článek

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu IV (mimetické jevy)

Lubomír Hanel

informace

ročník: 28
rok: 2019
číslo: 2
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 15. 6. 2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.2.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Článek přináší některé příklady některých mimetických jevů u vodních či semiakvatických živočichů. Jedná se o rozmanité strategie týkající se využívání podobnosti s různými živými (zoomimeze, fytomimeze) či neživými objekty (allomimeze) či různého maskování, které se uplatňuje především ve vztahu dravce a kořisti. Krypse dává možnost zvířeti stát se ve svém přirozeném prostředí nenápadným, aby nebylo potenciálním pozorovatelem detekováno. Prokryptické zbarvení vede k přehlédnutí kořisti predátorem, naopak antikryptické zbarvení umožňuje lovci se dostat snáze ke kořisti. Při allokrypsi dochází k maskování pokrytím živočicha různými cizími částicemi z okolí. Somatolýza (disruptivní zbarvení) spočívá v „rozbití“ známého tvaru těla kořisti kontrastní kresbou na těle. Protistín je maskovací princip, při kterém se využívá znenápadnění oblých ploch, které jsou při slunečním světle dopadajícím shora zastíněny (takové plochy jsou zesvětleny). Varovné zbarvení je nápadné zbarvení či jiný typ signálu, kterým živočich varuje predátory, že je nepoživatelný, jedovatý či je schopen vlastní účinné obrany. Účelem deflexe je díky zvláštnímu zbarvení zaměřit útok predátora na méně citlivé či postradatelné části těla a zvýšit tak šanci kořisti na útěk. V článku jsou uvedeny příkladové druhy, na kterých lze ve školním či veřejném akváriu pozorovat uvedené typy mimetických jevů.


klíčová slova

mimikry, krypse, protistín, somatolýza, varovné zbarvení, deflexe, vodní živočichové, školní akvárium

plný text (PDF )

PDF

Reference

Ferry E. F., Hopkins G. R., Stokes A. N., Mohammadi S., Brodie E. D., Gall B. G. (2013): Do All Portable Cases Constructed by Caddisfly Larvae Function in Defense? Journal of Insect Science, 13: 5. doi: 10.1673/031.013.0501. https://doi.org/10.1673/031.013.0501

Gaino E., Cianficconi F., Rebora M., Todini B. (2002): Case‐building of some Trichoptera larvae in experimental conditions: Selectivity for calcareous and siliceous grains, Italian Journal of Zoology, 69: 2, 141-145. https://doi.org/10.1080/11250000209356451

Hanel L. (2017): Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu I (pohyb živočichů), Biologie, chemie, zeměpis, 4: 38-51. https://doi.org/10.14712/25337556.2017.4.4

Hanel L. (2018): Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu III (potravní chování vodních živočichů). Biologie, chemie, zeměpis, 4: 19-29. https://doi.org/10.14712/25337556.2018.4.3

Hanel L., Andreska J. (2013): Mimetismus u živočichů. Biologie, chemie, zeměpis, 4: 159-163.

Hanel L., Andreska J. (2015): „Mořský svět“ jako exkurzní místo. Biologie, chemie, zeměpis, 4: 164-170. 

Hansell, M. H. (1974): The house building of caddis larvae: a source of projects for schools. Journal of Biological Education, 8: 88–98. https://doi.org/10.1080/00219266.1974.9653920

Kjernsmo K., Grönholm M., Merilaita S. (2016): Adaptive constellations of protective marks: eyespots, eye stripes and diversion of attacks by fish. Animal Behaviour, 111: 189-195. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2015.10.028

Klein B. A. (2002): Par for the palette: Insects and Arachnids as Art Media, 175-197. In: Motte-Florac É., Thomas J. M. C. (eds.): Les insectes dans la tradition orale – Insects in oral literature and traditions, Paris-Louvain, Peeters-SELAF (Ethnosciences).

Komárek S. (2002): Nevtíravý půvab přetvářky a odstrašení. Vesmír, 81, 9: 497.

Komárek S. (2004): Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy. Dokořán, 190 s.

Kwong L., Mendez P. T., Resh V. H. (2011): Case-repair in three genera of caddisflies (Trichoptera). Zoosymposia, 5: 269-278.

Lellák J., Kořínek V., Fott J., Kořínková J., Punčochář P. (1972): Biologie vodních živočichů. Skriptum Fakulty přírodovědecké Unverzity Karlovy. SPN Praha, 220 s.

Novák K. (1962): Chrostíci, jejich chov a pozorování. Živa, 3: 104-107.

Novák K. (1968): Trichoptera – Chrostíci. In: V. Skuhravý et al.: Metody chovu hmyzu. 202-207, Academia, Praha.

Sedlák E. (1980): Řád Chrostíci – Trichoptera 163-220. In: Rozkošný R. a kol.: Klíč vodních larev hmyzu. Academia, Praha, 524 s.

Sewell A. (2010): Aquarium fish: Physical Crypsis: Mimicry and Camouflage. Advanced Aquarist. 9, 3. Dostupné na: https://www.advancedaquarist.com/2010/3/fish2.

Skuhravý V. a kol. (1968): Metody chovu hmyzu. Academia, Praha, 288 s.

Wiggins G. B. (2007): Caddisflies: Architects Under Water. American Entomologist, summer: 78-85. https://doi.org/10.1093/ae/53.2.78

Wingerter K. (2015): The ecology of coloration. Reefs Magazine, Winter 2015. Dostupné na: https://reefs.com/magazine/ecology-coloration-fishes/.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací