článek

AKÁ JE ÚROVEŇ GEOGRAFICKÝCH VEDOMOSTI SLOVÁKOV? PRÍSPEVOK K DISKUSII O ÚČINNOSTI GEOGRAFICKÉHO VZDELÁVANIA NA SLOVENSKU

Štefan Karolčík, Veronika Živická, Elena Čipková

informace

ročník: 31
rok: 2022
číslo: 4
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 2. 3. 2023
DOI: 10.14712/25337556.2022.4.1
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Odborné uchopenie problematiky účinnosti vzdelávania ako vzťahu medzi želanými (očakávanými) cieľmi a dosiahnutými výsledkami je mimoriadne náročná úloha. Ak vychádzame z predpokladu, že snaha o efektívnosť vzdelávania je správny a spoločensky opodstatnený zámer, potrebujeme poznať nástroje, ktorými sme schopný účinky vzdelávania merať aj výsledok, ku ktorému sa chceme priblížiť. Aký je však skutočný zmysel geografického vzdelávania? Kto rozhoduje o tom, čo považovať za želateľný výsledok? A je snaha o dosiahnutie výkonov definovaných vo vzdelávacích štandardoch zmyslom vzdelávania? Na Slovensku neboli doposiaľ na celonárodnej úrovni uskutočnené výskumy zaoberajúce sa zisťovaním efektívnosti geografického vzdelávania. V našom článku dôkladnejšie skúmame iba jeden z možných ukazovateľov účinnosti geografického vzdelávania, ktorým je dosiahnutá úroveň konceptuálnych (z pohľadu geografie zásadných) vedomostí. To si vyžadovalo vytvorenie neštandardizovaného didaktického testovacieho nástroja, zameraného na najdôležitejšie témy a učivo z 5. ročníka základnej školy.  Ten bol aplikovaný na súbore dospelej slovenskej populácie, ktorý tvorilo 201 respondentov (104 mužov, 197 žien) vo veku 18 – 65 rokov. Výsledky testovania ukázali pomerne vysokú priemernú úspešnosť riešenia úloh respondentmi (72,48%). Z jednotlivých tematických celkov respondenti dosiahli najhoršie výsledky z Kartografie (61,78%) a Planetárnej geografie (68,22%).


klíčová slova

účinnosť vzdelávania, geografické vzdelávanie, vedomosti

plný text (PDF )

PDF

Reference

Aikaterini, K. (2014). Geography teacher quality and effectiveness: Lower Secondary School Students' points of view. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/237537714_Geography_teacher_quality_and_effectiveness_Lower_Secondary_School_Students'_points_of_view [cit: 18-04-2019].

Adeyemi, T.O. (2008). Effective teaching of geography in Secondary schools in Ondo State, Nigeria, The Social Science 3 (2): 200 – 206, 2008. Medwell Journals. https://doi.org/10.4314/ajesms.v3i1.38607

Darling Hammond, L. (2000). Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence. Education Policy Analysis Archives, 2000,8(1). https://doi.org/10.14507/epaa.v8n1.2000

EFFECTIVENESS noun (2022, apríl 24). In Oxford Learner´s Dictionaries | Find definitions, translations and... Dostupné na: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (1998). Multivariate data analysis. Vol. 5, No. 3, 209-219. New Jersey: Prentice Hall.

Hanushek EA, Ruhose J & Woessmann L (2015). Economic gains for U.S. states from educational reform.’ CESifo Working Papers 5662 Center for Economic Studies and Ifo Institute. https://doi.org/10.3386/w21770

Hanushek, E.A. & Woessmann, L. (2010). The economics of international differences in educational achievement. In: Hanushek, E.A., Machin, S.J. & Woesmann, L. (eds). Handbook of the Economics of Education, Volume 3. Elsevier: Amsterdam, pp 89–200. https://doi.org/10.3386/w15949

Hanushek, E.A., & Woessmann, L. (2012). The economic benefit of educational reform in the European Union. CESifo Economic Studies 58(1):73–109. https://doi.org/10.1093/cesifo/ifr032

Likavský, P. (2005). Odpovedajú poznatky žiakov 8. ročníka základných škôl požiadavkám vzdelávacieho štandardu? Geografia, 13(3), s. 116-120.

Likavský, P., & Ružeková, M. (2004a). Vedomostná úroveň žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ vo vzťahu k vzdelávaciemu štandardu: 1. časť. Geografia, 12(3):128-131.

Likavský, P., & Ružeková, M. (2004b). Vedomostná úroveň žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ vo vzťahu k vzdelávaciemu štandardu: 2. časť. Geografia, 12(4):163-166.

McBer, H. (2000). Research into Teacher Effectiveness. A Model of Teacher Effectiveness. London: DfEE (Department for Education and Employment), ISBN 1 84185 311 9.

Ružeková, M. & Englmanová, Z., 2005: Vedomostná úroveň žiakov 5. ročníka ZŠ vo vzťahu k vzdelávaciemu štandardu: 1.časť. In: Geografia, 13( 2): 77-79.

Starý, K., & Chvál, M. (2006). Kvalita a efektivita výuky: metodologické přístupy. In: Janíková, M., Vlčková, K. a kol. Výzkum výuky: Tematické oblasti, výskumné přístupy, a metody. Brno: Paido 2009.

Wang, M. C., Haertel, G. D., & Walberg, H. J. (1993). Toward a knowledge base for school learning. Review of Educational Research, 1993, 63(3):249 – 294. https://doi.org/10.3102/00346543063003249


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací