článek

Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu IX. (chov nektonních ploštic)

Lubomír Hanel

informace

ročník: 30
rok: 2021
číslo: 1
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 24. 3. 2021
DOI: 10.14712/25337556.2021.1.3
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

K možným chovancům školního studenovodního akvária mohou patřit vodní nektonní ploštice, které se pohybují veslovitým plaváním pomocí třetího páru končetin s dlouhými tuhými brvami či alespoň drobnými chloupky. Dýchají vzdušný kyslík, který nabírají u vodní hladiny (klešťanky, bodule, znakoplavky, člunovky), jedinou vodní plošticí, která se nevynořuje k hladině, je hlubenka skrytá, dýchající pomocí tzv. plastronu. Všechny ploštice mají ústní ústrojí bodavě savého typu, sliny býložravých druhů obsahují leptavé látky rozkládající rostlinné tkáně, dravé druhy mají sliny toxické a po vstříknutí do těla kořisti způsobí její omráčení nebo usmrcení. Natrávená hmota je pak nasávána (jde tedy o mimotělní trávení). U některých druhů byla potvrzena stridulace třením určitých sklerotizovaných útvarů o různé části těla, čímž vyluzují skřípavé nebo pískavé zvuky. Ty slouží ke komunikaci mezi jedinci. Vajíčka kladou nektonní ploštice převážně do vodních rostlin, vývoj trvá obvykle rok (celý probíhá ve vodě) a zahrnuje obvykle pět instarů. Pro akvária jsou vhodné dravé znakoplavky (Notonectidae), případně drobné člunovky (Pleidae) – zástupci obou čeledí se vyznačují plaváním naznak, tedy hřbetem dolů. Zbývající prezentované čeledi plavou v obvyklé poloze (hřbetem nahoru). Dravé bodule (Naucoridae) připomínají vzhledem brouky potápníky. Obdobně jako znakoplavky dokážou citelně bodnout. Klešťanky (Corixidae) vystupují k hladině při nabrání vzduchu hlavou a hrudí napřed, což je rozdíl od znakoplavek, člunovek a bodulí, které se přibližují k hladině zadečkem napřed. Klešťanky jsou býložravé, všežravé i dravé. K bentickým reofilním druhům ploštic patří dravé hlubenky (Aphelocheiri­dae). Zástupce jednotlivých čeledí nektonních ploštic lze snadno chovat ve školním akváriu, kde lze dobře pozorovat jejich životní projevy.


klíčová slova

nektonní ploštice, znakoplavkovití, člunovkovití, klešťankovití, bodulovití, hlubenkovití, školní akvárium, chov, pozorování

plný text (PDF )

PDF

Reference

BOHDALOVÁ, M. (2018): Selektivita odchytu vodního hmyzu světelnou pastí. Bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra biologie, 45 s.

COOK, R. M. & COKRELL, B. J. (1978): Predator Ingestion Rate and its Bearing on Feeding Time and the Theory of Optimal Diets. Journal of Animal Ecology, 47, 2: 529-547. https://doi.org/10.2307/3799

DAHM, E. (1972): Zur Biologie von Notonecta glauca (Insecta, Hemiptera) unter besonderer Berücksichtigung der fischereilichen Schadwirkung. Int. Rev. Ges. Hydrobiol., 57: 429-461. https://doi.org/10.1002/ iroh.19720570306

GILLER, P. S. (1980): The Control of Handling Time and its Effects on the Foraging Strategy of a Heteropteran Predator, Notonecta. Journal of Animal Ecology, 49, 3: 699-712. https://doi.org/10.2307/4222

HÄDICKE, Ch. W. (2012): Die Mundwerkzeuge der Corixoidea (Heteroptera: Nepomorpha) und deren Evolution. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie, 18, 99.

HANEL, L. (1995): K nálezu ploštice hlubenky skryté v řece Blanici. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 34: 81-84. https://doi.org/10.14712/25337556.2018.2.2

HANEL, L. (2018): Náměty na pokusy a pozorování vodních živočichů ve školním akváriu II (dýchání vodních živočichů). Biologie, chemie, zeměpis, 2: 11-21.

HIRVONEN, H. (1992): Effects of backswimmer (Notonecta) predation on crayfish (Pacifastacus) young: autotomy and behavioural responses. Ann. Zool. Fenn., 29: 261-271.

HUDEC, K., KOLIBÁČ, J., LAŠTŮVKA, Z., PEŇÁZ, M. a kol. (2007): Příroda České republiky. Průvodce faunou. Academia, Praha, 440 s.

JAVOREK, V. (1978): Kapesní atlas ploštic a křísů. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 400 s.

KOVAC, D. (1993): A Quantitative Analysis of Secretion-Grooming Behaviour in the Water Bug Plea minutissima Leach (Heteroptera, Pleidae): Control by Abiotic Factors. Ethology, 93, 41-61. https://doi.org/10.1111/j.1439-0310.1993.tb00977.x

KOVAC, D. & MASCHWITZ, U. (1990): Sekretputzen bei Ilyocoris cimicoides (Heteroptera, Naucoridae). Nachr. Entomol. Ver. Apollo Frankfurt NF, 11: 155-164.

LE LOURAN, H. & CLOAREC, A. (1997): Insect predation on pike fry. Journal of Fish Biology, 50, 366-370. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1997.tb01364.x

LELLÁK, J., KOŘÍNEK, V., FOTT, J., KOŘÍNKOVÁ, J. & PUNČOCHÁŘ, P. (1972): Biologie vodních živočichů. Skriptum Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty přírodovědecké, SPN Praha, 220 s.

LEMB, M. & MAIER, G. (1996): Prey selection by the water bugs Aphelocheirus aestivalis Fabr. (Heteroptera: Aphelocheiridae). Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie, 81: 481-490. https://doi.org/10.1002/ iroh.19960810316

OBENBERGER, J. (1958): Entomologie IV. Systematická část 3. Nakl. ČSAV, Praha, 215 s.

PAPÁČEK, M. (1988): Melanotická forma znakoplavky Notonecta glauca L. (Heteroptera, Notonectidae) z jižních Čech. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy, 28, 2: 45-50.

PAPÁČEK, M. (2012): On the benthic water bug Aphelocheirus aestivalis (FABRICIUS, 1794) (Heteroptera, Aphelocheiridae): Minireview. Entomologica Austriaca, 19: 9-19.

PETÁK, E., ERÖS, T. & BAKONYI, G. (2014): Habitat use and movement activity of two common predatory waterbug species,Nepa cinerea L., 1758 and Ilyocoris cimicoides (L., 1758) (Hemiptera: Nepomorpha): field and laboratory observations. Aquatic Insects, 36, 3-4, 231-243. https://doi.org/10.1080/01650424.2015.1079638

PILAŘOVÁ, S. (2014): Individuální růst a variabilita časných preimaginálních stádií vodní ploštice bodule obecné (Ilyocoris cimicoides) (Heteroptera: Nepomorpha: Naucoridae). Magisterská diplomová práce, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 65 s.

POPHAM, E. J. (1960): On the respiration of aquatic Hemiptera (Heteroptera) with special reference to the Corixidae. Journal of Zoology, 135, 2: 209-242. https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.1960.tb05842.x

RYBAK, J. I. (1971): Prezwodnik do rozpoznawania niektórych bezkregowych zwierzat slodkovodnych. Polska Akademia nauk, Warszawa, 75 s.

SUEUR, J., MACKIE, D. & WINFMILL, J. F. C. (2011): So Small, So Loud: Extremely High Sound Pressure Level from a Pygmy Aquatic Insect (Corixidae, Micronectinae). PLoS One. 6(6): e21089. Published online 2011 Jun 15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021089

ŠRETROVÁ, M. (2019): Potravní biologie sladkovodních ploštic (Heteroptera: Nepomorpha). Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 38 s.

ŠVAŇHALOVÁ, B. (2006): Biologie hlubenky skryté – Aphelocheirus aestivalis (Heteroptera, Nepomorpha) a aktuální stav rozšíření v České republice. Bakalářská práce, Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, 30 s.

ŠVEHLA, J. (2012): Katalog vodních ploštic čeledi Pleidae (Hemiptera: Heteroptera: Nepomorpha): biologie, přehled druhů, rozšíření, diagnóza taxonů. Bakalářská práce, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 98 s.

ULIKOWSKI, D., CHYBOWSKI, Ł. & TRACZUK, P. (2018): Predation impact of common backswimmer (Notonecta glauca L.) on juvenile narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Esch.). Aquac. Res., 49, 5: 2072-2077. https://doi.org/10.1111/are.13664


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací