článek

Kam létají pražští zdivočelí holubi za potravou?

Jan Řezníček, Jakub Šimánek

informace

ročník: 27
rok: 2018
číslo: 2
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 15. 6. 2018
DOI: 10.14712/25337556.2018.2.4
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Práce se zabývá sledováním početního stavu a denní aktivity ferálního holuba (Columba livia f. domestica) v lokalitě pražského Smíchova. Výzkum byl zaměřen na zjištění, zda je místní skupina holubů z hlediska denní aktivity vázaná na potravní návyky konzistentní, nebo se dělí na dvě podskupiny, z nichž jedna zůstává na lokalitě a druhá odlétá za potravou na větší vzdálenost za město. K výzkumu byla použita metoda značkování holubů křídelními značkami s následným pozorováním jejich výskytu a telemetrické sledování minivysílačkou se schopností záznamu momentální zeměpisné polohy (GPS). Celkem bylo odchyceno a označkováno deset ptáků, jimž byly aplikovány křídelní značky, a jeden jedinec, který byl pozorován GPS telemetrií. Uvedenými metodami se podařilo zjistit, že holubi se skutečně na dané lokalitě dělí na dvě skupiny. Jedna se během dne pohybuje v bezprostřední blízkosti nocoviště, kde si obstarává potravu skládající se především z odpadků a záměrného krmení místním obyvatelstvem, zatímco druhá skupina odlétá 6 km západním směrem na pole za město. V době setby a sklizně obilí se na sledovaném území v Praze přes den nevyskytovali žádní holubi.


klíčová slova

městský holub, Praha, četnost, prostorová aktivita, telemetrie

plný text (PDF )

PDF

Reference

Burley, N. 1980: Clutch overlap and clutch size: alternative and complementary reproductive tactics. Am. Nat. 115: 223–246. https://doi.org/10.1086/283556

Exnerová, A., Formánek, J., Fuchs, R., Škopek, J. 2001: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v Praze. Consult, Praha.

Gill, B. F., 2007: Ornithology. W. H. Freeman and Company, New York

Glutz von Blotzheim, U. N. (Hrgbs.), 1980: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 9: Columbiformes – Piciformes. Akademische Verlagsgeseltsaft, Wiesebaden.

Goodwin, D. 1960: Comparative ecology of pigeons in inner London. Brit. Birds 53: 201-202.

Havlín, J. 1979: Die Flüge der „Stadttauben“ in die Umgebung von Brno. Fol. Zool. 28: 125-146.

Hetmanski, T., Bochenski, M., Tryjanowski, P., Skorka, P. 2011: The effect of habitat and number of inhabitants on the population sizes of feral pigeons around towns in northern Poland. Eur. J. Wildl. Res 57: 421-428. https://doi.org/10.1007/s10344-010-0448-z

Janda, J., Řepa, P. 1986: Metody kvantitativního výzkumu v ornitologii. Státní zemědělské nakladatelství, Praha.

Janda, P. 1993: Některé aspekty ekologie ferálních holubů (Columba livia f. domestica) v Praze. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta UK Praha.

Janovská, J. 1986: Nidobiologie a hnízdní úspěšnost pražské urbánní populace holubů (Columba livia f. domestica). Diplomová práce PřF UK Praha.

Johnson, R. F., Janiga, M. 1995: Feral pigeons. Oxford University Press, Oxford.

Kanov, Š. 2011: Telemetrické sledování populace holuba (Columba livia f. domestica) na Karlově náměstí v Praze. Diplomová práce, Pedagogická fakulta UK Praha.

Kněžourek, K. 1898-1899: Ptáci. Rukopis ptactva Čech. Zool. odd. Mor. Muzea, Brno.

Mikulášová, J. 2009: Sledování početního stavu holuba (Columba livia f.domestica) v transektu Vypich – Malostranské náměstí. Diplomová práce, Pedagogická fakulta UK Praha.

Plesník, J. 1991: O pražských poštolkách a holubech. Živa 39: 86-88.

Plesník, J. 1998: Holub domácí (Columba livia f. domestica). Ochrana přírody 53: 144-145.

Plesník, J. 2002: Potrava pražských poštolek. In: Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy 1985–1989. Praha: Consult. s. 56–57.

Plesník, J., Škoudlín, J. 1990: Ptáci městského prostředí. Vesmír 69: 157-163.

Plesník, J., Řezníček, J. 2014: Zdivočelí holubi, vítané oživení městského prostředí nebo létající potkani? Nika 35 (1): 21-23.

Primas, K. 2009: Zjišťování početního stavu městského holuba (Columba livia f. domestica) v letovém koridoru Motolského údolí a na Arbesově náměstí a náměstí Kinských v Praze. Diplomová práce, Pedagogická fakulta UK Praha.

Rödl, P. 2008: Obecná problematika městských holubů. Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci, Praha.

Šimánek, J. 2013: Telemetrické sledování populace holuba domácího (Columba livia f. domestica) v pražských ulicích Plzeňská a Mahenova. Diplomová práce. Pedagogická fakulta UK Praha.

Škoudlín , J. 1986: Výsledky sčítání vyletující části pražské urbánní populace (Columba livia f. domestica). Manuskript, Přírodovědecká fakulta UK Praha.

Šťastný, K., Bejček, V., Hudec, K. 1996: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice. H&H, Jinočany.

Štěpán, J. 2014: Zjišťování početního stavu populace městského holuba (Columba livia f. domestica) ve vybraných lokalitách a v letovém koridoru Radlického údolí v Praze. Diplomová práce. Pedagogická fakulta UK Praha.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací