článek

Systematický přístup prezentace učiva přírodopisu/bi­ologie

Lucie Hlaváčová

informace

ročník: 26
rok: 2017
číslo: 3
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 31. 10. 2017
DOI: 10.14712/25337556.2017.3.6
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Článek představuje tzv. systematický přístup prezentace učiva přírodopisu/bi­ologie, jež je v České republice nejvíce rozšířený. Pozornost je věnována dvěma základním aspektům, které se v takto strukturované výuce objevují: 1) deduktivní přístup prezentace učiva, a 2) chronologické řazení učiva od „jednodušších organismů ke komplexnějším“. Smyslem příspěvku je nastínit určité efektivní inovace, které by mohly, především u žáků nižšího sekundárního stupně vzdělávání, přispět k lepšímu porozumění biologických poznatků a zvýšit současně zájem o výuku přírodopisu/bi­ologie.


klíčová slova

přírodopis/biologie, induktivní přístup, chronologická posloupnost témat

plný text (PDF )

PDF

Reference

ALTMANN, A. (1975). Metody a zásady ve výuce biologii. Praha: SPN.

BÍLEK, M. (2008). Zájem žáků o přírodní vědy jako předmět výzkumných studií a problémy aplikace jejich výsledků v pedagogické praxi. Acta Didactica 2, FPV UKF Nitra.

FANČOVIČOVÁ, J. KUBIATKO, M. (2015). Záujem žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania o biologické vedy. Scientia in educatione 6(1), s. 2–13.

HLAVÁČOVÁ, L. (2016a) Výuka evoluce a přírodního výběru na českých a britských školách. e-Pedagogium 3, s. 127-138.

HLAVÁČOVÁ, L. (2016b). Analýza vědomostí žáků základních a středních škol a interpretace evoluční biologie učiteli v České republice, Anglii a Skotsku. Dizertační práce. Pedagogická fakulta. Univerzita Karlova: Praha.

HRABÍ, L. (2006). Co uvítáme ve výuce přírodopisu. http://www.enviweb.cz. Dostupné online: http://www.enviweb.cz/clanek/priroda/58063/co-uvitame-ve-vyuce-prirodopisu, [cit. 2017-03-03].

JANČAŘÍKOVÁ, K. (2017). Modely v didaktice biologie. Biologie-chemie-zeměpis, 26(1), s. 2-22.

KATTMAN, U.; DUIT, R.; GROPENGIESSER, H., KOMOREK, M. (1997). Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion – Ein Rahmen für naturwissenschaftsdidaktische Forschung und Entwicklung. Zeitschri für Didaktik der Naturwissenschaen, 3, s. 3-18.

KNECHT, P. (2007). Didaktická transformace aneb od “didaktického zjednodušení” k “didaktické rekonstrukci”. Orbis scholae, 2(1), s. 67-81.

LOWE, A. (1997). „Scientific concept development in Solomon Island students: a comparative analysis“, International Journar of Science Education, s. 743-759.

PAPÁČEK, M. (2016). Existují metodologická východiska pro vytváření inovací přípravy učitelů biologie? Biológia ekológia chémia, 20(2). s. 2-8.

PAPÁČEK, M.; ČÍŽKOVÁ, V.; KUBIATKO, M.; PETR, J.; ZÁVODSKÁ, R. (2015). Didaktika biologie: didaktika v rekonstrukci. In.: Stuchlíková, I.; Janík, T. a kol.: Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, s. 225-257.

PASCH, M. a kol. (1998). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 424 s. ISBN 80–7178-127–4.

PAVLASOVÁ, L. (2013). Přehled didaktiky biologie. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

PROKOP, P., PROKOP, M., & TUNNIICLIFFE, S. D. (2007). ‘Is biology boring? Student attitudes toward biology‘. Journal of Biological Education, 1, s. 36–39. https://doi.org/10.1080/00219266.2007.9656105

PROKOP, P., TUNCER, G., & CHUDÁ, J. (2007). Slovakian students’ attitudes toward biology. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(4), s. 287–295.

ŘEHÁK, B. (1965). Vyučování biologii na základní devítileté škole a střední všeobecně vzdělávací škole. Příspěvek k didaktice biologie. Praha: SPN.

ŠKODA, J. & DOULÍK, P. (2011). Psychodidaktika: Metody efektivního a smysluplného učení. Praha: Grada.

TRNA, J. (2005). Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 2. Rámcové vzdělávací programy. Plzeň: Západočeská univerzita. ISBN 80-7043-418-X s. 160-166.

WHITE WOLF CONSULTING (2010). Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory. [online] Dostupné z: < http://www.generacey.cz/uploads/akce_a_aktuality/pardubicky_kraj/Duvody_nezajmu_zaku.pdf >, [cit. 2016-09-11].


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací