice. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky biologie.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací