article

Where the Prague feral pigeons find their food?

Jan Řezníček, Jakub Šimánek

information

volume: 27
year: 2018
issue: 2
fulltext: PDF

online publishing date: 15/6/2018
DOI: 10.14712/25337556.2018.2.4
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

Numbers and daily activities in the Feral pigeon (Columba livia f. domestica) were studied at a site in the Smíchov Quarter in Prague by wing tagging and GPS telemetry. The research was focused on finding whether there is the only pigeon group related to the above site by daily activities connected to their consistent food habits or whether there are two subgroups, one of them staying at the site and the other leaving to get food further from the city. A total of 10 birds were caught and marked by a wing tag and one bird was tracked by GPS telemetry. It was found that the pigeons are divided into two subgroups at the site, one of them inhabiting an area close to their roosting sites even during the day and getting fed on garbage or by people, while the other left to get food on the fields 6 km away from the city. In the sowing and harvest periods, the whole group took part in leaving to feed in the arable land further from the city.


keywords

feral pigeon, Prague, abundance, spatial ecology, telemetry

fulltext (PDF )

PDF

References

Burley, N. 1980: Clutch overlap and clutch size: alternative and complementary reproductive tactics. Am. Nat. 115: 223–246. https://doi.org/10.1086/283556

Exnerová, A., Formánek, J., Fuchs, R., Škopek, J. 2001: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v Praze. Consult, Praha.

Gill, B. F., 2007: Ornithology. W. H. Freeman and Company, New York

Glutz von Blotzheim, U. N. (Hrgbs.), 1980: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 9: Columbiformes – Piciformes. Akademische Verlagsgeseltsaft, Wiesebaden.

Goodwin, D. 1960: Comparative ecology of pigeons in inner London. Brit. Birds 53: 201-202.

Havlín, J. 1979: Die Flüge der „Stadttauben“ in die Umgebung von Brno. Fol. Zool. 28: 125-146.

Hetmanski, T., Bochenski, M., Tryjanowski, P., Skorka, P. 2011: The effect of habitat and number of inhabitants on the population sizes of feral pigeons around towns in northern Poland. Eur. J. Wildl. Res 57: 421-428. https://doi.org/10.1007/s10344-010-0448-z

Janda, J., Řepa, P. 1986: Metody kvantitativního výzkumu v ornitologii. Státní zemědělské nakladatelství, Praha.

Janda, P. 1993: Některé aspekty ekologie ferálních holubů (Columba livia f. domestica) v Praze. Diplomová práce. Přírodovědecká fakulta UK Praha.

Janovská, J. 1986: Nidobiologie a hnízdní úspěšnost pražské urbánní populace holubů (Columba livia f. domestica). Diplomová práce PřF UK Praha.

Johnson, R. F., Janiga, M. 1995: Feral pigeons. Oxford University Press, Oxford.

Kanov, Š. 2011: Telemetrické sledování populace holuba (Columba livia f. domestica) na Karlově náměstí v Praze. Diplomová práce, Pedagogická fakulta UK Praha.

Kněžourek, K. 1898-1899: Ptáci. Rukopis ptactva Čech. Zool. odd. Mor. Muzea, Brno.

Mikulášová, J. 2009: Sledování početního stavu holuba (Columba livia f.domestica) v transektu Vypich – Malostranské náměstí. Diplomová práce, Pedagogická fakulta UK Praha.

Plesník, J. 1991: O pražských poštolkách a holubech. Živa 39: 86-88.

Plesník, J. 1998: Holub domácí (Columba livia f. domestica). Ochrana přírody 53: 144-145.

Plesník, J. 2002: Potrava pražských poštolek. In: Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy 1985–1989. Praha: Consult. s. 56–57.

Plesník, J., Škoudlín, J. 1990: Ptáci městského prostředí. Vesmír 69: 157-163.

Plesník, J., Řezníček, J. 2014: Zdivočelí holubi, vítané oživení městského prostředí nebo létající potkani? Nika 35 (1): 21-23.

Primas, K. 2009: Zjišťování početního stavu městského holuba (Columba livia f. domestica) v letovém koridoru Motolského údolí a na Arbesově náměstí a náměstí Kinských v Praze. Diplomová práce, Pedagogická fakulta UK Praha.

Rödl, P. 2008: Obecná problematika městských holubů. Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci, Praha.

Šimánek, J. 2013: Telemetrické sledování populace holuba domácího (Columba livia f. domestica) v pražských ulicích Plzeňská a Mahenova. Diplomová práce. Pedagogická fakulta UK Praha.

Škoudlín , J. 1986: Výsledky sčítání vyletující části pražské urbánní populace (Columba livia f. domestica). Manuskript, Přírodovědecká fakulta UK Praha.

Šťastný, K., Bejček, V., Hudec, K. 1996: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice. H&H, Jinočany.

Štěpán, J. 2014: Zjišťování početního stavu populace městského holuba (Columba livia f. domestica) ve vybraných lokalitách a v letovém koridoru Radlického údolí v Praze. Diplomová práce. Pedagogická fakulta UK Praha.


We use cookies to analyse our traffic. More information