článek

NÁMĚTY NA POKUSY A POZOROVÁNÍ VODNÍCH ŽIVOČICHŮ VE ŠKOLNÍM AKVÁRIU XVI (CHOV RAKŮ, ASTACIDA)

Lubomír Hanel

informace

ročník: 32
rok: 2023
číslo: 1
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 26. 6. 2023
DOI: 10.14712/25337556.2023.1.1
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Raci jsou sladkovodní korýši, dýchající žábrami. Vyskytují se v tekoucích i stojatých vodách. Většina raků nesnese znečištěnou vodu. Jejich tělo se skládá z dvaceti segmentů seskupených do dvou hlavních částí těla, hlavohrudi a zadečku. Mají pět párů kráčivých končetin, na prvním páru s nápadnými klepety. Původní evropské druhy raků jsou náchylné k račímu moru (Aphanomyces astaci) a jsou ohroženy importovanými druhy ze Severní Ameriky (např. rak červený Procambarus clarkii, rak pruhovaný Faxonius limosus, rak signální Pacifastacus leniusculus, rak mramorovaný Procambarus fallax f. virginalis), které jsou přenašeči račího moru. V tomto příspěvku jsou uvedeny návody na chov ve školních akváriích spolu s návrhy na pozorování a pokusy. Pro chov v akváriu jsou vhodné uvedené u nás nepůvodní druhy, protože původní druhy žijící v České republice jsou zákonem chráněny. Populární mezi akvaristy je také středoamerický trpasličí rak mexický Cambarellus patzuerensis
v oranžové či modré barevné odchylce.


klíčová slova

školní akvárium, raci, chov, pozorování, experimenty

plný text (PDF )

PDF

Reference

Anonymus (t.) 1896: Proč rak vařením zčervená. Vesmír, 25, 17: 204.

Buřič M., Fořt M., Bláha M., Veselý L., Kozák P., Kouba A. 2016: Crayfish bury their own exuviae: a newly discovered behavioral pattern in decapods. SpringerPlus 5: 1674. https://doi.org/10.1186/s40064-016-3343-6

Capelli G. M., Hamilton P. A. 1984: Effects of food and shelter on aggressive activity in the crayfish Orconectes rusticus (Girard). Journal of Crustacean Biology, 4: 252-260. https://doi.org/10.2307/1548022

Crandall K. A. 2002: Crayfish as model organisms. Freshwater Crayfish 13: 3-10.

Crandall K. A., Buhay J. E. 2008: Global diversity of crayfish (Astacidae, Cambaridae, Paeastacidae - Decapoda) in freshwater. Hydrobiologia, 595: 295-301. https://doi.org/10.1007/s10750-007-9120-3

Crandall K .A., Sammy De Grave S. 2017: An updated classification of the freshwater crayfishes (Decapoda: Astacidea) of the world, with a complete species list. Journal of Crustacean Biology, 37, 5: 615-653. https://doi.org/10.1093/jcbiol/rux070

Diéguez-Uribeondo J., Söderhäll K. 2008: Procambarus clarkii Girard as a vector for the crayfish plague fungus, Aphanomyces astaci Schikora. Aquaculture Research, 24, 6: 761-765. https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.1993.tb00655.x

Dingle H. 1983: Strategies of agonistic behaviour in crustacean, 85-111. In: Rebach S., Dunham D. W. (eds.) Studies in adaptation: The behavior of higher crustacea. John Wiley and Sons. New York.

Eglund G., Kruppa J. J. 2000: Habitat use of crayfish in stream pools: influence of predators depth and body size. Freshwater Biology, 43: 75-83. https://doi.org/10.1046/j.1365-2427.2000.00524.x

FAO 2020: The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome.

Farrag M., El-Geddawy M. A., Ahmed Z. S. A. 2022: More evidences for the nutritional quality and future exploitation of the invasive crayfish Procambarus clarkii (Girard, 1852) from the River Nile, Egypt. The Egyptian Journal of Aquatic Research, 48, 2: 151-156. https://doi.org/10.1016/j.ejar.2022.01.001

Floder J. 2015: Vývoj trendů v České gastronomii se zaměřením na českou kuchyni. Bakalářská práce, Vysoká škola obchodní a hotelová, Brno, 62 str.

Franz R., Lee D. S. 1982: Distribution and evolution of Florida‘s troglobitic crayfishes. Bulletin of Florida Museum of Natural History, Biological sciences 28, 3: 53-78.

Graham Z. A., Vargas C., Michael J., Angilletta M. J., Palaoro A. V. 2021: Regenerated claws of the virile crayfish Faxonius virilis (Hagen, 1870) (Decapoda: Astacidea: Cambaridae) generate weaker pinching forces compared to original claws. Journal of Crustacean Biology, XX(XX), 1-8. https://doi.org/10.1093/jcbiol/ruab036

Hamr P. 1990: Rare and endangered: Tasmanian giant freshwater lobster. Australian Natural History 23, 362. https://www.shrimp.cz/raci

Ibrahim A. M., Khalil M. T. 2009: Freshwater crayfish in Egypt. Center of Researches & Studies of Protectorates, Ain Shams University, Egypt. 168 pp.

Jurcak A. M., Lahman S. E., Wofford S. E., Moore P. A. 2016: Behavior of crayfish. Chapter 4, 117-131. In: Longshaw M., Stebbing B. (Eds.) Biology and Ecology of Crayfish, Boca Raton, FL, CRC Press.

Kocián M. 2002: Sladkovodní krabi a raci. Bohuslav Svoboda – POLARIS, 63 str.

Kozák P., Ďuriš Z., Petrusek A., Buřič M., Horká I., Kouba A., Kozubíková E., Policar T. 2013: Biologie a chov raků. Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, Vodňany, 418 str.

Kozubíková-Balcarová E. 2013: Biologické invaze a paraziti – příběh raků a račího moru. Živa, 1: 31-34.

Lambert J. 1903: Regeneration in the Crayfish. Proceedings of the Iowa Academy of Science, 11, 1: 165-169. Dostupné na: https://scholarworks.uni.edu/pias/vol11/iss1/24

Lee S. Y., Lee B. L., Söderhäll K. 2003: Processing of an antibacterial peptide from hemocyanin of the freshwater crayfish Pacifastacus leniusculus. The Journal of Biological Chemistry, 278,10: 7927-7933. https://doi.org/10.1074/jbc.M209239200

Lellák J., Kořínek V., Fott J., Kořínková J., Punčochář P. 1972: Biologie vodních živočichů. Skriptum Univerzity Karlovy, Fakulty přírodovědecké, SPN Praha, 218 str.

Li H., Coope R. L. 2002: The effect of ambient light on blind cave crayfish: social interctions. Journal of Crustacean Biology, 22, 2: 449-458. https://doi.org/10.1651/0278-0372(2002)022[0449:TEOALO]2.0.CO;2

Little E. E. 1976: Ontogeny of maternal behavior and brood pheromone in crayfish. Journal of Comparative Physiology, A 112, 133-142. https://doi.org/10.1007/BF00606533

Palivec V. 1978: Heraldická symbolika. GHS Praha, 127 str.

Patoka J. 2012: Chov raků v akváriích. Uplatněná certifikovaná metodika. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra zoologie a rybářství, 44 str.

Patoka J., Nývltová-Fišáková M., Kalous L., Škrdla P., Kuča M. 2014: Earliest evidence of human consumption of crayfish. Crustaceana, 87, 13: 1578-1585. https://doi.org/10.1163/15685403-00003368

Reichart L. 2008: Lab: Behavioral Interactions of Crayfish. Biol 106 – Animal Behavior Lab Spring 2008, 9 pp. Dostupné na: https:// public.wsu.edu/~rlee/biol103/crayfish.pdf.

Rettigová M. D. 1868: Domácí kuchařka. Jar. Pospíšil, Praha, 522 str.

Reynolds J. D., Souty-Grosset C., Richardson A. M. M. 2013: Ecological Roles of Crayfish in Freshwater and Terrestrial Habitats. Biology and ecology of crayfish. Freshwater crayfish, 19, 2: 197-218.

Romano N., Zeng Ch. 2017: Cannibalism of decapod crustaceans and implications for their aquaculture: A review of its prevalence, influencing factors, and mitigating methods. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 25, 1: 42-69. https://doi.org/10.1080/23308249.2016.1221379

Sagi A., Manor R., Seggal C., Da Vis C., Khalaila I. 2010: On intersexuality in the crayfish Cherax quadricarinatus: an inducible sexual plasticity model. Invertebrate Reproduction and Development, 41: 1-3, 27-33. https://doi.org/10.1080/07924259.2002.9652732

Scheers K., Brys R., Abeel T., Halfmaerten D., Neyrinck S., Adriaens T. 2021: The invasive parthenogenetic marbled crayfish Procambarus virginalis Lyko, 2017 gets foothold in Belgium. BioInvasions Records, 10, 2: 326-340. https://doi.org/10.3391/bir.2021.10.2.11

Söderhäll K, Cerenius L. 1999: The crayfish plague fungus: history and recent advances. Freshwater Crayfish, 12: 11-35.

Štambergová M., Svobodová J., Kozubíková E. 2009: Raci v České republice. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha, 255 str.

Venarsky M. P., Huryn A. D., Benstead J. P. 2012: Re-examining extreme longevity of the cave crayfish Orconectes australis using new mark-recapture data: A lesson on the limitations of iterative size-at-age models. Freshwater Biology, 5, 7: 1471-1481. https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2012.02812.x

Vlach P., Fischer D. 2017: Decapoda (desetinožci), 98-102. In: Hejda R., Farkač J., Chobot T. (eds.). Červený seznam ohrožených druhů, Bezobratlí. Příroda Praha, 36: 1-612. https://doi.org/10.5325/gestaltreview.21.2.0098

Vogt G. 1999: Diseases of European freshwater crayfish, with particular emphasis on interspecific transmission of pathogens, 17 pp. In: Gherardi, F., Holdich D. M. (Eds). Crayfish in Europe as alien species. Routledge, London, 310 pp. https://doi.org/10.1201/9781315140469

Vogt G. 2008: The marbled crayfish: a new model organism for research on development, epigenetics and evolutionary biology. Journal of Zoology, 276: 1-13. https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.2008.00473.x

Walsh T., Haller W. 2013: A Study of growth and moulting tates of Astacopsis gouldi Clark. Freshwater Crayfish, 19,1: 97-101. https://doi.org/10.5869/fc.2013.v19.097

Welch S. M., Eversole A. G. 2009: The occurrence of primary burrowing crayfish in terrestrial habitat. Biological Conservation, 130, 3: 458-464. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2006.01.007

Wimmerová T. 2020: Potravní preference raka kamenáče. Bakalářská práce, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Centrum biologie, geověd a envigogiky, 44 str.

Yazicioglu B., Kozák P. 2015: What do we know about reproduction of crayfish? Poster z konference „2nd Symposium on Fish Introduction and Reservoir Management“ v Egirdiru v Turecku. Dostupné na C:/Users/Hanel%20lubomír/Desktop/rak/články%20raci/reprodukce%20Poster_Trabzon_Buket_last.pdf

Yildiz H. Y., Köksal G. A., Benli A. C. K. 2004: Physiological response of the crayfish, Astacus leptodactylus to saline water. Crustaceana, 77, 10: 1271-1276. https://doi.org/10.1163/1568540043166056


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací