článek

KAPITOLA Z DIDAKTIKY BIOLOGIE: AKTIVITA PRO PODPORU PROCESU OSVOJOVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÝC­H POJMŮ

Kateřina Jančaříková, Antonín Jančařík

informace

ročník: 32
rok: 2023
číslo: 3
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 24. 1. 2024
DOI: 10.14712/25337556.2023.3.2
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Porozumění odborným pojmům je nezbytným předpokladem přírodovědného vzdělávání. Vzdělávání nemůže uspokojivě probíhat, dokud si učitel a žák pod stejným slovem nepředstavují stejné (nebo alespoň velmi podobné) obsahy. Proces osvojování si pojmu (krystalizace) začíná motivací (chutí žáka si pojem osvojit), pokračuje přes izolované modely a jejich zobecňování až ke generickým modelům a abstrakci. V tomto příspěvku je představena jedna z cest, kterou je možné krystalizaci podpořit, tj. systematická práce s izolovanými modely. Příklady reprezentující typické modely, atypické modely a zdánlivé modely jsou hledány k základním systematickým kategoriím (třída ptáci, ryby aj.). Pro oživení jsou vloženy QR kódy odkazující na pracovní listy pro učitele a žáky. Tuto metodu je možné doporučit pro nácvik porozumění všem taxonomickým kategoriím i dalším abstraktním přírodovědným pojmům.


klíčová slova

abstrakce, didaktika biologie, izolované modely, krystalizace pojmů, modely (typické, atypické, zdánlivé), pojmy

plný text (PDF )

PDF

Reference

Čížek, F. (1978). Úvod do speciálních didaktik přírodovědných předmětů. Praha: SPN.

Hejný, M., Kuřina, F. (2015). Dítě, škola a matematika: konstruktivistické přístupy k vyučování. Třetí vydání. Praha: Portál, Pedagogická praxe.

Hejný, M. (2004). Mechanizmus poznávacího procesu. In Milan Hejný, Jarmila Novotná, Naďa Stehlíková (Eds.). Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, s. 23–42.

Hejný, M. (2014). Vyučování matematice orientované na budování schémat: aritmetika 1. stupně. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Holeček, V. (2004). Vliv způsobu výuky na utváření pojmů. Česká asociace pedagogického výzkumu

Jančaříková, K. (2017). Modely v didaktice biologie. Biologie-chemie-zeměpis, 26(1). https://doi.org/10.14712/25337556.2017.1.1

Jančaříková, K. (2019). Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků. 2. rozšířené vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Jančaříková, K. (2021). Chybovost v knihách o přírodě pro děti jako překážka rozvoje přírodovědné gramotnosti. Biologie-chemie-zeměpis, 30(2), 2533-7556. https://doi.org/10.14712/25337556.2021.2.4

Jančaříková K. a kol. (2022). Didaktické zásady v přírodovědném vzdělávání: metodická příručka pro učitele biologie, chemie, fyziky, geografie, informatiky, matematiky a lektory environmentální výchovy. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Jančaříková, K., Jančařík, A. (2005).  Hry a hlavolamy jako cesta k řešitelským strategiím a algoritmům.  Games and puzzles as the way to solving strategies and algorithms. In Fragmenta Ioannea 2005, International conference on education. New perspectives in Cognitive and Intercultural Learning: From Preschool Education to Information Society. ISSN 1214-5041. Svatý Jan pod Skalou, s. 115–126.

Jirotková, D. (2010). Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Palouš, R. (2010). Filosofická reflexe několika pojmů školské pedagogiky. Praha: Karolinum.

Pines, A., West, L. (1986). Conceptual understanding and science learning: An interpretation of research within sources-of knowledge framework. Science Education, 70, 583–604. https://doi.org/10.1002/sce.3730700510

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2023 [cit. 2023-08-19]. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-program-pro-zakladni-vzdelavani-rvp-zv/


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací