článek

Přírodověda, přírodopis a biologie v RVP – na co se zaměřit v budoucích revizích?

Jakub Holec

informace

ročník: 29
rok: 2020
číslo: 2
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 30. 5. 2020
DOI: 10.14712/25337556.2020.2.3
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Článek se zaměřuje na plánované revize rámcových vzdělávacích programů v přírodovědě, přírodopise a biologii. Hlavním cílem textu je informovat učitele, odbornou i širokou veřejnost o tom, co již v přípravě na revize kurikula proběhlo, a pro širší diskusi shrnout základní východiska pro revize českého kurikulárního rámce v oblasti vzdělávání o živé a neživé přírodě. Pro revize oborového kurikula je vnímána důležitost spolupráce uvnitř oborové komunity tvořené didaktiky z řad učitelů, výzkumníků vysokých škol, pracovníků organizací a institucí aktivních v oblasti přírodovědného vzdělávání na všech úrovních vzdělávacího systému. Článek přináší informace o úvodní anketě a navazující diskusi s učiteli. Dále je zmíněna analytická podkladová studie pro revize RVP v oblasti vzdělávání o živé přírodě. Součástí článku je návrh konceptů biologického vzdělávání pro další diskusi a nastínění možného postupu k revidování přírodovědných oborů v RVP včetně podmínek, které jsou pro realizaci záměru rozhodující. Návrh revize oborového kurikula vychází z akcentu na jádrové oborové myšlenky a sdílení zkušeností učitelů a dalších vzdělavatelů (odborných pracovníků vysokých škol, zástupců neziskových organizací v oblasti přírodovědného vzdělávání apod.) s náměty do výuky, které zvyšují motivaci žáků, jejich pokrok v učení a úroveň přírodovědné gramotnosti.


klíčová slova

kurikulum, živá příroda, biologie, tvorba a revize kurikula, rámcový vzdělávací program

plný text (PDF )

PDF

Reference

Blažek, R., Příhodová, S. (2016). Mezinárodní šetření PISA 2015. Národní zpráva Přírodovědná gramotnost. Praha: Česká školní inspekce.

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy. Pedagogická orientace, 25(1), 9–31. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-1-9

Dvořák, L., Dvořáková, I., & Koudelková, V. (2018). K problematice fyzikálního vzdělávání v ČR před revizemi RVP – podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů. Národní ústav pro vzdělávání a Fyzikální pedagogická společnost. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/3514_1_1/

Harlen, W. (2010). Principles and big ideas of science education. Association for Science Education.

Holec, J., & Dvořák, D. (2019). Přírodovědné standardy další generace v USA – reálná změna k lepšímu či jen vize tvůrců? Pedagogika, 69(1), 75–94.

Holec, J. (2019). Pojetí přírodních věd v projektovaných kurikulárních dokumentech vybraných zemí (Disertační práce). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/158787/

Hutchinson, C., & Hayward, L. (2005). The journey so far: Assessment for learning in Scotland. Curriculum Journal, 16(2), 225–248. https://doi.org/10.1080/09585170500136184

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634–663. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634

Janík, T. (2018). Od obsahu vzdělávání k žákově znalosti: kritická místa na cestě do školy a ze školy. Arnica 8, 1, 1–8. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.

Janík, T., Janko, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Pavlas, T., Vlčková, K. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích – výsledky dotazníkového šetření. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Janoušková, S., Rusek, M., Černá, M. (2019). Podkladová studie chemie. Národní ústav pro vzdělávání. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/3632_1_1/

Janoušková, S., Žák, V., Rusek, M. (2019). Koncept přírodovědné gramotnosti v České republice: analýza a porovnání. Studia paedagogica, 24(3), 93–109. https://doi.org/10.5817/SP2019-3-4

Janštová, V., Holec, J. (2019). Inovace kurikula biologie a geologie: názory učitelů a hlavní principy pro budoucí vývoj kurikula. In M. Rusek & K. Vojíř (Eds.) Project-based Education and other activating Strategies in Science Education XVI. Charles University, Faculty of Education.

National Research Council. (2012). A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas. Committee on a Conceptual Framework for New K-12 Science Education Standards. Board on Science Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press.

NGSS Lead States (2013). Next Generation Science Standards: For States, By States. Washington, DC: The National Academies Press. Dostupné z https://www.nextgenscience.org/

Pešková, K., Spurná, M., & Knecht, P. (2019). Teachers’ acceptance of curriculum reform in the Czech Republic: one decade later. CEPS Journal, 9(2), 73–97. https://doi.org/10.26529/cepsj.560

Rokos, L., Holec, J., Čiháková, K., Daniš, P., Doubková, A., Janštová, V., Jáč, M., Kroufek, R., Pechoušková, R., Pražáková, M., Pražienka, M., Vágnerová, P. (2019). Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů v oblasti vzdělávání o živé a neživé přírodě: Jak budeme učit přírodopis, biologii a geologii v příštích letech? Národní ústav pro vzdělávání. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/3642_1_1/

Scottish Government. (bez data). Curriculum for Excellence: Experiences and outcomes. Dostupné z www.education.gov.scot/Documents/all-experiences-and-outcomes.pdf

Straková, J. (2013). Jak dál s kurikulární reformou. Pedagogická orientace, 23(5), 734–744. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-734

Štech, S. (2013). Když je kurikulární reforma evidence-less. Pedagogická orientace, 23(5), 615–633. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-615

Tupý, J. (2018). Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8998-2018

Veselý, A., Fischer, J., Jabůrková, M., Pospíšil, M., Prokop, D., Sáblík, R., Stuchlíková, I., Štech, S. (2019). Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Pracovní verze ze dne 31. 10. určená k diskusi. EDU 2030+. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

Yates, L., & Young, M. (2010). Globalisation, knowledge and the curriculum. European Journal of Education, 45(1), 4–10. https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2009.01412.x

Young, M. (2008). From constructivism to realism in the sociology of the curriculum. Review of Research in Education, 32(1), 1–28. https://doi.org/10.3102/0091732X07308969

Young, M., & Muller, J. (2010). Three educational scenarios for the future: lessons from the sociology of knowledge. European Journal of Education, 45(1), 11–27. https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2009.01413.x

Žák, V., & Kolář, P. (2018). Proměny fyzikálního kurikula – první výsledky analýzy mezinárodních zdrojů. Scientia in Educatione, 9(1). https://doi.org/10.14712/18047106.1034


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací