article

What do slugs eat? Food preferences of land snails and how to investigate them

Dagmar Říhová, Jiřina Šrámková

information

volume: 27
year: 2018
issue: 3
fulltext: PDF

online publishing date: 1/10/2018
DOI: 10.14712/25337556.2018.3.2
ISSN (Online): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstract

Food preferences – favouring of specific food – could be observed among many animals, not only in vertebrates. Land snails (Mollusca: Gastropoda: Stylommatophora) are one of such unexpected examples. The Spanish Slug (Arion vulgaris (Moquin-Tandon, 1855)) is an appropriate model organism for a demonstration of food preferences. It is omnipresent, readily digests various types of offered food, and its school breeding is easy. This paper presents the instructions how to (1) set up a food preference test focused on this invasive slug, (2) interpret obtained results, and (3) incorporate such project into everyday teaching. Thanks to presented laboratory practise, pupils will gain the knowledge about one of the worst agricultural pest and invasive organism living in the Czech Republic, its feeding habits and bionomics.


keywords

Arion vulgaris, food choice, Petri dish, ImageJ programme

fulltext (PDF )

PDF

References

CABI 2017: Arion vulgaris – data sheet. Dostupné na goo.gl/6PzWlP, stránka navštívena 26. 1. 2017.

Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. a Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky. Malacologica Bohemoslovaca, Supplementum 1: 1–37. Dostupné na goo.gl/l5zCRT, stránka navštívena 7. 2. 2017.

Horsák M., Juřičková L. a Picka J. (2013): Měkkýši ČR a SR. Nakladatelství Kabourek Zlín, 264 str.

Juřičková L. (2006): Arion lusitanicus: Plzák španělský. In: Nepůvodní druhy fauny a flory české republiky. Mlíkovský J. a Stýblo P. (eds). Praha: Český svaz ochránců přírody, s. 215–216.

Kozlowski J. (2007): The distribution, biology, population dynamics and harmfulness of Arion lusitanicus Mabille, 1868 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) in Poland. Journal of plant protection research 47(3): 219–230.

Kozlowski J. a Kozlowski R. J. (2011): Expansion of the invasive slug species Arion lusitanicus Mabille, 1868 (Gastropoda: Pulmonata: Stylommatophora) and dangers to garden crops – A literature review with some new data. Folia malacologica 19(4): 249–258. https://doi.org/10.2478/v10125-011-0005-8

Kubát K., Kalina T., Kováč J., Kubátová D., Prach K. a Urban Z. (1998): Botanika. Scientia Praha, 231 str.

Pfenninger M., Weigand A., Bálint M. a Klussmann-Kolb A. (2014): Misperceived invasion: the Lusitanian slug (Arion lusitanicus auct. non-Mabille or Arion vulgaris Moquin-Tandon 1855) is native to Central Europe. Evolutionary Applications 7: 702–713. https://doi.org/10.1111/eva.12177

Podroužková Š., Janovský Z., Horáčková J. a Juřičková L. (2015): Do snails eat exotic plant species invading river floodplains? Journal of Molluscan Studies 81: 139–146. https://doi.org/10.1093/mollus/eyu073

Rabitsch W. (2006): Arion vulgaris DAISIE Factsheet. Dostupné na goo.gl/cKSLw5, stránka navštívena 7. 2. 2017.

Říhová D. (2015): Pitva plzáka španělského. Biologie Chemie Zeměpis 3: 111–118.

Ševčíková Š. (2011): Potravní preference suchozemských plžů v říčních nivách postižených invazivními rostlinami. Diplomová práce, PřF UK v Praze; 93 str.

Šrámková J. (2016): Využití nahých plžů ve výuce ZŠ a SŠ. Diplomová práce, PedF UK v Praze; 106 str.

Vítková J (2014): Biologie, historie invaze a hubení plzáka španělského (Arion vulgaris Moquin-Tandon). Bakalářská práce, PedF UK v Praze; 56 str.


We use cookies to analyse our traffic. More information