článek

Jírovec maďal ve výuce – reprodukční orgány

Petr Novotný, Vanda Janštová

informace

ročník: 28
rok: 2019
číslo: 3
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 30. 9. 2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.3.1
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Tento příspěvek je věnován jírovci maďalu jako vhodnému modelovému organismu pro výuku botaniky na všech stupních našich škol. Jírovec je díky obecnému rozšíření, velkým a nápadným orgánům doslova predisponován k didaktizaci ve výuce botaniky. Protože můžeme s jistotou předpokládat, že je žákům obecně známý, umožňuje snadné propojení výuky a jejich předchozích znalostí a zkušeností. Příspěvek se soustředí zejména na ty morfologicko-anatomické vlastnosti, které mohou posloužit pro demonstraci výukových témat a které jsou nápadné či typicky vyvinuté – nejprve představuje původ stromu (geografický i etymologický), poté je věnován vegetativním a závěrem reprodukčním orgánům. Část představuje také parazita klíněnku jírovcovou. Podává popis všech aspektů a širších souvislostí, které mohou být ve školní výuce přínosné; nesnaží se je prezentovat formou návrhu projektu či ucelených aktivit, spíše by měl inspirovat a podnítit k laboratorní a terénní práci v hodinách biologie. Věříme, že vyučující si sami vyberou aktivity, které jsou vhodné právě pro jejich výuku. Vedle botanického obsahu přináší také souvislosti k výuce mikrobiologie či chemie; usnadňuje tak využití mezioborových témat jak v rámci biologie, tak v rámci přírodních věd. Článek je rozdělen do dvou navazujících dílů, tento, závěrečný, je věnován generativním orgánům.


klíčová slova

modelový organismus, anatomie, rostliny, morfologie, Aesculus hippocastanum, exkurze, výuka botaniky, pokus

plný text (PDF )

PDF

Reference

Benedix, E. H., Fukarek, F., & Danert, S. (1973). Urania Pflanzenreich in 3 Bänden. Bd. 3: Höhere Pflanzen. Leipzig: Urania.

Calic, D., & Radojevic, L. (2017). Horse chestnut pollen quality. Genetika, 49(1), 105–115. https://doi.org/10.2298/GENSR1701105C

Durka, W. (2002). Blüten-und Reproduktionsbiologie. BIOLFLOR – eine Datenbank zu biologisch-ökologischen Merkmalen der Gefässpflanzen in Deutschland. Schriftenreihe für Vegetationskunde, 38, 133–175.

Horáček, P. (2007). Encyklopedie listnatých stromů a keřů (Vyd. 1). Brno: Computer Press.

Horáková, I. (1993). Morfologicko-ekologická studie květenství a květu druhu Aesculus hippocastanum L. (Diplomová práce). Univerzita Karlova v Praze, Praha.

Chwil, M., Weryszko-Chmielewska, E., Sulborska, A., & Michonska, M. (2013). Micromorphology of trichomes in the flowers of the horse chestnut Aesculus hippocastanum L. Acta Agrobotanica, 66(4). https://doi.org/10.5586/aa.2013.050

Jakub, J. (2018). SBĚR KAŠTANŮ A ŽALUDŮ | Oficiální webové stránky NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Získáno 8. říjen 2018, z http://www.npcs.cz/sberkastanuazaludu

Klotz, S., Kühn, I., Durka, W., & Briemle, G. (2002). BIOLFLOR: Eine Datenbank mit biologisch-ökologischen Merkmalen zur Flora von Deutschland (Roč. 38). Bundesamt für Naturschutz Bonn.

Krahulcová, A., Trávníček, P., Krahulec, F., & Rejmánek, M. (2017). Small genomes and large seeds: chromosome numbers, genome size and seed mass in diploid Aesculus species (Sapindaceae). Annals of Botany, 119(6), 957–964. https://doi.org/10.1093/aob/mcw261

Lunau, K. (1996). Unidirectionality of floral colour changes. Plant Systematics and Evolution, 200(1–2), 125–140. https://doi.org/10.1007/BF00984753

Macior, L. W. (1978). Pollination Ecology of Vernal Angiosperms. Oikos, 30(3), 452–460. https://doi.org/10.2307/3543340

McMillan Browse, P. (1982). Propagation of the Hardy Horse Chestnuts and Buckeyes. The Plantsman, (4), 150–164.

Missouri Botanical Garden. (2015). Aesculus hippocastanum „Baumannii" – Plant Finder. Získáno 14. září 2018, z http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=243485&isprofile=0&

Nefronus. (2018a). English: floral diagram of Aesculus hippocastanum. Získáno z https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aesculus_hippocastanum_floral_diagram_colored.svg

Nefronus. (2018b). English: stamens in the flower of Aesculus hippocastanum: left – young, right – older flower. Získáno z https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aesculus_hippocastanum_stamens.svg

Percival, M. S. (1955). The presentation of pollen in certain angoi-sperms and its collection by Apis mellifera. New Phytologist, 54(3), 353–368. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.1955.tb06192.x

Radojevic, L., Marinkovic, N., & Jervremovic, S. (2000). Influence of the sex of flowers on androgenesis in Aesculus hippocastanum L. anther culture. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant, 36(6), 464–469. https://doi.org/10.1007/s11627-000-0083-6

Reddi, C. S., & Bai, G. M. (1984). Butterflies and pollination biology. Proceedings: Animal Sciences, 93(4), 391–396. https://doi.org/10.1007/BF03186258

Rizzi‐Longo, L., Pizzulin‐Sauli, M., Stravisi, F., & Ganis, P. (2007). Airborne pollen calendar for Trieste (Italy), 1990–2004. Grana, 46(2), 98–109. https://doi.org/10.1080/00173130701302826

Ronse De Craene, L. P. (2010). Floral diagrams: an aid to understanding flower morphology and evolution (1st publ.). New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511806711

Skalická, A. (1997). Květena ČR, díl 5. (B. Slavík, Ed.). Praha: Academia.

Slavíková, Z., & Svobodová, D. (1976). Stavba květu a průběh kvetení u jírovce obecného – Aesculus hippocastanum L. Živa, 24(3), 93–94.

van der Pijl, L. (1957). On the arilloids of Nephelium, Euphoria, Litchi and Aesculus, and the seeds of Sapindaceae in general. Acta botanica neerlandica, 6(5), 618–641. https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.1957.tb00601.x

Weryszko-Chmielewska, E., & Chwil, M. (2017). Structure of floral nectaries in Aesculus hippocastanum L. Acta Botanica Croatica, 76(1), 41–48. https://doi.org/10.1515/botcro-2016-0049

Weryszko-Chmielewska, E., Tietze, M., & Michonska, M. (2012). Ecological features of the flowers of Aesculus hippocastanum L. and characteristics of Aesculus L. pollen seasons under the conditions of central-eastern Poland. Acta agrobotanica, 65(4). https://doi.org/10.5586/aa.2012.022

Wright, D. (1985). Aesculus in the Garden. The Plantsman, (6), 228–247.

www.pladias.cz. (2018). Pladias. Databáze české flóry a vegetace. Získáno z http://pladias.ibot.cas.cz/taxon/data/Aesculus%20hippocastanum


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací