článek

Jak jsou hodnoceny jednotlivé obory biologie žáky 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia?

Kateřina Malcová, Vanda Janštová

informace

ročník: 27
rok: 2018
číslo: 1
plný text: PDF

datum elektronické publikace: 1. 4. 2018
DOI: 10.14712/25337556.2018.1.3
ISSN (elektronická verze): 2533-7556

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.

abstrakt

Přírodopis je českými žáky hodnocen jako středně oblíbený předmět. Navíc je známo, že různé obory biologie jsou žáky různě oblíbené. Nicméně pokud víme, v rámci jedné studie dosud nebyly srovnány všechny vyučované biologické obory. Předložená studie si kladla za cíl zjistit, jak hodnotí žáci 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií jednotlivé obory biologie. Anonymní dotazník vyplnilo 550 žáků. Pomocí neparametrických testů byl testován vliv nezávisle proměnných (pohlaví, ročník, typ školy a učitel) na hodnocení oborů biologie. Nejlépe hodnocenými obory byly zoologie a biologie člověka. Nejhůře žáci hodnotili mykologii a geologii, která byla zařazena z důvodu vyučování v rámci přírodopisu. Je zajímavé, že absolvování výuky konkrétního oboru většinou nemělo vliv na jeho hodnocení. Další sledované proměnné měly vliv na hodnocení oborů biologie. S výjimkou biologie člověka platil u většiny oborů trend, že čím vyšší ročník, tím menší oblíbenost daného oboru. Jako faktor s významným vlivem na hodnocení oborů biologie žáky se ukázal konkrétní vyučující. Za klíčové proto považujeme postoje samotných vyučujících k jednotlivým biologickým oborům, které je potřeba utvářet již během jejich studia.


klíčová slova

obory biologie, základní škola, víceleté gymnázium, zoologie, biologie člověka

plný text (PDF )

PDF

Reference

Bartoňová, Ž. (2012). Latentní znalosti z přírodopisu u žáků končících základní vzdělání [Diplomová práce]. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Dostupné z https://theses.cz/id/47mjzu/DP_-_Bartoov.pdf

Bjerke, T., Kaltenborn, B. P. & Ødegårdstuen, T. S. (2001). Animal-Related Activities and Appreciation of Animals Among Children and Adolescents. Anthrozoös, 14(2), 86–94. https://doi.org/10.2752/089279301786999535

Bukáčková, A. (2016). Efektivita výuky poznávání organismů na příkladu krytosemenných rostlin [Diplomová práce]. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. Dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120226023

Bukáčková, A. & Janštová, V. (2017). Methods of Teaching Organism Recognition. How Recommendation and Practice Differ. In M. Rusek, D. Stárková, I. B. Metelková (Eds.), Project-based Education in Science Education XIV., (155-160). Prague: Charles University, Faculty of Education.

Česká školní inspekce. (2015). Česká školní inspekce ČR - Národní zpráva PISA 2015. [cit. 2016-12-17]. Dostupné z http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA/Narodni-zpravy/Narodni-zprava-PISA-2015

Dopita, M., Grecmanová, H., & Chráska, M. (2008). Zájem žáků základních a středních škol o fyziku, chemii a matematiku. Olomouc. Olomouc: UPOL. Získáno z http://www.upss.cz/products/zajem-zaku-zakladnich-skol-o-fyziku-chemii-a-matematiku-miroslav-dopita-helena-grecmanova-miroslav-chraska/

Florianová, A. (2015). Rostlinné invaze v povědomí studentů vybraných gymnázií. Scientia in educatione, 6(2), 74–103.

Folkomer, T. H. (1981). Comparison of Three Methods of Teaching Geology in Junior High School. Journal of Geological Education, 29(2), 74–75. https://doi.org/10.5408/0022-1368-29.2.74

Janštová, V., Jáč, M. & Dvořáková, R. (2015). Faktory motivující žáky středních škol k zájmu o obor biologie a účasti v předmětových soutěžích s biologickou tematikou. e-Pedagogium, 15(1), 56–71. Dostupné z http://www.pdf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/2015/e-Pedagogium_1-2015online.pdf

Janštová, V., & Novotný, P. (2017). Pedagogický výzkum jako součást kvalifikačních prací studentů učitelství biologie. Scientia in Educatione.

Jones, M. G., Howe, A. & Rua, M. J. (2000). Gender differences in students' experiences, interests, and attitudes toward science and scientists. Science Education, 84(2), 180–192. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(200003)84:2<180::AID-SCE3>3.0.CO;2-X

Malcová, K. (2014). Využití expozic Botanické zahrady PřF UK v Praze - Vodní a bahenní rostliny [Diplomová práce]. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. Dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/90200/?lang=en

Pavelková, I., & Hrabal, V. (2010). Jaký jsem učitel. Praha: Praha: Portál.

Pavelková, I., Škaloudová, A., & Hrabal, V. (2010). Analýza vyučovacích předmětů na základě výpovědí žáků. Pedagogika, 55(1), 38–61.

Poláček, B. (2015). Tvorba a pilotní testování výukových materiálů pro Geologický park Přírodovědecké fakulty UK [Diplomová práce]. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. Dostupné z https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/138217/

Prokop, P. & Komorníková, M. (2007). Postoje k prírodopisu u žiakov druhého stupňa základných škôl. Pedagogika, 57(1), 37–46.

Prokop, P., Prokop, M. & Tunnicliffe, S. D. (2007). Is biology boring? Student attitudes toward biology. Journal of Biological Education, 42(1), 36–39. https://doi.org/10.1080/00219266.2007.9656105

Prokop, P., Tuncer, G. & Chudá, J. (2007). Slovakian students' attitudes toward biology. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(4), 287–295. https://doi.org/10.12973/ejmste/75409

Prokop, P., Tuncer, G. & Kvasnicak, R. (2007). Short-Term Effects of Field Programme on Students' Knowledge and Attitude toward Biology: A Slovak Experience. Journal of Science Education and Technology, 16(3), 247–255. https://doi.org/10.1007/s10956-007-9044-8

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2013. 142 s. [cit. 2016-03-20]. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/433_1_1/

Sellmann, D. & Bogner, F. X. (2012). Effects of a 1-day environmental education intervention on environmental attitudes and connectedness with nature. European Journal of Psychology of Education,28, 1–10. https://doi.org/10.1007/s10212-012-0155-0

Uitto, A. (2014). Interest, Attitudes and Self-Efficacy Beliefs Explaining Upper-Secondary School Students' Orientation Towards Biology-Related Careers. International Journal of Science and Mathematics Education, 12(6), 1425–1444. https://doi.org/10.1007/s10763-014-9516-2

Veselský, M. & Hrubišková, H. (2009). Zájem žáků o učební předmět chemie. Pedagogická orientace, (3), 45–64.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací