článek

Pozorování ptáků na nezamrzlých vodních plochách: exkurze pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Lukáš Rokos, Lenka Pavlasová, Milan Junášek, Romana Matějková, Jitka Pražáková, Blanka Škantová, Jiří Švehla, Štěpánka Zikmundová

informace

ročník: 28
rok: 2019
číslo: 3
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 30. 9. 2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.3.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Exkurze jsou důležitou součástí hodin přírodopisu a biologie, protože umožňují propojení teoretické a praktické složky výuky a prezentují žákům přírodniny v jejich přirozeném prostředí. Příspěvek uvádí konkrétní návrhy na uspořádání exkurze v zimním období s cílem pozorování vodního ptactva na nezamrzlých vodních plochách pro dvě věkové skupiny žáků: žáky primárního a nižšího sekundárního vzdělávání. Žáci v obou případech řeší s použitím přiloženého pracovního listu jednotlivé úkoly a učí se spolupracovat ve skupině při jejich zpracovávání. Exkurze jsou rozfázovány na úvodní školní část, vlastní terénní práci a závěrečnou školní část. Úkoly jsou koncipovány na úrovni nasměrovaného bádání, takže dané pracovní listy jsou vhodné i pro žáky, kteří nemají s tímto přístupem žádné zkušenosti. Při řešení úloh se žáci naučí, jak rozeznat různé druhy ptáků a pozorovat jejich chování, což jsou základní postupy výzkumné práce v zoologii obratlovců. Navržené exkurze byly prakticky ověřeny s žáky prvního stupně základní školy a se žáky z nižšího cyklu víceletého gymnázia a v příspěvku jsou představeny obě modifikace pracovních listů v závislosti na rozdílném věku žáků. Při praktickém ověření se ukázalo, že navržené materiály jsou aplikovatelné do výuky na obou vybraných stupních základního vzdělávání.


klíčová slova

výuka přírodopisu, exkurze, pozorování ptáků

plný text (PDF )

PDF

Reference

Andreska, J. (2015). Exkurze zaměřená na zoologii obratlovců. In Pavlasová et al., Přírodovědné exkurze ve školní praxi. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

BOUCHER, M. (2003). Stopy zvěře: Kapesní průvodce. Praha: Ottovo nakladatelství – CESTY, 264 s.

Buck, B. L., Bretz, S. L. & Towns, M. H. (2008). Characterizing the level of inquiry in the undergraduate laboratory. Journal of College Science Teaching, 38(1), 52–58.

Dungel, J. & Hudec, K. (2016). Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250 s.

Hudec, K., Kolibáč, J., Laštůvka, Z. & Peňáz, M. et al. (2007). Příroda České republiky. Praha: Academia, 439 s.

Hume, R. (2016). Ptáci Evropy. Praha: Knižní klub, 448 s.

Pavlasová, L. (2014). Přehled didaktiky biologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 58 s.

Pavlasová, L., Hrouda, L., Teodoridis, V., Andreska, J., Říhová, D., Vančata, V., Novotný, P., Řezníček, J. & Novotná, M. (2015). Přírodovědné exkurze ve školní praxi. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Richarz, K. (2009). Atlas stop zvířat: Jak je poznávat a určovat. Praha: Academia, 189 s.

ROKOS, l. (2012). Využití expozice Třeboňsko – Krajina a lidé při výuce zoologie obratlovců. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 144 s.

Slabeyová, K., Klvaňová, A., Viktora, L. & Hošek, J. (2017). Ptáci pražských mokřadů. Praha: ČSO, 28 s.

STUCHLÍKOVÁ, I. (2010, březen). O badatelsky orientovaném vyučování. In M. Papáček (Ed.), Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (129–135). DiBi 2010. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta.

ŠVECOVÁ, M. (2002). Exkurze jako prostředek propojení teoretické a praktické složky výuky na vysoké škole. In Inovace vysokoškolské výuky v en­vironmentálních oborech (71–74). Praha: Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací