article

Birdwatching on non-frozen bodies of water: field trip for primary and lower-secondary level

Lukáš Rokos, Lenka Pavlasová, Milan Junášek, Romana Matějková, Jitka Pražáková, Blanka Škantová, Jiří Švehla, Štěpánka Zikmundová

information

volume: 28
year: 2019
issue: 3
fulltext: PDF

online publishing date: 30/9/2019
DOI: 10.14712/25337556.2019.3.2
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

The field trips are important part of biology lessons because they enable to connect the theoretical and practical part of teaching and to present the products of nature in their natural environment. This proposal is focused on field trip during winter season in which the students observe the birds on non-frozen bodies of water and it is intended for primary and lower secondary students. Both field trips are divided into initial phase at school, the phase in the field and the summary performed at school again. Students in both cases solve the worksheets and learn to cooperate in the group during dealing with different tasks. These tasks are designed as lower levels of inquiry so these worksheets are suitable for students with minimal inquiry experience. They will also learn how to recognize different species of birds and observe their behavior, which are the main research procedures in vertebral zoology. The field trip was performed with the students from primary level and students from lower cycle of grammar school. We present both modification of worksheets in this paper based on different age of students. It was verified that proposed materials are applicable into the practice at both selected educational levels.


keywords

science teaching, field trip, birdwatching

fulltext (PDF )

PDF

References

Andreska, J. (2015). Exkurze zaměřená na zoologii obratlovců. In Pavlasová et al., Přírodovědné exkurze ve školní praxi. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

BOUCHER, M. (2003). Stopy zvěře: Kapesní průvodce. Praha: Ottovo nakladatelství – CESTY, 264 s.

Buck, B. L., Bretz, S. L. & Towns, M. H. (2008). Characterizing the level of inquiry in the undergraduate laboratory. Journal of College Science Teaching, 38(1), 52–58.

Dungel, J. & Hudec, K. (2016). Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 250 s.

Hudec, K., Kolibáč, J., Laštůvka, Z. & Peňáz, M. et al. (2007). Příroda České republiky. Praha: Academia, 439 s.

Hume, R. (2016). Ptáci Evropy. Praha: Knižní klub, 448 s.

Pavlasová, L. (2014). Přehled didaktiky biologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 58 s.

Pavlasová, L., Hrouda, L., Teodoridis, V., Andreska, J., Říhová, D., Vančata, V., Novotný, P., Řezníček, J. & Novotná, M. (2015). Přírodovědné exkurze ve školní praxi. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Richarz, K. (2009). Atlas stop zvířat: Jak je poznávat a určovat. Praha: Academia, 189 s.

ROKOS, l. (2012). Využití expozice Třeboňsko – Krajina a lidé při výuce zoologie obratlovců. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 144 s.

Slabeyová, K., Klvaňová, A., Viktora, L. & Hošek, J. (2017). Ptáci pražských mokřadů. Praha: ČSO, 28 s.

STUCHLÍKOVÁ, I. (2010, březen). O badatelsky orientovaném vyučování. In M. Papáček (Ed.), Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (129–135). DiBi 2010. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta.

ŠVECOVÁ, M. (2002). Exkurze jako prostředek propojení teoretické a praktické složky výuky na vysoké škole. In Inovace vysokoškolské výuky v en­vironmentálních oborech (71–74). Praha: Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí.


We use cookies to analyse our traffic. More information