článek

Jak současná paleogenetika přispívá ke změně našeho chápání vzniku, vývoje a migrací moderních lidských skupin

Václav Vančata

informace

ročník: 27
rok: 2018
číslo: 1
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 1. 4. 2018
DOI: 10.14712/25337556.2018.1.4
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Paleogenetika se stává stále důležitější součástí paleoantropologie i evoluční antropologie. Výzkum starobylé DNA (a-DNA) nám umožňuje rekonstruovat genom našich nejbližších předků a příbuzných, starobylého Homo sapiens, neandrtálců, i nově objevené lidské skupiny – denisovanů. Pro rozvoj paleogenetiky a lepší využití jejích výsledků v antropologii byl důležitý rozvoj nových metodologií tzv. high-throughput (vysoce úplné, skrz naskrz) sekvenování. To umožnilo vytváření stále dokonalejších a úplnějších DNA knihoven a jejich další využití v paleogenetických studiích. Z hlediska paleoantropologie a evoluční antropologie jsou nejdůležitější tyto výsledky: kompletní zmapování genomu neandrtálců, denisovanů a anatomicky moderního člověka, které umožňuje porovnávání všech zkoumaných skupin z hlediska jejich hybridizace a sledování genetických příměsí (admixtures) u současných lidských populací. Nejstarobylejší genom byl popsán u původních obyvatel Austrálie, u kterých bylo zjištěno, že mají až 6 % příměsi genomu denisovanů. Naopak genom původních Afričanů nebyl ovlivněn žádnou jinou lidskou formou. Evropané a Asiaté mají prokazatelně některé geny neandrtálců, jihovýchodní Asiaté pak mohou mít i geny denisovanů. Zásadní význam má zmapování genomu archaického Homo sapiens, které prokazuje, že Homo sapiens jako druh vznikl před minimálně 750 tisíci lety.


klíčová slova

evoluce člověka, paleoantropologie, paleogenetika, starobylá DNA, archaický Homo sapiens, Neandrtálci, Denisované, anatomicky moderní člověk

plný text (PDF )

PDF

Reference

Andre´s, A., M., Nowick, K. (2014). Editorial overview: Genetics of human evolution: The genetics of human origins. Current Opinion in Genetics & Development, 29, 5-7. https://doi.org/10.1016/j.gde.2014.11.001

Antón, S., C. (2003). A Natural History of H. erectus. Yearbook of Physical Anthropology 46,126-170. https://doi.org/10.1002/ajpa.10399

Antón, S, C., Spoor, F., Fellmann, C., D., Swisher III, C., C. (2007). Defining Homo erectus: Size Considered. In: Henke, W., Tattersall, I., Hardt T., (eds.) Handbook of Paleoanthropology, Vol III: Phylogeny of Hominids, pp. 1655 - 1694. Berlin Heidelberg New York: Springer‐Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-540-33761-4_54

Brown, S., Higham, T., Slon, V., et al. (2016).Identification of a new hominin bone from Denisova Cave, Siberia using collagen fingerprinting and mitochondrial DNA analysis. Scientific Reports, 6:23559. https://doi.org/10.1038/srep23559

Callaway, E. (2016). Ancient DNA pinpoints dawn of Neanderthals: Sequencing of 430,000-year-old DNA pushes back species' divergence from humans. Nature, 531, 286.

Ermini, L., Der Sarkissian, C., Willerslev E., Orlando L. (2015). Major transitions in human evolution revisited: A tribute to ancient DNA. Journal of Human Evolution, 79, 4-20. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2014.06.015

Fu, Q., Heng, Li, Moorjani, P. (2016). Genome sequence of a 45,000-year-old modern human from western Siberia. Nature, 514, 445-450. https://doi.org/10.1038/nature13810

Green, R., E., Krause, J., Briggs, A., W., et al. (2010). A draft sequence of the Neandertal genome. Science, 328, 710-722 https://doi.org/10.1126/science.1188021

Harmon, K. (2012). New DNA Analysis Shows Ancient Humans Interbred with Denisovans. Sci. Amer. August 30, 2012: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=denisovan-genome https://doi.org/10.1038/nature.2012.11331

Hublin J-J, Abdelouahed Ben-Ncer, Bailey S.E., Freidline S.E., Neubauer S., Skinner M. M., Bergmann I., Le Cabec A., Benazzi S. Harvati K. Gunz P. (2017). New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of Homo sapiens. Nature, 546, 289–292 https://doi.org/10.1038/nature22336

Huerta-Sanchez, E., Xin, Jin, Asan, et al. (2014): Altitude adaptation in Tibetans caused by introgression of Denisovan-like DNA. Nature, 512, 194-197. https://doi.org/10.1038/nature13408

Kolísko, M. (2017). Moderní metody sekvenování DNA. Živa, 3/2017, LXXIII – LXXVI, 120 (k výuce)

Krause, J., Fu, Q., Good, J., M., Viola, B., Shunkov, M., V., Derevianko, A., P., Pääbo, S. (2010). The complete mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia. Nature, 464, 894-897 https://doi.org/10.1038/nature08976

Malaspinas, S, A., Westaway, N.,C., Muller, C., et al. (2016). A genomic history of Aboriginal Australia. Nature, 538, 207–214. https://doi.org/10.1038/nature18299

Maricic, T., Günther, V., Georgiev, O., Gehre, S., Curlin, M., Schreiweis, C., Naumann, R., Burbano, H., A., Meyer, M., Lalueza-Fox, C., de la Rasilla, M., Rosas, A., Gajovic, S., Kelso, J., Enard, W., Schaffner, W., Pääbo, S., (2013). A recent evolutionary change affects a regulatory element in the human FOXP2 gene. Mol Biol Evol., 30(4),844-852. https://doi.org/10.1093/molbev/mss271

Meyer, M, Kircher, M, Gansauge, M-T., Li, H., Racimo, F., Mallick, S., Schraiber, J., G., Jay, F., Prüfer, K., de Filippo, C., et al. (2012). A High-Coverage Genome Sequence from an Archaic Denisovan Individual. Science, 338(6104),222-226. https://doi.org/10.1126/science.1224344

Meyer, M., Arsuaga, J.-L., de Filippo, C., et al. (2016). Nuclear DNA sequences from the Middle Pleistocene Sima de los Huesos hominins. Nature, 511, 504-507. https://doi.org/10.1038/nature17405

Perry, G., H., Orlando, l. (2015). Ancient DNA and human evolution. Journal of Human Evolution, 79, 1-3. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2014.12.002

Posth C., Wissing Ch., Kitagawa K., Pagani L., van Holstein L., Racimo F., Wehrberger K., Nicholas J. Conard N. J., Kind C. J., Bocherens H, Krause J., (2017). Deeply divergent archaic mitochondrial genome provides lower time boundary for African gene flow into Neanderthals. Nature Communications, 8, 16046. https://doi.org/10.1038/ncomms16046

Prüfer, K., Racimo, F, Patterson, N. et al, (2013). The complete genome sequence of a Neanderthal from the Altai Mountains. Nature, 505, 43e49. https://doi.org/10.1038/nature12886

Radini, A., Nikita, E., Stephen Buckley, S., Copeland, L., Hardy, K. (2017). Beyond food: The multiple pathways for inclusion of materials into ancient dental calculus. Am J Phys Anthropol; 162: 71–83. https://doi.org/10.1002/ajpa.23147

Rizzi, E., et al. (2012). Ancient DNA studies: new perspectives on old samples. Genetics Selection Evolution, 44, 21. https://doi.org/10.1186/1297-9686-44-21

Sawyer, S., Renauda, G., Viola, B. et al. (2015). Nuclear and mitochondrial DNA sequences from two Denisovan individuals. PNAS, 112 (51), 15696–15700. https://doi.org/10.1073/pnas.1519905112

Vančata,V., (2013a). Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha: Nakladatelství PedF UK v Praze. (ISBN 978-80-7290-592-8)

Vančata,V., (2013b). Neandrtálci a anatomicky moderní člověk – vznik a fylogeneze moderních lidských druhů. Biologie, chemie a zeměpis, 4/2013, 171 – 178.

Vančata,V., (2013c). Genetický původ neandrtálců (2). Jak se geneticky lišili neandrtálci a anatomicky moderní člověk? Biologie, chemie a zeměpis, 5/2013, 219 – 225.

Vančata,V., (2013d). Vznik a evoluce rodu Homo: Mýty a milníky. Vývoj lidského rodu s nastíněním vztahu neandrtálců a anatomicky moderního člověka. Culturologie, 2(1), 18 – 35.RIV

Vančata,V., (2015). Nové nálezy homininů a jejich význam z hlediska současného chápání fylogeneze člověka a jeho předků (1). Biologie, chemie a zeměpis, 5/2015, 29-30.

Vančata,V., (2016). Nové nálezy homininů a jejich význam z hlediska současného chápání fylogeneze člověka a jeho předků (2). Biologie, chemie a zeměpis, 1/2016: 13-20.

Welker, F., Hajdinjakc, M., Talamo, S. (2016). Palaeoproteomic evidence identifies archaic hominins associated with the Châtelperronian at the Grotte du Renne. PNAS, 113 (40),11162–11167. https://doi.org/10.1073/pnas.1605834113

Zink, K., D,.Lieberman, D.,E. (2016). Impact of meat and Lower Palaeolithic food processing techniques on chewing in humans. Nature 531, 500–503 (24 March 2016) https://doi.org/10.1038/nature16990


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací