článek

Co chutná plzákům? Potravní preference suchozemských plžů a jak je zkoumat

Dagmar Říhová, Jiřina Šrámková

informace

ročník: 27
rok: 2018
číslo: 3
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 1. 10. 2018
DOI: 10.14712/25337556.2018.3.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Potravní preference – obliba konkrétních typů potravy – nejsou výhradním znakem obratlovců, můžeme se s nimi setkat u řady dalších živočichů včetně plžů (Mollusca: Gastropoda: Stylommatophora). Plzák španělský (Arion vulgaris (Moquin-Tandon, 1855)) je vhodným modelovým organismem k demonstraci potravních preferencí. Je všudypřítomný, ochotně pojídá různé typy předložené potravy a jeho dočasný školní chov je bezproblémový. Následující článek poskytuje návod, jak uspořádat a vyhodnotit pozorování potravních preferencí tohoto invazivního plzáka a začlenit jej do výuky. Žáci si díky prezentovanému laboratornímu cvičení rozšíří povědomí o jednom z nejnebezpeč­nějších nepůvodních organismů obývajícím ČR, jeho potravních návycích i bionomii.


klíčová slova

Arion vulgaris, výběr potravy, Petriho miska, ImageJ

plný text (PDF )

PDF

Reference

CABI 2017: Arion vulgaris – data sheet. Dostupné na goo.gl/6PzWlP, stránka navštívena 26. 1. 2017.

Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. a Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky. Malacologica Bohemoslovaca, Supplementum 1: 1–37. Dostupné na goo.gl/l5zCRT, stránka navštívena 7. 2. 2017.

Horsák M., Juřičková L. a Picka J. (2013): Měkkýši ČR a SR. Nakladatelství Kabourek Zlín, 264 str.

Juřičková L. (2006): Arion lusitanicus: Plzák španělský. In: Nepůvodní druhy fauny a flory české republiky. Mlíkovský J. a Stýblo P. (eds). Praha: Český svaz ochránců přírody, s. 215–216.

Kozlowski J. (2007): The distribution, biology, population dynamics and harmfulness of Arion lusitanicus Mabille, 1868 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) in Poland. Journal of plant protection research 47(3): 219–230.

Kozlowski J. a Kozlowski R. J. (2011): Expansion of the invasive slug species Arion lusitanicus Mabille, 1868 (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) and dangers to garden crops – A literature review with some new data. Folia malacologica 19(4): 249–258. https://doi.org/10.2478/v10125-011-0005-8

Kubát K., Kalina T., Kováč J., Kubátová D., Prach K. a Urban Z. (1998): Botanika. Scientia Praha, 231 str.

Pfenninger M., Weigand A., Bálint M. a Klussmann-Kolb A. (2014): Misperceived invasion: the Lusitanian slug (Arion lusitanicus auct. non-Mabille or Arion vulgaris Moquin-Tandon 1855) is native to Central Europe. Evolutionary Applications 7: 702–713. https://doi.org/10.1111/eva.12177

Podroužková Š., Janovský Z., Horáčková J. a Juřičková L. (2015): Do snails eat exotic plant species invading river floodplains? Journal of Molluscan Studies 81: 139–146. https://doi.org/10.1093/mollus/eyu073

Rabitsch W. (2006): Arion vulgaris DAISIE Factsheet. Dostupné na goo.gl/cKSLw5, stránka navštívena 7. 2. 2017.

Říhová D. (2015): Pitva plzáka španělského. Biologie Chemie Zeměpis 3: 111–118.

Ševčíková Š. (2011): Potravní preference suchozemských plžů v říčních nivách postižených invazivními rostlinami. Diplomová práce, PřF UK v Praze; 93 str.

Šrámková J. (2016): Využití nahých plžů ve výuce ZŠ a SŠ. Diplomová práce, PedF UK v Praze; 106 str.

Vítková J (2014): Biologie, historie invaze a hubení plzáka španělského (Arion vulgaris Moquin-Tandon). Bakalářská práce, PedF UK v Praze; 56 str.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací