article

Biology in Primary and Secondary Schools—What to Focus on During Next Revisions?

Jakub Holec

information

volume: 29
year: 2020
issue: 2
fulltext: PDF

online publishing date: 30/5/2020
DOI: 10.14712/25337556.2020.2.3
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

The article is focused on planned revisions to the Framework Education Programs for life science and biology education. The main aim of the text is to inform teachers, researchers and the broader public with an interest in education about what has already been done in preparation for the national curriculum revision and to summarize, for a wider discussion, the basic starting points for reviewing the framework of the Czech curriculum in the fields of life science and biology education. For the revision of the curriculum, the importance of cooperation within the disciplinary community consisting of teachers, university researchers, members of organizations and institutions participating in the life science and biology education of pupils at all levels of the educational system is observed. The article provides information about an initial survey, a questionnaire, and subsequent discussions with teachers. Furthermore, an analytical study for life science and biology education is mentioned. The article also proposes broader concepts of biological education for further discussion and outlines a possible procedure to revise the biology curriculum in the FEP, including the conditions that are crucial for the implementation of the curriculum framework. The proposal for revision of the curriculum is based on an emphasis on core disciplinary ideas and sharing the experience of teachers and other educators (academics, representatives of non-profit organizations in the field of biology education, etc.) with suggestions for developing scientific literacy.


keywords

curriculum, life science, biology, curriculum development and revision, Framework Education Program

fulltext (PDF )

PDF

References

Blažek, R., Příhodová, S. (2016). Mezinárodní šetření PISA 2015. Národní zpráva Přírodovědná gramotnost. Praha: Česká školní inspekce.

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy. Pedagogická orientace, 25(1), 9–31. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-1-9

Dvořák, L., Dvořáková, I., & Koudelková, V. (2018). K problematice fyzikálního vzdělávání v ČR před revizemi RVP – podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů. Národní ústav pro vzdělávání a Fyzikální pedagogická společnost. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/3514_1_1/

Harlen, W. (2010). Principles and big ideas of science education. Association for Science Education.

Holec, J., & Dvořák, D. (2019). Přírodovědné standardy další generace v USA – reálná změna k lepšímu či jen vize tvůrců? Pedagogika, 69(1), 75–94.

Holec, J. (2019). Pojetí přírodních věd v projektovaných kurikulárních dokumentech vybraných zemí (Disertační práce). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/158787/

Hutchinson, C., & Hayward, L. (2005). The journey so far: Assessment for learning in Scotland. Curriculum Journal, 16(2), 225–248. https://doi.org/10.1080/09585170500136184

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634–663. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634

Janík, T. (2018). Od obsahu vzdělávání k žákově znalosti: kritická místa na cestě do školy a ze školy. Arnica 8, 1, 1–8. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň.

Janík, T., Janko, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Pavlas, T., Vlčková, K. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích – výsledky dotazníkového šetření. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Janoušková, S., Rusek, M., Černá, M. (2019). Podkladová studie chemie. Národní ústav pro vzdělávání. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/3632_1_1/

Janoušková, S., Žák, V., Rusek, M. (2019). Koncept přírodovědné gramotnosti v České republice: analýza a porovnání. Studia paedagogica, 24(3), 93–109. https://doi.org/10.5817/SP2019-3-4

Janštová, V., Holec, J. (2019). Inovace kurikula biologie a geologie: názory učitelů a hlavní principy pro budoucí vývoj kurikula. In M. Rusek & K. Vojíř (Eds.) Project-based Education and other activating Strategies in Science Education XVI. Charles University, Faculty of Education.

National Research Council. (2012). A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas. Committee on a Conceptual Framework for New K-12 Science Education Standards. Board on Science Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press.

NGSS Lead States (2013). Next Generation Science Standards: For States, By States. Washington, DC: The National Academies Press. Dostupné z https://www.nextgenscience.org/

Pešková, K., Spurná, M., & Knecht, P. (2019). Teachers’ acceptance of curriculum reform in the Czech Republic: one decade later. CEPS Journal, 9(2), 73–97. https://doi.org/10.26529/cepsj.560

Rokos, L., Holec, J., Čiháková, K., Daniš, P., Doubková, A., Janštová, V., Jáč, M., Kroufek, R., Pechoušková, R., Pražáková, M., Pražienka, M., Vágnerová, P. (2019). Podkladová studie k revizi rámcových vzdělávacích programů v oblasti vzdělávání o živé a neživé přírodě: Jak budeme učit přírodopis, biologii a geologii v příštích letech? Národní ústav pro vzdělávání. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/3642_1_1/

Scottish Government. (bez data). Curriculum for Excellence: Experiences and outcomes. Dostupné z www.education.gov.scot/Documents/all-experiences-and-outcomes.pdf

Straková, J. (2013). Jak dál s kurikulární reformou. Pedagogická orientace, 23(5), 734–744. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-734

Štech, S. (2013). Když je kurikulární reforma evidence-less. Pedagogická orientace, 23(5), 615–633. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-615

Tupý, J. (2018). Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017. Brno: Masarykova univerzita. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8998-2018

Veselý, A., Fischer, J., Jabůrková, M., Pospíšil, M., Prokop, D., Sáblík, R., Stuchlíková, I., Štech, S. (2019). Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Pracovní verze ze dne 31. 10. určená k diskusi. EDU 2030+. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

Yates, L., & Young, M. (2010). Globalisation, knowledge and the curriculum. European Journal of Education, 45(1), 4–10. https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2009.01412.x

Young, M. (2008). From constructivism to realism in the sociology of the curriculum. Review of Research in Education, 32(1), 1–28. https://doi.org/10.3102/0091732X07308969

Young, M., & Muller, J. (2010). Three educational scenarios for the future: lessons from the sociology of knowledge. European Journal of Education, 45(1), 11–27. https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2009.01413.x

Žák, V., & Kolář, P. (2018). Proměny fyzikálního kurikula – první výsledky analýzy mezinárodních zdrojů. Scientia in Educatione, 9(1). https://doi.org/10.14712/18047106.1034


We use cookies to analyse our traffic. More information